Mi Stories

.

Är du behörig?

Här nedan reder vi ut hur det ligger till med de olika behörighetskraven och vilka alternativ du har om du saknar några delar. Javisst, även om du inte uppfyller de formella kraven så har du faktiskt en möjlighet att komma in på din favoritutbildning.

Vilka krav gäller och vilka möjligheter finns.
Här nedan reder vi ut hur det ligger till med de olika behörighetskraven och vilka alternativ du har om du saknar några delar. Javisst, även om du inte uppfyller de formella kraven så har du faktiskt en möjlighet att komma in på din favoritutbildning.

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till utbildningen om du:

avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),

har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punkt 1,

är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (se Reel kompetens)

Särskild behörighet
Vissa utbildningar har även särskilda krav som till exempel: Engelska B/6, Webbutveckling 1 och Digitalt skapande 1.
Saknar du betyg för särskild behörighet? Läs mer nedan

Reell kompetens
Saknar du formella meriter för grundläggande behörighet eller särskild behörighet som till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan? Lugn du kan komma in i alla fall.

Medieinstitutet kan göra en bedömning av din reella kompetens. Det vill säga om du har tillgodogjort dig motsvarande kunskap i arbetslivet, eller på något annat sätt. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Vill du söka via reell kompetens, läs mer här >>

Saknar du någon av nedanstående särskilda behörigheter?
Webbutveckling 1
Webbutveckling 1 innebär att du har färdigheter inom html 5, Css3, och lättare färdigheter i javascript. Har du grundläggande behörighet och särskild behörighet i Matematik 2/B men saknar Webbutveckling 1? Du kan komma in ändå. Lämna din en ansökan till utbildningen så kommer du bli erbjuden olika alternativ. Läs mer nedan.

Behörighetsgivande prov (Webbutveckling 1)
Anser du att dina befintliga kunskaper motsvarar kraven för Webbutveckling 1? Då kan du göra ett kostnadsfritt prov och få behörighet att söka din utbildning på Medieinstitutet. Mer information om detta och tips på självstudier får du när du lämnat in din ansökan.

• Behörighetsgivande förutbildning 
(Webbutveckling 1)
Under 3 veckor kommer du att få färdigheter inom html 5, Css3, och lättare färdigheter i javascript. Studierna är på heltid och är förlagda på Medieinstitutet. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Vid godkänt betyg är du garanterad en plats på din utbildningen på Medieinstitutet.

Digital skapande 1
Eftersom detta är en relativt ny kurs i gymnasieskolan så har få läst den. Behörigheten gäller främst kunskaper i Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe InDesign samt grafisk design. För att visa att du har kunskaper som motsvarar Digitalt skapande 1, kommer du få göra ett särskilt prov på Medieinstitutet.

Fri kvot
Om du inte uppfyller behörighetskraven, finns ändå möjlighet att bli antagen till våra utbildningar. Medieinstitutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Om du vet med dig att du inte uppfyller behörighetskraven varken genom formella meriter eller reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att Medieinstitutet kan bedöma den på rätt sätt.

Vill du söka via fri kvot, läs mer här >>

Var är alla webbutvecklare?

E-handeln växer explosionsartat och man räknar med en fördubbling de kommande fem åren. Därför finns det ett enormt behov av webbutvecklare med spetskompetens inom e-handel och som förstår branschens utmaningar och tekniska system.

Ledande e-handelssystem
Utbildningen Webbutvecklare inom e-handel ger dig kompetens inom ledande e-handelssystem. Du lär dig utveckla och programmera i HTML5, CSS3, Javascript/jQuery, PHP och XML. Du får kunskaper om databaser och hur de kan interagera mellan order- och affärssystem, betalningslösningar och externa system. Du blir expert på att skapa det flöde och orderhantering som ställs på dagens men även morgondagens e-handel.

Branschaktiva byråer och företag
Medieinstitutet har ett nära samarbete med företag som Svensk Digital Handel, Klarna och Softronic därför kan du som student vara säker på att få en aktuell utbildning som är efterfrågad.

Yrkesverksamma lärare och föreläsare
De flesta av våra föreläsare arbetar inom branschen som till exempel Apegroup, Chas Visual Management, Dustin och många fler. Med representanter från flera branschaktiva företag kan du som student räkna med en utbildning som är direkt kopplad till ditt framtida yrkesliv.

Praktik på ledande branschföretag
En stor del av utbildningen utgörs av praktik eller Lärande i arbete (LIA) som vi kallar det. Du tillbringar 25 veckor uppdelat på två perioder på ett branschföretag. Där får du möjligheten att växa in i din yrkesroll och skapa framtida arbetsmöjligheter.

Karriär?
Efter avslutad utbildning kommer du ha färdigheter inom bland annat PHP-utveckling, datateknik, webbutveckling och responsiv webbdesign.

Du kommer till exempel kunna arbeta som Webbutvecklare med inriktning mot e-handel, Webbutvecklare, Teknisk produktionsledare inom e-handel, Utvecklare och beställare av e-handelsplattformar, Kravställare av nya funktioner inom området e-handel/e-tjänster.

Läs mer om utbildningen här

Hitta din YH-utbildning

Medieinstitutets YH-utbildningar är kostnadsfria och berättigar till CSN. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hitta din favorit.
Vi samarbetar med bland andra
Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Doberman / Essity / Estrella / F&B Factory / Fröjd / Google / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nine Yards / Pyramid / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /