Mi FAQ

Hittar du inte svar på din fråga?
Mejla oss gärna din fråga så besvarar vi den snarast möjligt
antagning@medieinstitutet.se

Vad ska jag skriva i kompetenskartläggningen?

Om du åberopar reell kompetens ska du fylla i ett kompetenskartläggningsformulär.

Vi sänker inte behörighetskraven och att fylla i formuläret är i sig ingen garanti för att bli behörig. All bedömning utgår från din beskrivning av din kompetens och de dokument som du skickar in som styrker dina uppgifter.

Det är svårt att säga exakt vad du ska skicka in när du ansöker om reell kompetens. Det beror på vilka tidigare erfarenheter du har. Tänk dig att utbildningen är ett jobb du vill söka, och se till att skicka in allt som kan styrka dina tidigare erfarenheter.

Gör det lätt för antagningsteamet att bedöma din kompetens!

Saknar du ett fullständigt gymnasiebetyg? Då behöver du beskriva din kompetens utifrån att du trots det har förmåga att tillgodogöra dig en eftergymnasial utbildning.

Saknar du betyg i en gymnasiekurs som utgör den särskilda behörigheten? Då bör din beskrivning utgå från det. Om utbildningen du vill söka har Engelska 6 som särskilt behörighetskrav och du inte har läst Engelska 6 på gymnasiet, ska du beskriva hur du fått motsvarande kunskaper på annat sätt. Ett exempel kan vara att du har arbetat i ett engelskspråkigt land och har därmed fått dessa kunskaper genom arbete istället studier. Du styrker detta med ett arbetsintyg där det till exempel tydligt framkommer att du uteslutande har kommunicerat på engelska i ditt arbete.

Tänk på att styrka det du tar upp i kompetenskartläggningsformuläret med till exempel arbetsintyg, referenser, registerutdrag eller liknande.

Att du gärna vill studera på Medieinstitutet tycker vi är jätteroligt – men det utgör tyvärr ingen grund för en bedömning av din reella kompetens.

Jag har frågor om arbetsprovet. Var kan jag få hjälp?

Antagningsteamet kan inte besvara frågor om arbetsprovets utformning eller hur du ska tolka uppgiften.

Följ instruktionerna 🙂

När ska jag lämna in mitt arbetsprov?

Du kan komplettera din ansökan med arbetsprover fram till 2 maj.

Men vänta inte med att lämna in din ansökan! Genom att lämna in din ansökan tidigt får du möjlighet att göra eventuella behörighetsprov och få återkoppling på din dokumentation i god tid.

Vad är stegvis urval?

Utbildningarna med arbetsprov som urvalsmetod tillämpar stegvis urval.

Steg 1 – Den sammanlagda poängen i steg 1 består av den poäng du tilldelas på arbetsprovet samt den poäng som tilldelas utifrån dina betyg i de gymnasiekurser som ingår i den särskilda behörigheten.

Steg 2 – De behöriga sökande med högst sammanlagd poäng i steg 1 kallas till särskilt prov. Den sammanlagda poängen i steg 2 består av den poäng du uppnår på det särskilda provet samt dina poäng från steg 1. Kallas du inte till särskilt prov i steg 2 behåller du din poäng från steg 1 som din sammanlagda poäng i urvalsprocessen.

Alla behöriga sökande rangordnas efter sin sammanlagda urvalspoäng och antas i turordning. Det innebär att om du inte lämnar in arbetsprov kommer din möjlighet att få en plats på utbildningen att vara liten även om du är behörig.

Ska jag skicka med ett arbetsprov?

Du ska bara skicka med arbetsprov om det anges. Fem av våra utbildningar tillämpar urval genom arbetsprov:

 • Digital Content Designer
 • Online Video Producer
 • Professional Video Editor
 • TV-produktionsspecialist
 • Webbkommunikatör Sociala Medier

Hur arbetsprovet ska utformas finns beskrivet på respektive utbildningssida och på yh-antagning.se

Vad är behörighetsgivande prov?

Medieinstitutet erbjuder kostnadsfria behörighetsgivande prov i:

 • Digitalt skapande 1
 • Film- och TV-produktion 1
 • Matematik 2
 • Medieproduktion 1
 • Webbutveckling 1

Om du har sökt en utbildning på Medieinstitutet som har någon av dessa kurser som särskilt förkunskapskrav, men saknar betyg eller dokumenterat motsvarande kunskaper kan du skriva ett behörighetsgivande test.

Vid godkänt resultat bedöms du ha motsvarande kunskaper och uppfyller det behörighetskravet på de utbildningar du sökt inom Medieinstitutet 2021.

Provet görs online via lärplattformen itslearning. Du behöver ha tillgång till en dator med internet och legitimera dig med Bank-ID.

Lämna in din ansökan så får du länk till prov-anmälan när din ansökan har bedömts. Proven ges vid flera tillfällen under våren och du väljer själv ett datum som passar dig.

Jag går på gymnasiet nu – kan jag ansöka ändå?

Ja, det går bra.

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskola är ett fullständigt gymnasiebetyg, men om du tar studenten våren 2021 eller läser på Komvux just nu kan du begära förlängd kompletteringstid. För betyg utfärdade under 2021 kan du komplettera fram till 15 juni.

Du ansöker om förlängd kompletteringstid när du ansöker och ansvarar sedan själv för att komplettera din ansökan med betyg senast 15 juni.

Hur funkar undervisningen under Corona?

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och råd under pandemin och all teoretisk undervisning sker just nu på distans. När vi får klartecken återgår de ortsbundna utbildningarna till undervisning i klassrum.

Hur ansöker man?

Klicka på länken nedan för att läsa i detalj hur ansökningsprocessen går till

Hur ansöker man?

 

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbesked för hösten 2021 skickas ut 18 juni.

Har du sökt till en kort YH-kurs kommer antagningsbeskedet cirka 10 dagar innan kursstart.

Erbjuder Medieinstitutet pedagogiskt stöd?

Alla som studerar på en utbildning på yrkeshögskolan har rätt till särskilt pedagogiskt stöd om behov finns. Du kan läsa mer på www.myh.se

Hur många lektioner i veckan är det?

Alla våra YH-utbildningar är på heltid om inget annat anges.

På våra ortsbundna utbildningar har du i genomsnitt 18 timmar lärarledd tid per vecka. Lärarledd tid är schemalagd och kan till exempel omfatta föreläsningar, lektioner, övningar med handledare, genomgångar eller liknande. Den schemalagda tiden genomförs till största del i klassrum i våra lokaler, men undervisningen kan också ske via Teams eller videolänk.

För heltidsstudier räknar vi med att du ägnar cirka 40 timmar per vecka åt studierna. Under den tid som inte är schemalagd är dina studiemöjligheter flexiblare – ej schemalagd tid är till exempel självstudier, individuella uppgifter och grupparbete.

Intensiteten i utbildningen kan variera en del under terminerna och ändringar kan förekomma. Under LIA-praktiken som är en tredjedel av utbildningen är du ute på en arbetsplats med normala 40 timmars arbetsveckor.

Måste man göra urvalsprov?

Urvalsprov/Särskilt prov sker om det finns fler behöriga sökande än det finns platser till utbildningen. Det är olika urvalsprov för de olika utbildningarna.

Om du är behörig till utbildningen kallas du automatiskt till ett urvalsprov när din ansökan bedömts. I vissa fall när det är många sökande till en utbildning kallas alla sökande till urvalsprov, så att ingen ska missa att göra provet under tiden ansökningarna behandlas. Läs instruktionerna om vad som gäller för just det prov som du kallts till.

Urvalsproven genomförs online under april-maj och du behöver legitimera dig med Bank-ID.

Antagningsteamet kan inte svara på frågor gällande urvalsprovens innehåll, vanligtvis baseras proven på utbildningens särskilda förkunskaper.

Det är frivilligt att göra urvalsprovet, men poängen du får på urvalsprovet till största del din urvalspoäng och plats i antagningsordningen.

Jag saknar betyg i Webbutveckling 1

Saknar du Webbutveckling 1?
Lämna in din ansökan till utbildningen så kommer du bli erbjuden olika alternativ. Läs mer nedan.

1. Behörighetsgivande prov
Anser du att dina befintliga kunskaper motsvarar kraven för Webbutveckling 1? Vi erbjuder ett kostnadsfritt behörighetsgivande prov. Lämna in din ansökan så får du länk till anmälan. Provet ges vid flera tillfällen under våren och du väljer själv ett datum som passar dig.

2. Preparandkurs i webbutveckling
Webbutveckling 1 innebär att du har färdigheter inom HTML 5, CSS 3, och lättare färdigheter i JavaScript. Saknar du motsvarande kunskaper kan du gå en preparandkurs hos oss. Kursen är webb-baserad och du studerar i den takt som passar dig. Kursen avslutas med att du gör det behörighetsgivande provet. Lämna in din ansökan så får du länk till kursanmälan.

Får man jobb efter examen?

Enligt uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan så har 9 av 10 jobb inom 6 månader efter examen från en yrkeshögskola.

Hjälper Medieinstitutet till och fixar studentbostad?

Nej. Vi har i dagsläget ingen möjlighet att hjälpa till med boende för våra studerande.

Vad är LIA?

LIA är förkortning av Lärande i arbete (LIA) och är ungefär samma sak som praktik. Det innebär att du som studerar praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA.

På vilka orter finns Medieinstitutet?

Vi finns i Stockholm, Göteborg och i Malmö. Men vi har även distansutbildningar som du kan gå oavsett var i Sverige du bor någonstans. Leta efter markeringen Distans på utbildningssidan.

Har ni utbildningar på engelska?

I dagsläget har vi endast utbildningar på svenska. Men viss kurslitteratur kan vara på engelska.

Har ni reservplatser/sen anmälan?

Sen anmälan betyder att sista ansökningsdag har passerat, men på vissa utbildningar tar vi emot ansökningar till reservplatser.

Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Kan man studera på distans?

Vi har flera utbildningar på distans. Dessa kan också finns också som ortsbundna varianter. Leta efter markeringen Distans på utbildningssidan.

Hur ser en studievecka ut?

På våra ortsbundna utbildningar har du i genomsnitt 18 timmar lärarledd tid per vecka. Lärarledd tid är schemalagd och kan till exempel omfatta föreläsningar, lektioner, övningar med handledare, genomgångar eller liknande. Den schemalagda tiden genomförs till största del i klassrum i våra lokaler, men undervisningen kan också ske via Teams eller videolänk.

För heltidsstudier räknar vi med att du ägnar cirka 40 timmar per vecka åt studierna. Under den tid som inte är schemalagd är dina studiemöjligheter flexiblare – ej schemalagd tid är till exempel självstudier, individuella uppgifter och grupparbete.

Intensiteten i utbildningen kan variera en del under terminerna och ändringar kan förekomma. Under LIA-praktiken som är en tredjedel av utbildningen är du ute på en arbetsplats med normala 40 timmars arbetsveckor.

 

Vad är fri kvot?

Om du inte uppfyller behörighetskraven, finns det ändå möjlighet att bli antagen. Medieinstitutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Detta brukar kallas Fri kvot.

Om du vet med dig att du inte uppfyller kraven för behörighet varken genom formella meriter (betyg) eller genom reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att Medieinstitutet kan bedöma den på rätt sätt.

Så hör gör du för att ansöka på Fri kvot:

 1. Följ instruktionerna för att ansöka om reell kompetens.
 2. Bifoga dessutom ett personligt brev som talar om vad det är du saknar i behörighetskraven och förklara varför du anser kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens bedöms om du saknar fullständiga gymnasiebetyg eller inte har betyg i en eller flera kurser som är särskilda förkunskapskrav för utbildningen.

Reell kompetens innebär att du visar att du skaffat dig de kunskaper som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Det kan ha skett via till exempel arbete, föreningsliv eller annan form av undervisning.

Att åberopa reell kompetens är ingen garanti för att bli behörig. All bedömning utgår från de dokument som du skickar in, och vi sänker inte behörighetskraven.

Det är svårt att säga exakt vad du ska skicka in när du ansöker om reell kompetens. Det beror på vilka tidigare erfarenheter du har. Tänk dig att utbildningen är ett jobb du vill söka, och se till att skicka in allt som kan styrka dina tidigare erfarenheter.

När du ansöker via reell kompetens ber vi dig skicka:

·       Gymnasiebetyg för de kurser du har slutfört
·       Ett kompetenskartläggningsformulär som du hittar här
·       Eventuellt andra dokument som styrker dina kunskaper

Tänk på att styrka det du tar upp i kompetenskartläggningsformuläret med till exempel arbetsintyg, referenser, registerutdrag eller liknande. Om det är något vi saknar i din ansökan om reell kompetens, kommer vi att kontakta dig.

Exempel: Utbildningen du vill söka har ett krav på Engelska 6. Du har inte läst Engelska 6 på gymnasiet, men du har arbetat i ett engelskspråkigt land och har därmed fått dessa kunskaper genom arbete istället. Du styrker detta med ett arbetsintyg där det tydligt framkommer att du har kunskaper i Engelska.

Läs första sidan och instruktionerna noga innan du fyller i kompetenskartläggningen.
Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens/Kompetenskartläggning i din ansökan på yh-antagning.se

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista kompletteringsdag.

Måste man fixa sin egen praktik?

Ja, du söker själv din praktikplats. Att en studerande blir ”tilldelad” en plats är inget som branschföretagen ser positivt på. Men naturligtvis får du stöd och hjälp av Medieinstitutet med detta.

Om man inte har färdiga betyg i samband med ansökan – kan man komplettera senare?

Ja, det går bra. Du kan själv logga in och komplettera din ansökan fram till en vecka efter sista ansökningsdag.

Om du läser på gymnasiet eller Komvux just nu kan du begära förlängd kompletteringstid. För betyg utfärdade under 2021 kan du komplettera fram till 15 juni.

Fortsätter utbildningen under sommaren?

Nej, utbildningen tar ett sommaruppehåll några veckor under sommaren. Längden på sommaruppehållet kan dock variera. Inga övriga lov förekommer på våra utbildningar och du kan inte begära ledigt för till exempel sportlov.

Vilka behörighetskrav har ni?

Alla YH-utbildningar har krav om grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Det innebär gymnasieexamen eller motsvarande samt tillräckliga kunskaper i svenska. Vissa utbildningar har även särskilda förkunskapskrav. Dessa står beskrivna under respektive utbildning

Kostar utbildningarna något?

Nej, utbildningarna är kostnadsfria och CSN-berättigade. Eventuellt kan kostnader för studielitteratur tillkomma.

Vad händer efter att jag blivit antagen?

När antagningsbesked skickas ut får du reda på om du blivit antagen eller om du fått en reservplats. Om du inte är behörig till den utbildning du sökt kommer ditt antagningsbesked att ange det istället.

Du som blivit antagen har 5 dagar på dig att svara på ditt antagningsbesked. Om du inte tackar ja går platsen vidare till första reserv och du förlorar din plats.

För att hålla reservlistorna uppdaterade kommer du som är reserv till en utbildning behöva bekräfta din plats under sommaren. Om du inte svarar på reserv-förfrågan förlorar du din reservplats och chans att antas längre fram.

Alla antagna kallas till ett digitalt upprop två veckor innan utbildningsstart.

Behöver jag arbetslivserfarenhet?

En av våra YH-utbildningar har arbetslivserfarenhet som krav – Lärarassistent med digital kompetens.

För alla andra längre YH-utbildningar behöver du endast fullständigt gymnasiebetyg eller motsvarande samt lägst betyget E/G/3 i de kurser som utgör den särskilda behörigheten för respektive utbildning.

De korta YH-kurserna har yrkeserfarenhet som krav – läs mer under respektive kurs.

Hur stor del av utbildningen är praktik / LIA?

Cirka en tredjedel av utbildningen är praktik och kallas Lärande i arbete (LIA).

Hur går ansökningsprocessen till?

Processen från att du ansöker till en utbildning till att du får svar om du erhållit plats eller inte sker i fler steg. Läs mer om hur du ansöker här.

Får jag jobb efter avslutade studier?

Vi kan naturligtvis inte lämna någon garanti, men statistiken ser bra ut. Medieinstitutet mäter vad de examinerade arbetar med sex månader efter examen och våra mätningar stämmer vanligtvis överens med Myndigheten för Yrkeshögskolans undersökning – att cirka 9 av 10 studerande får jobb.

Redan då du går ut en YH-utbildning ÄR DU en del av branschen, du kanske har haft den blivande arbetsgivaren som föreläsare eller rent av som representant i ledningsgruppen. LIA-praktiken är en ypperlig chans att visa vad du går för och många studerande får sedan jobb på sin tidigare praktikplats.

Är era Yh-utbildningar verkligen kostnadsfria?

Ja, våra yrkeshögskoleutbildningar är kostnadsfria och studiemedelsberättigade med CSN. Eventuellt kan kostnader för studielitteratur tillkomma.

Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /