Mi FAQ

Hittar du inte svar på din fråga?
Mejla oss gärna din fråga så besvarar vi den snarast möjligt
antagning@medieinstitutet.se

Datorer

Rekommendationer för dator

För att undvika problem och ha möjlighet att arbeta effektivt  under studietiden, följ rekommendationerna nedan.

PC & MAC
• Dator PC med Windows 10/11 eller MAC med macOS Monterey eller senare
• RAM-minne 8GB eller större
• Hårddisk 128GB eller större

Program till datorn (PC & MAC)
• Senaste säkerhetsprogrammen.
• Microsoft Office-paket för dokumenthantering (Skolan erbjuder Microsft 365 Education Plus för studenter under studietiden).

Övrigt
• WiFi-mottagare med stöd för 5GHz wifi-bandet.

Icke rekommenderat
• Datorer med skärm 12 tum och mindre.
• Chromebook, surfplatta, smartphone eller annan enhet som inte stödjer Windows eller MacOS operativsystem för persondatorer.

Vad menas med Matematik 2?

Om behörighetskravet är Matematik 2 så är Matematik 2a, 2b och 2c godkända och självklart alla högre nivåer.

Hitta ditt betyg och examensbevis

Saknar du ditt gamla examensbevis, så hänvisar vi till myh.se. Vi har inte rätt att spara betygen under en längre tid.

Sen anmälan

Sen anmälan betyder att sista ansökningsdag har passerat, men att vi tar emot ansökningar till reservplatser. Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Film med svar på de vanligaste frågorna

Vad är YH-Flex?

YH-Flex är en helt ny utbildningsform och vänder sig till dig som redan har betydande kunskaper (ca 50 %) om innehållet i ett YH-program. Genom att vi validerar dina tidigare kunskaper kan du hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen. YH-Flexplatser finns endast på vissa program.

Hur ser de olika programmens upplägg och innehåll ut?

Kontakta Utbildningsledare gällande upplägg och innehåll för respektive program. Kontaktuppgifter hittar du på utbildningens sida.

Studietakt

Studietakten som står angiven på respektive utbildning är fast och går ej att ändras.

Motsvarar Programmering 1 Webbutveckling 1?

Nej, om du saknar webbutveckling 1 så kan du gå vår preparandkurs eller/samt göra vårat behörighetsgivande prov i webbutveckling 1

Blockchainutvecklare

Huvudspråket för utbildningen är svenska men vissa kurser och gästföreläsningar är på engelska.

När öppnar och stänger ansökningsperioden?

Ansökningsperioden för de långa programmen  öppnar den 1/2 och stänger den 3/5-2024!

Varför hittar jag inte vissa utbildningar från förra året?

Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som bestämmer vilka utbildningar som får starta. En utbildning kan få avslag att starta trots att den uppfyller alla krav eftersom Myndigheten har en begränsad budget och inte kan bevilja alla ansökningar om att starta YH-utbildningar. I år prioriterade Myndigheten bland annat utbildningar inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Kan Antagningsenheten kolla på mina betyg över mail?

Nej. Vi gör inga bedömningar via mail utan man får ladda upp sina dokument på sin ansökan på yh-antagning.

Hur många platser har ni på utbildningarna?

Det är ca 35-40 platser.

Kan jag söka till flera utbildningar?

Ja, det går bra.

Du kan bli antagen till flera utbildningar samtidigt och själv välja vilken utbildning du vill gå.

Vad händer efter att jag blivit antagen?

Det är viktigt att du tackar ja till din plats på yh-antagning! Du hittar Välkomstbrev med viktig information på din yh-sida.

Hur ser er antagningsprocess ut?

Vi tittar på ditt betyg i det särskilda behörighetskravet och räknar ett snitt på det. Om du har G/E i betyget får du 1 p för varje betyg delat på 2: 1+1/2=1 Om en sökande har MVG / A betyget får man maxpoäng (10). Utöver detta tittar vi på resultatet av urvalsprovet.

Från och med mars månad kommer du att kunna göra urvalsprovet.

Alla blir kallade till provet, urvalsprovet är inget du kan förbereda dig inför!

Urvalsprovet är inte obligatoriskt att göra. Dock gynnar det dig att göra det eftersom det ökar dina chanser att komma in ju bättre resultat du får på provet. Det läggs ihop med dina betyg i slutbedömningen

Vad är fri kvot?

Om du inte uppfyller behörighetskraven finns ändå möjlighet att bli antagen till en av våra utbildningar. Medieinstitutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Detta kallar vi Fri kvot. Det här undantaget gäller högst 20% av utbildningens platser.

Om du vet med dig att du inte uppfyller kraven för behörighet varken genom formella meriter (betyg) eller genom reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att Medieinstitutet kan bedöma den på rätt sätt.

Så här gör du för att ansöka om Fri kvot:

Följ instruktionerna för att ansöka om reell kompetens.
Bifoga dessutom ett personligt brev som talar om vad det är du saknar i behörighetskraven och förklara varför du anser kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. https://medieinstitutet.se/sa-ansoker-du/

Hur stor del av utbildningen är praktik / LIA

Cirka en tredjedel av utbildningen är praktik och kallas Lärande i arbete (LIA).

Kostar utbildningarna något?

Nej, utbildningarna är kostnadsfria och CSN-berättigade.

Vad är kraven för att kunna gå era utbildningar?

Läs om den grundläggande behörigheten och särskilda kraven för de olika utbildningarna under behörighet.

Fortsätter utbildningen under sommaren?

Nej, vi tar ett sommaravbrott några veckor under sommaren. Detta kan dock variera en del mellan olika utbildningar. Inga höstlov, sportlov eller påsklov förekommer på våra utbildningar .

Måste man fixa sin egen praktik?

Ja du får själv söka din praktikplats, men du får naturligtvis stöd i detta arbete. Läs gärna mer om LIA-processen.  Läs mer här https://medieinstitutet.se/lia-praktik/

Vad ska jag skriva i kompetenskartläggningen?

Om du åberopar reell kompetens ska du fylla i ett kompetenskartläggningsformulär.

Vi sänker inte behörighetskraven och att fylla i formuläret är i sig ingen garanti för att bli behörig. All bedömning utgår från din beskrivning av din kompetens och de dokument som du skickar in som styrker dina uppgifter.

Det är svårt att säga exakt vad du ska skicka in när du ansöker om reell kompetens. Det beror på vilka tidigare erfarenheter du har. Tänk dig att utbildningen är ett jobb du vill söka, och se till att skicka in allt som kan styrka dina tidigare erfarenheter.

Gör det lätt för antagningsteamet att bedöma din kompetens!

Saknar du ett fullständigt gymnasiebetyg? Då behöver du beskriva din kompetens utifrån att du trots det har förmåga att tillgodogöra dig en eftergymnasial utbildning.

Saknar du betyg i en gymnasiekurs som utgör den särskilda behörigheten? Då bör din beskrivning utgå från det. Om utbildningen du vill söka har Engelska 6 som särskilt behörighetskrav och du inte har läst Engelska 6 på gymnasiet, ska du beskriva hur du fått motsvarande kunskaper på annat sätt. Ett exempel kan vara att du har arbetat i ett engelskspråkigt land och har därmed fått dessa kunskaper genom arbete istället studier. Du styrker detta med ett arbetsintyg där det till exempel tydligt framkommer att du uteslutande har kommunicerat på engelska i ditt arbete.

Tänk på att styrka det du tar upp i kompetenskartläggningsformuläret med till exempel arbetsintyg, referenser, registerutdrag eller liknande.

Att du gärna vill studera på Medieinstitutet tycker vi är jätteroligt – men det utgör tyvärr ingen grund för en bedömning av din reella kompetens.

Jag har frågor om arbetsprovet. Var kan jag få hjälp?

För att alla ska ha samma förutsättningar kan vi tyvärr inte ge någon ytterligare information gällande arbetsproverna.

All information gällande arbetsprover finns på hemsidan under respektive utbildning som har arbetsprov 😊

När ska jag lämna in mitt arbetsprov?

Du kan komplettera din ansökan med arbetsprover fram till 10 maj.

Men vänta inte med att lämna in din ansökan! Genom att lämna in din ansökan tidigt får du möjlighet att göra eventuella behörighetsprov och få återkoppling på din dokumentation i god tid.

Vad är stegvis urval?

Utbildningarna med arbetsprov som urvalsmetod tillämpar stegvis urval.

Steg 1 – Den sammanlagda poängen i steg 1 består av den poäng du tilldelas på arbetsprovet samt den poäng som tilldelas utifrån dina betyg i de gymnasiekurser som ingår i den särskilda behörigheten.

Steg 2 – De behöriga sökande med högst sammanlagd poäng i steg 1 kallas till särskilt prov. Den sammanlagda poängen i steg 2 består av den poäng du uppnår på det särskilda provet samt dina poäng från steg 1. Kallas du inte till särskilt prov i steg 2 behåller du din poäng från steg 1 som din sammanlagda poäng i urvalsprocessen.

Alla behöriga sökande rangordnas efter sin sammanlagda urvalspoäng och antas i turordning. Det innebär att om du inte lämnar in arbetsprov kommer din möjlighet att få en plats på utbildningen att vara liten även om du är behörig.

Vad är behörighetsgivande prov?

Medieinstitutet erbjuder kostnadsfria behörighetsgivande prov i:

  • Digitalt skapande 1
  • Film- och TV-produktion 1
  • Matematik 2
  • Medieproduktion 1
  • Webbutveckling 1

Om du har sökt en utbildning på Medieinstitutet som har någon av dessa kurser som särskilt förkunskapskrav, men saknar betyg eller dokumenterat motsvarande kunskaper kan du skriva ett behörighetsgivande test.

Vid godkänt resultat bedöms du ha motsvarande kunskaper och uppfyller det behörighetskravet på de utbildningar du sökt inom Medieinstitutet 2023.

Provet görs online via lärplattformen itslearning. Du behöver ha tillgång till en dator med internet och legitimera dig med Bank-ID. Saknar du Bank-ID eller behöver ett anpassat prov behöver du kontakta oss i god tid! Du skickar ditt mail till antagning@medieinstitutet.se

Provet för Webbutveckling 1 skickas ut via yh-antagning. Du kommer att kunna arbeta med uppgiften under 3 dagar och kan lämna in när som helst under den tiden. Ladda upp filerna i ansökningshandling 3. Inlämning – Behörighetsgivande prov på din ansökan på yh-antagning.se

I samband med din ansökan så kommer du få en inbjudan till preparandkurs samt behörighetsgivande prov i Webbutveckling 1. Följ instruktionerna och anmäl dig till kursen/provet. Proven ges vid flera tillfällen under våren och du väljer själv ett datum som passar dig.

Jag går på gymnasiet/läser upp betyg på Komvux – kan jag ansöka ändå?

Ja, det går bra.

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskola är ett fullständigt gymnasiebetyg, men om du tar studenten våren 2024 eller läser upp  en särskild behörighet/ läser upp betyg för att få grundläggande behörighet kan man i samband med sin ansökan begära om att få förlängd kompletteringstid (glöm ej att skriva varför du söker förlängd kompletteringstid). För betyg utfärdade under 2024 kan du komplettera fram till 14 juni.

Du ansöker om förlängd kompletteringstid när du ansöker och ansvarar sedan själv för att komplettera din ansökan med betyg senast 14 juni!

OBS! Alla övriga ansökningar om förlängd kompletteringstid kommer att avslås.

Hur ansöker man?

Klicka på länken nedan för att läsa i detalj hur ansökningsprocessen går till

Så ansöker du

 

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbesked för hösten 2024 skickas ut den 20 juni.

Har du sökt till en kort YH-kurs kommer antagningsbeskedet cirka 7-14 dagar innan kursstart.

Erbjuder Medieinstitutet pedagogiskt stöd?

Alla som studerar på en utbildning på yrkeshögskolan har rätt till särskilt pedagogiskt stöd om behov finns. Du kan läsa mer på www.myh.se

Måste man göra urvalsprov?

Det är frivilligt att göra urvalsprovet, men poängen du får på urvalsprovet är till största del det som avgör din plats i antagningsordningen!

Alla sökande kallas till urvalsprov, så att ingen ska missa att göra provet under tiden ansökningarna behandlas.

Det kan vara olika urvalsprov för de olika utbildningarna. Läs instruktionerna om vad som gäller för just det prov som du kallts till!

Urvalsproven genomförs online under mars-maj och du behöver legitimera dig med Bank-ID. Saknar du Bank-ID eller behöver ett anpassat prov behöver du kontakta oss i god tid! Du skickar ditt mail till antagning@medieinstitutet.se

Antagningsteamet kan inte svara på frågor gällande urvalsprovens innehåll, vanligtvis baseras proven på utbildningens särskilda förkunskaper.

 

Jag saknar betyg i Webbutveckling 1

Saknar du Webbutveckling 1?
Lämna in din ansökan till utbildningen så kommer du bli erbjuden olika alternativ. Läs mer nedan.

1. Behörighetsgivande prov
Anser du att dina befintliga kunskaper motsvarar kraven för Webbutveckling 1? Vi erbjuder ett kostnadsfritt behörighetsgivande prov. Lämna in din ansökan så får du inbjudan till anmälan. Provet ges vid flera tillfällen under våren och du väljer själv ett datum som passar dig.

2. Preparandkurs i webbutveckling
Webbutveckling 1 innebär att du har färdigheter inom HTML 5, CSS 3, och lättare färdigheter i JavaScript. Saknar du motsvarande kunskaper kan du gå en preparandkurs hos oss. Kursen är webb-baserad och du studerar i den takt som passar dig. Kursen avslutas med att du gör ett behörighetsgivande prov. Lämna in din ansökan så får du inbjudan till kursanmälan.

Får man jobb efter examen?

Enligt uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan så har 9 av 10 jobb inom 6 månader efter examen från en yrkeshögskola.

Hjälper Medieinstitutet till och fixar studentbostad?

Nej. Vi har i dagsläget ingen möjlighet att hjälpa till med boende för våra studerande.

Vad är LIA?

LIA är förkortning av Lärande i arbete (LIA) och är ungefär samma sak som praktik. Det innebär att du som studerar praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA.

Frågor gällande LIA kan aktuell utbildningsledare för aktuell utbildning svara på. Kontaktuppgifter till utbildningsledaren hittar du på hemsidan under respektive utbildning.

På vilka orter finns Medieinstitutet?

Vi finns i Stockholm, Göteborg och i Malmö. Men vi har även distansutbildningar som du kan gå oavsett var i Sverige du bor någonstans. Leta efter markeringen Distans på utbildningssidan.

Har ni utbildningar på engelska?

I dagsläget har vi endast utbildningar på svenska. Men viss kurslitteratur kan vara på engelska.

Har ni reservplatser/sen anmälan?

Sen anmälan betyder att sista ansökningsdag har passerat, men på vissa utbildningar tar vi emot ansökningar till reservplatser.

Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Kan man studera på distans?

Vi har flera utbildningar på distans. Dessa kan också finns som ortsbundna varianter. Leta efter markeringen Distans på utbildningssidan.

Hur ser en studievecka ut?

På våra ortsbundna utbildningar har du i genomsnitt ca.15 timmar lärarledd tid per vecka. Lärarledd tid är schemalagd och kan till exempel omfatta föreläsningar, lektioner, övningar med handledare, genomgångar eller liknande. Den schemalagda tiden genomförs till största del i klassrum i våra lokaler, men undervisningen kan också ske via Teams eller videolänk.

För heltidsstudier räknar vi med att du ägnar cirka 40 timmar per vecka åt studierna. Under den tid som inte är schemalagd är dina studiemöjligheter flexiblare – ej schemalagd tid är till exempel självstudier, individuella uppgifter och grupparbete.

Intensiteten i utbildningen kan variera en del under terminerna och ändringar kan förekomma. Under LIA-praktiken som är en tredjedel av utbildningen är du ute på en arbetsplats med normala 40 timmars arbetsveckor.

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens bedöms om du saknar fullständiga gymnasiebetyg eller inte har betyg i en eller flera kurser som är särskilda förkunskapskrav för utbildningen.

Reell kompetens innebär att du visar att du skaffat dig de kunskaper som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Det kan ha skett via till exempel arbete, föreningsliv eller annan form av undervisning.

Att åberopa reell kompetens är ingen garanti för att bli behörig. All bedömning utgår från de dokument som du skickar in, och vi sänker inte behörighetskraven.

Det är svårt att säga exakt vad du ska skicka in när du ansöker om reell kompetens. Det beror på vilka tidigare erfarenheter du har. Tänk dig att utbildningen är ett jobb du vill söka, och se till att skicka in allt som kan styrka dina tidigare erfarenheter.

När du ansöker via reell kompetens ber vi dig skicka:

·       Gymnasiebetyg för de kurser du har slutfört
·       Ett kompetenskartläggningsformulär som du hittar här
·       Eventuellt andra dokument som styrker dina kunskaper

Tänk på att styrka det du tar upp i kompetenskartläggningsformuläret med till exempel arbetsintyg, referenser, registerutdrag eller liknande. Om det är något vi saknar i din ansökan om reell kompetens, kommer vi att kontakta dig.

Exempel: Utbildningen du vill söka har ett krav på Engelska 6. Du har inte läst Engelska 6 på gymnasiet, men du har arbetat i ett engelskspråkigt land och har därmed fått dessa kunskaper genom arbete istället. Du styrker detta med ett arbetsintyg där det tydligt framkommer att du har kunskaper i Engelska.

Läs första sidan och instruktionerna noga innan du fyller i kompetenskartläggningen.
Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens/Kompetenskartläggning i din ansökan på yh-antagning.se

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista kompletteringsdag.

Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / Avidly / Belly Balance / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / LEIA Health / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotify / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Medieinstitutet i Sverige AB, orgnr. 5567019699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata