Våra YH-utbildningar hösten 2018

Här hittar du alla våra yh-utbildningar som startar hösten 2018. Till höger hittar du våra utbildningar uppdelade i respektive utbildningsområde. Alla våra yh-utbildningar är gratis och CSN-berättigade.

Digital Analytics – 1,5 år (Stockholm)

Utbildningen för dig som vill erhålla spetskompetens inom digital analys, webbanalys och konverteringsoptimering. Lär dig dagens analyssystem, som Google Analytics och Adobe Analytics- morgondagens verktyg till digital affärsutveckling och digital business.

Digital Content Designer – 2 år (Stockholm)

Utbildning inom design och produktion för digitala plattformar och kanaler. En ny generation designers med kompetens för layout mot alla typer av digitala skärmar. Innehåller bland annat visuell kommunikation, grafisk design, responsiv/mobil webbdesign, digital publishing, produktion för digitala storskärmar, etc.

Front End Developer – 2 år (Stockholm och Göteborg)

Utbildningen för dig som vill arbeta med webbutveckling med inriktning på responsiv design och mobila plattformar. Som Front End Developer kommer du få lära dig såväl webbdesign som att utveckla webbplatser för olika plattformar och enheter. Du kommer bl.a. lära dig HTML5, CSS3, Javascript, PHP, etc.

Marketing Automation – 2 år (Stockholm)

Utbildningen för dig som vill jobba med marknadsföring, kommunikation och webbanalys. En kompetens som kombinerar CRM-data och personaliserad kommunikation. Den datadrivna marknadsföringen. Marketing Automation är system som i stor utsträckning syftar till att automatisera kritiska processer.

Marknadskoordinator – 1,5 år (Stockholm)

Utbildningen för dig som vill jobba inom marknadskommunikation och koordinering av sälj- och marknadsinsatser. Producera och koordinera innehåll och material för presentationer, digitala kanaler, events och andra marknadsinsatser.

Onlinemarknadsförare – 1,5 år (Stockholm)

Utbildningen för dig som vill jobba med sökmarknadsföring, digital annonsering, innehållsmarknadsföring och kampanjhantering/planering. På utbildningen kommer du får lära dig SEO, Google Adwords, programmatic, paid social, content marketing/native advertising och influencers.

Online Video Producer – 1,5 år (Stockholm)

Utbildningen för dig som vill jobba med youtube och andra onlineplattformar, vare sig skärmen är mobil, webb eller TV. Du lär dig använda rörlig bild och digitala kanaler för att skapa affärer och effektiv distribution. Producera och bearbeta rörlig bild samt marknadsföring av online video, både via köpt och förtjänad media.

Webbanalytiker – 1,5 år (Malmö)

Utbildningen för dig som vill erhålla spetskompetens inom digital analys, webbanalys och konverteringsoptimering. Lär dig dagens analyssystem, som Google Analytics och Adobe Analytics- morgondagens verktyg till digital affärsutveckling och digital business.

Webbkommunikatör sociala medier – 2 år (Stockholm, Göteborg och Malmö)

Utbildning i digital kommunikation som tar fasta på den snabba utvecklingen inom webb och sociala medier. Lära dig hantera det skrivna ordet, journalistiska principer, sociala medier, bild och form, men även hantera CMS-system, med mera.

Webbutvecklare Content Management System – 2 år (Malmö)

Utbildning med inriktning på webbutveckling mot open-source CMS (Content Management System). Fokuset riktar sig mot utveckling mot WordPress och Drupal, vilket är de ledande open-surce webbpubliceringssystemen.

Webbutvecklare inom E-handel –
2 år (Stockholm och Göteborg)

Utbildning inom webbutveckling och teknik för e-handel och e-handelsplattformar. Morgondagens e-handel med mobila plattformar i en av våra snabbast ökande tillväxtbranscher. Lär dig javascript, php, databasutveckling, front-end (html & css), e-handelssystem, e-commerce, etc.

Utbildningar med start hösten 2019

Learning Designer – e-learningspecialist – 2 år

Planera, producera och genomför utbildningar via digitala kanaler. Arbeta med lärande och kompetensutveckling i stora företag och organisationer. E-learningspecialist innebär manusproduktion, rörlig bild, texter, tester, övningar, ljud och bild för webb- och mobilproduktioner och e-learningproduktioner.

Redigerare – Professional Editor – 1,5 år

Utbildningen för dig som vill arbeta med professionella produktioner för tv, webb och mobil. Den här utbildningen riktar sig till dig som vill jobba professionellt med sändningsproduktioner för tv, webb och mobil. Du kommer lära dig allt från klippning till hur du hanterar sådant som ljud, bild och animationer.

TV-produktion – 2 år

Utbildning inom TV-produktion med ett nära samarbete med kanaler och produktionsbolag. På utbildningen får du den multikompetens och helhetssyn som krävs för att klara av att leverera mot TV-branschen. Detta innefattar kunskap inom områden som teknik, projekthantering, journalistik, projektbudgetering, drama, etc..