Planer på att plugga i höst?

Medieinstitutet har många yh-utbildningar inom media, kommunikation, marknadsföring och webbutveckling. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nedan ser du vilka utbildningar som har restplatser. Din plats i kön bestäms av datumet som din kompletta ansökan kommer in till oss. Sök därför redan idag!

Alla våra utbildningar är gratis och CSN-berättigade.

Digital Analytics – 1,5 år (Stockholm) Fullt

För dig som vill erhålla spetskompetens inom digital analys, webbanalys och konverteringsoptimering. Lär dig dagens analyssystem, som Google Analytics och Adobe Analytics- morgondagens verktyg till digital affärsutveckling och digital business.

Digital Content Designer – 2 år (Stockholm Fullt och Göteborg)

Design och produktion för digitala plattformar och kanaler. En ny generation designers med kompetens för layout mot alla typer av digitala skärmar. Innehåller bland annat visuell kommunikation, grafisk design, responsiv/mobil webbdesign, digital publishing, produktion för digitala storskärmar, etc.

Front End Developer – 2 år (Stockholm FulltGöteborg och Malmö)

För dig som vill arbeta med webbutveckling med inriktning på responsiv design och mobila plattformar. Som Front End Developer kommer du få lära dig såväl webbdesign som att utveckla webbplatser för olika plattformar och enheter. Du kommer bl.a. lära dig HTML5, CSS3, Javascript, PHP, etc.

Marketing Automation – 2 år (Stockholm) Fullt

Utbildningen för dig som vill jobba med marknadsföring, kommunikation och webbanalys. En kompetens som kombinerar CRM-data och personaliserad kommunikation. Den datadrivna marknadsföringen. Marketing Automation är system som i stor utsträckning syftar till att automatisera kritiska processer.

Marknadskoordinator – 1,5 år (Stockholm) Fullt

Skräddarsydd  för dig som vill jobba inom marknadskommunikation och koordinering av sälj- och marknadsinsatser. Producera och koordinera innehåll och material för presentationer, digitala kanaler, events och andra marknadsinsatser.

Onlinemarknadsförare – 1,5 år (Stockholm, Göteborg och Malmö) Fullt

Bli expert på sökmarknadsföring, digital annonsering, innehållsmarknadsföring och kampanjhantering/planering. På utbildningen kommer du får lära dig SEO, Google Adwords, programmatic, paid social, content marketing/native advertising och influencers.

Online Video Producer – 1,5 år (Stockholm) Fullt

Utbildningen för dig som vill jobba med Youtube och andra onlineplattformar. Du lär dig använda rörlig bild och digitala kanaler i syfte att skapa affärer och effektiv distribution. Du lär dig att producera och marknadsföra online video

Redigerare – Professional Editor – 1,5 år (Stockholm) Fullt

Skapa professionella produktioner för tv, webb och mobil. Den här utbildningen riktar sig till dig som vill jobba professionellt med sändningsproduktioner för tv, webb och mobil. Du kommer lära dig allt från klippning till hur du hanterar sådant som ljud, bild och animationer.

TV-produktionsspecialist – 2 år (Stockholm) Fullt

Vi har ett nära samarbete med kanaler och produktionsbolag. På utbildningen får du den multikompetens och helhetssyn som krävs för att klara av att leverera mot TV-branschen. Detta innefattar kunskap inom områden som teknik, projekthantering, journalistik, projektbudgetering, drama, etc..

Webbanalytiker – 1,5 år (Malmö)

Om du vill få spetskompetens inom digital analys, webbanalys och konverteringsoptimering. Lär dig dagens analyssystem, som Google Analytics och Adobe Analytics- morgondagens verktyg till digital affärsutveckling och digital business.

Webbkommunikatör sociala medier – 2 år (Stockholm, Göteborg och Malmö) Fullt

Utbildning i digital kommunikation som tar fasta på den snabba utvecklingen inom webb och sociala medier. Lära dig hantera det skrivna ordet, journalistiska principer, sociala medier, bild och form, men även hantera CMS-system, med mera.

Webbutvecklare Content Management System – 2 år (Malmö)

Utbildning med inriktning på webbutveckling mot open-source CMS (Content Management System). Fokuset riktar sig mot utveckling mot WordPress och Drupal, vilket är de ledande open-surce webbpubliceringssystemen.

Webbutvecklare inom E-handel –
2 år (Stockholm och Göteborg)

Webbutveckling och teknik för e-handel och e-handelsplattformar. Morgondagens e-handel med mobila plattformar i en av våra snabbast ökande tillväxtbranscher. Lär dig javascript, php, databasutveckling, front-end (html & css), e-handelssystem, e-commerce, etc.