Artificiell Intelligens – Maskininlärning

Kort YH-kurs 17 veckor 75 yhp. Yh-poäng
Distans
Fart 85 %. Ansökningsperiod: 2023-07-05--2023-08-20.
Studieperiod: 2023-09-04--2023-12-29
Distans + Kostnadsfri + CSN
Utbildningsledare: Stefan Johansson stefan.johansson@elevera.org

Spetsa din kompetens inom Python och AI

För dig som självständigt vill arbeta som Python-programmerare inom maskininlärningsområdet.

Stor kompetensbrist

Efterfrågan på – Artificiell Intelligens/Maskininlärning – Databaser och Pythonprogrammering är och kommer att vara kraftigt efterfrågad de närmsta åren såväl inom industrin som av IT-företag. Tillskottet av nyexaminerade programmerare räcker inte – behovet är stort av att kompetensväxla befintlig personal och ge dem nya eller uppgraderade kunskaper inom Python och AI/MI.

Det råder en stor brist på programmerings och AI kompetens i Sverige. En viktig del i ett företags transformation mot digitala och intelligenta system är att även vidareutbilda redan befintlig kompetens i företaget. AI-Sweden – Malin Larsson

Vem riktar sig kursen till?

Kursen, som erbjuder möjligheten att kombinera arbete med studier, vänder sig till yrkesverksamma personer på företag och organisationer som behöver kompetens inom AI/MI databaser och avancerad Pythonprogrammering

Python ökar i popularitet

Den stora efterfrågan på Pythonutvecklare speglar även språkets ökande popularitet bland utvecklare. Undersökningar, bland annat från Github, visar att Python är på god väg att bli det mest populära programmeringsspråket av dem alla, enligt Computer Sweden.

De globala hållbarhetsmålen

Digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa oss att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Genom att nyttja teknikens fördelar kan organisationer och samhällen skapa långsiktig, ekonomisk lönsamhet som också tar hänsyn till miljönytta och social nytta. En teknik som är särskilt kraftfull är artificiell intelligens (AI/MI). Potentialen hos AI/MI är mycket stor, inte minst för att motverka effekterna av klimatförändringarna.

Innehåll i kursen Artificiell Intelligens/Maskininlärning

Kursen är uppdelad i två delkurser.

Delkurs 1. Artificiell intelligens – machine- and deep learning 55 yhp

Exempel på innehåll i delkursen:

• Hur definieras Artificiell Intelligens (AI) och Maskininlärning?

• Typer av AI

• Unsupervised ML

• Supervised ML

• Deep learning

• Reinforcement learning

• Model development

• Prediction confidence

• Applications of AI

• Model deployment

• Pythonprogrammering i AI-projekt

• Funktionell programmering med Python

• Ramverk och bibliotek för Machine Learning med Python

• AI-projekt med Python

• Cloud exempel i antingen AWS, GCP eller Azure

Delkurs 2. Databasteknik och Python – plattformar för utveckling av AI-applikationer 20 yhp

Exempel på innehåll i delkursen:

• Utvecklingsverktyg

• Databasteknologier

• Gränssnittsimplementation

• Avancerad Pythonprogrammering

 

Efter avslutad utbildning ko mer du ha kompetenser att:

• Arbeta med AI-tillämpningar för utveckling av smarta applikationer

• Hantera krav i programutvecklingsprojekt inom AI

• Arbeta med databaser i AI-projekt

• Självständigt arbeta som Python-programmerare inom maskininlärningsområdet

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Kompetensutveckling på LinkedIn

Alla studerande på Medieinstitutets korta utbildningar har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

Upplägg

Kostnadsfri
Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

CSN
Kursen är CSN-berättigad. Mer om att söka studiemedel kan du läsa på csn.se. YH finns under ”Studerande övriga utbildningar”. Kursen räknas som en yh-utbildning.

 

Behörighet

Sen anmälan
Sen anmälan betyder att sista ansökningsdag har passerat, men att vi tar emot ansökningar till reservplatser. Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

  • Slutbetyg från gymnasium
  • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Matematik 2
  • Programmering 1
  • Yrkeserfarenhet: 1 år heltid. Typ av yrkeserfarenhet: Kunskaper i objektorienterad programmering motsvarande minst 1 år.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /