Kunskap, färdighet och kompetens

 Du kommer kunna jobba som

 • Webbutvecklare med inriktning mot e-handel
 • Webbutvecklare
 • Webbutvecklare med inriktning mot mobil & nya digitala
  plattformar
 • Systemutvecklare med inriktning mot e-handel
 • Teknisk produktionsledare inom e-handel
 • Utvecklare och beställare av e-handelsplattformar
 • Kravställare av nya funktioner inom området e-handel/e-tjänster

Du kommer ha kunskaper om

 • Webbutveckling – HTML5, CSS3, Javascript/jQuery, XML, etc.
 • Responsiv webbutveckling
 • Native-appar och skillnader jmf med mobilwebb
 • Estimering
 • Utveckling mot system APIer (REST)
 • Användbarhet, usability
 • Digital marknadsföring aktuell för e-handeln
 • Omvärldsbevakning
 • Yrkesrollens arbetssituation, krav och möjligheter
 • Projektarbete, planering, genomförande och uppföljning
 • E-handelsplattformar, med fokus på Magento
 • Betallösningar, logistik och kundservice
 • Databaser, funktion och egenskaper
 • Nyckeltal, KPIer, viktiga för e-handel
 • IT-driven logistik

Du kommer ha färdigheter i att

 • Kravställa säkerhet, drift och teknisk infrastruktur för e-handel
 • Konfigurera och installera en e-handelsplattform
 • Utveckla och implementera gränssnitt och funktionalitet i webbsystem och e-handelsplattformar
 • Tillämpa agila projektmetoder
 • Webbutveckling för mobila plattformar och mobil handel
 • System- och funktionsutveckling med PHP, XML och systems API
 • Funktionstillämpning med Javascript bibliotek (exempelvis jQuery)
 • Validera för tillgänglighet och plattformar
 • PHP-utveckling, funktions- och objektorienterad
 • Hantera databaser
 • Flödesimplementering för RSS och andra tillämpningar
 • Webbutveckling för sociala medier, kunna integrera med t ex Facebook
 • Arbeta i projektteam

Du kommer ha kompetenser för att

 • Organisera e-handelsystem både internt och externt
 • Installera och konfigurera en e-handelsplattform för vidare utveckling
 • Arbeta som webbutvecklare, framförallt mot e-handelssystem
 • Utveckla mot de vanligaste e-handelssystemen
 • Ansvara för webbutveckling med PHP och andra märk- och skriptspråk
 • Arbeta med målgruppsanpassad webbutveckling med hänsyn till användbarhet och tillgänglighet
 • Utveckla, anpassa och testa webblösningar för olika webbläsare, enheter och plattformar.
 • Arbeta både självständigt och i projektteam
 • Utveckla tekniska lösningar inom e-handel
 • Anpassa sin utveckling med hänsyn till utvecklingen inom handel: m-handel / e-handel / omnichannel
 • Kontinuerligt förbättra sin utvecklingsprocess & löpande stärka sin tekniska kompetens
 • Integrera och kommunicera mot andra interna och externa system