Ansökan och behörighet till utbildningen

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

Behörighet till våra utbildningar

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

För att vara behörig till utbildning krävs det att du uppfyller Grundläggande behörighet och Särskild behörighet. Läs nedan vad som gäller.

2. Reell kompetens eller fri kvot

 • Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.
 • Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.
  Vill du söka via reell kompetens eller fri kvot, läs mer här….

Särskild behörighet

 • Matematik B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • *Webbutveckling 1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Saknar du Webbutveckling 1?

Webbutveckling 1 innebär att du har färdigheter inom html 5, Css3, och lättare färdigheter i javascript. Har du grundläggande behörighet och särskild behörighet i Matematik 2/B men saknar Webbutveckling 1? Lugn, du kan komma in ändå. Lämna in din ansökan till utbildningen så kommer du bli erbjuden olika alternativ. Läs mer nedan.

1 Behörighetsgivande prov

Anser du att dina befintliga kunskaper motsvarar kraven för Webbutveckling 1? Då kan du göra ett kostnadsfritt prov och få behörighet att söka din utbildning på Medieinstitutet.

2 Behörighetsgivande förutbildning

Under 3 veckor kommer du att få färdigheter inom html 5, Css3, och lättare färdigheter i javascript. Studierna är på heltid och är förlagda på Medieinstitutet. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Vid godkänt betyg är du garanterad en plats på utbildningen.

 

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.