Kunskap, färdighet och kompetens

 Du kommer kunna jobba som

 • Webbutvecklare inom e-handel
 • Webbutvecklare
 • Webbutvecklare med inriktning mot mobil och nya digitala plattformar
 • Systemutvecklare med inriktning mot e-handel

Arbetslivets kompetenskrav på utbildingen

 • Javascript (även ramverk t ex Angular, Knockout), HTML5,
  CSS3 och XML
 • Webbutveckling med PHP och andra märk- och skriptspråk
 • Integration mot affärssystem, betalsystem och kommunikation med externa system som t ex CMS, PIM
 • Webbserverteknologi och dess påverkan på prestanda, tillgänglighet mm
 • Responsiv webbutveckling och mobila plattformar.
 • Kvalitetssäkring och testning
 • Databashantering, databasteknik och databasfunktionalitet
 • E-handelns trender och utveckling, m-handel, omnichannel
 • Viktiga digitala marknadsförings- och försäljningskanaler inom ehandel samt analysverktyg
 • Arbeta i projektteam som styrs efter etablerade arbetsmetodiker, t ex agila metoder som Scrum
 • Utveckla mot de viktigaste e-handelsplattformarna tex Magento

Du kommer ha kunskaper om

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk utveckling, utformning och programmering av lösningar för programvara, applikationer, system och databaser inom e-handeln i yrkesrollen som Webbutvecklare inom e-handel.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom digital marknadsföring och Front End utveckling.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk utveckling, utformning och programmering av lösningar för programvara, applikationer, system och databaser inom e-handeln i yrkesrollen som Webbutvecklare inom e-handel.

Du kommer ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med utveckling, utformning och programmering av lösningar för programvara, applikationer, system och databaser inom e-handeln i yrkesrollen som Webbutvecklare inom e-handel.
 • Lösa sammansatta problem inom arbete med utveckling, utformning och programmering av lösningar för programvara, applikationer, system och databaser inom e-handeln i yrkesrollen som Webbutvecklare inom e-handel.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande arbete med utveckling, utformning och programmering av lösningar för programvara, applikationer, system och databaser inom e-handeln i yrkesrollen som Webbutvecklare inom e-handel på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk utveckling, utformning och programmering av lösningar för programvara, applikationer, system och databaser inom e-handeln på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Webbutvecklare
  inom e-handel.
 • Övervaka arbete med utveckling, utformning och programmering av lösningar för programvara, applikationer, system och databaser inom e-handeln samt slutföra förelagda projekt inom
  yrkesrollen som Webbutvecklare inom e-handel.