Blockchainutvecklare

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Distans
80 veckor heltid varav 25 veckor LIA/Praktik
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: Öppen för sen anmälan.
Utbildningsledare: Lina Sarenius lina.sarenius@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Led utvecklingen framåt

Längst fram bland de som ligger först. Nu kan du få specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk utveckling, utformning och programmering av blockkedjebaserade system och applikationer.

Vad innebär blockchain?

Blockchain är tekniken bakom Bitcoin, men används idag till så otroligt mycket mer. En blockkedja är ett decentraliserat nätverk där det är möjligt att överföra och lagra information säkert, snabbt och transparent. Alla förändringar hakar i varandra i block och rapporteras till alla användare. Därför det är det av de absolut säkraste systemen som finns.

Ny men redan en av de största systemen

Blockchain skapades 2008 men utvecklas blixtsnabbt och kommer inte bara att bli en naturlig del av framtidens finansiella tjänster utan även till exempel arbetar med: försäkringar, myndigheter, hälsa, utbildning och konsumenttjänster. World Economic Forum spår att 10 procent av den globala BNP:n kommer att finnas lagrad på en blockkedja år 2025.

Snabbare och säkrare

Med blockchain gör man säkrare transaktioner, skapar effektivare arbetsflöden samt möjliggör utveckling av nya tjänster och produkter. Det blir färre mellanhänder, mindre kostnader och minimerar risken att informationen manipuleras. blockchain har passerat genom hypekurvan och nu är på väg mot en bred acceptans och tillväxtfas.

Vad gör en blockchainutvecklare?
En blockchainutvecklare har fokus på programmering men det är en ny teknik som kräver en bredare insikt än vanliga programmerare. Medieinstitutet har tillsammans med Näringslivet tagit fram kompetenskrav som en examinerad blockchainutvecklare ska uppfylla:

 • Förstå affären, tekniken och juridiken i relation till blockkedjeutveckling
 • Inse blockkedjeteknikens påverkan inom olika samhällssektorer.
 • Förutse juridiska hinder för blockkedjetekniken, etiska och moraliska frågeställningar
 • Kompetensutveckla sig själv och omvärldsbevaka området
 • Självständigt och i grupp använda agila arbetsmetoder för att genomföra projekt
 • Utveckla blockkedjeapplikationer där transaktioner/information kan verifieras, hanteras, analyseras med hjälp av JavaScript
 • Skapa webbplatser med hjälp av specialiserade kunskaper i HTML och CSS (HTML5/CSS3)
 • Utveckla webbplatser med JavaScript och ramverk för JavaScript såsom Angular och React

Utveckling av e-krona pågår

Riksbanken har sedan ett antal år drivit projektet om en e-krona och våren 2021 genomfördes pilotstudier av blockchain. Man utreder nu hur en e-krona kommer att påverka svensk lagstiftning och Riksbankens uppdrag. Införande av e-krona kommer påverka hela finansiella systemet i Sverige. Kanske är du en av de som lanserar e-kronan när du är klar med din utbildning.

Enorma möjligheter

Föreningen auktoriserade revisorer har i en serie rapporter beskrivit effekterna av införandet av blockkedjetekniker. Man beskriver hur teknologin kan användas för digitala kvitton, säkra fakturor, fullmakter, behörighet att företräda en organisation och inlämning av företagsuppgifter till myndigheter.

Efter avslutad utbildning:

 • Du har specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk utveckling, utformning och programmering av blockkedjebaserade system och applikationer.
 • Du förstår arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk utveckling, utformning och programmering av blockkedjebaserade system och applikationer.
 • Du har färdigheter i att planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med utveckling, utformning och programmering av blockkedjebaserade system och applikationer.
 • Du kan övervaka arbete med utveckling, utformning och programmering av blockkedjebaserade system och applikationer samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Blockkedjeutvecklare.

Yrkeskompassen

Arbetsförmedlingen konstaterar i Yrkeskompassen att Mjukvaru- och systemutvecklare har mycket goda möjligheter till arbete. Det råder en bristsituation i samtliga regioner i landet och mycket liten konkurrens om jobben. Samhället går allt mer mot digitala lösningar för olika tjänster som ständigt behöver utvecklas. Efterfrågan på mjukvaru- och systemutvecklare kommer därför vara fortsatt stor de kommande åren.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Det här YH-programmet har även YH-Flexplatser

YH-Flex är en ny utbildningsform och vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program. Du kan då få tillgodoräkna dig dessa kunskaper och hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.

Läs mer om YH–Flex

Auktoriserat utbildningsföretag

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp:

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Blockkedje-utvecklare
 • Javascript utvecklare
 • Webbutvecklare

Innehåll

Blockchainutvecklare

400 Yh-poäng

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Den studerande ska genom kursen få en allmänkunskap om arbete med hållbarhetsfrågor och värdegrund inom branschen och faktorer som påverkar. Den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling inom LIA, skola och kommande arbete.

Blockkedjeteknik, affärsprocesser och juridik

35p / 7v

Efter genomförd kurs ska den studerande ha en djup förståelse till av blockkedjeteknik och närliggande teknikområden fungerar, etik och moral samt vilken påverkan det får på samhällets alla sektorer samt kopplingen till lagar och praxis. Målet med kursen är att den studerande skall få djupa kunskaper och färdigheter inom tillämpning av blockkedjeteknik i olika tillämpningar, problemförståelse, praktiska lösningar samt lagar och praxis inom samhällets olika sektorer.

HTML och CSS

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att kunna ta fram fungerande webbplatser, samt att behandla tillgänglighetsanpassning av webben. Målet med kursen är att den studerande ska få en helhetsförståelse för hur man bygger syntaktiskt korrekta webbplatser med hänsyn tagen till att webbplatsen ska fungera på olika typer av enheter och för olika behov, samt förmåga att i yrkesrollen som Blockchain utvecklare återskapa webbplatser utifrån en given design, som fungerar på olika typer av enheter och för olika personer.

Blockkedjeprogrammering: JavaScript och blockkedja

50p / 10v

Syfte och mål: Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i programmering generellt och färdigheter i  JavaScript/EcmaScript samt relaterade områden för att kunna skapa blockkedjelösningar. Målet med kursen är att den studerande ska kunna generella begrepp inom programmering och ha en god grundläggande kunskap i JavaScript/EcmaScript, blockkedjeappar och eventdriven programmering. Detta för att skapa en helhetsförståelse för de olika delarna som Web3 baseras på, vad programmering innebär samt förmågan att i yrkesrollen som Blockchain Developer ta fram fungerande blockkedjeapplikationer.

Blockkedja frontend: React och blockkedja

40p / 8v

Kursens syfte är att fördjupa kunskaperna inom olika typer av blockkedjetekniker samt att göra den studerande bekant med datalogiska modeller för utveckling av blockkedje applikationer. Målet med kursen är att den studerande ska få kunskaper om ramverk, designmodeller och programmeringsideologier för att självständigt kunna utforska och genomföra projekt utifrån tekniska kravspecifikationer samt utveckla förmågan att i yrkesrollen som blockkedje utvecklare kunna använda arbetsmetoder och –tekniker för att skapa avancerade och decentraliserade webbapplikationer med blockkedjeteknik.

Blockkedja backend: Nodejs och blockkedja

50p / 10v

Kursens syfte och mål är att behandla grundläggande tekniker inom blockkedjeutveckling samt server-side utveckling för att kunnat skapa blockkedjeapplikationer där transaktioner och information kan verifieras, hanteras, analyseras samt presenteras.

Agil Projektledning – metodik och verktyg

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla teorier, metoder och verktyg för att tillsammans i utvecklingsteam kunna arbeta effektivt och standardiserat för att säkerställa projektleveranser. Målet med kursen är att de studerande lär sig de i branschen vanligast förekommande agila projektmetoderna, samt arbete med gemensam kod i grupp med versionshanterare. Den studerande får verktyg och metoder som ska användas praktiskt både under kursen men även i det faktiska projektarbetet under resten av utbildningen.

Smart Contracts: Skapa smarta kontrakt

25p / 5v

Syfte och mål med kursen är att den studerande skall få djupa kunskaper, färdigheter och kompetenser i att arbeta med utvecklingsverktyg som exempelvis Ethereum.

Lärande i arbete 1

50p / 10v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Blockkedjeutvecklare. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom blockkedjeutveckling.

Under första LIA-perioden ska de studerande förankra och fördjupa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, samt erhålla en introduktion till arbetslivet och branschen, samt möjligaste mån få erfarenhet att arbeta både enskilt och i grupp. Det läggs stor vikt vid att självständigt söka problemlösningar.

Examensarbete

30p / 6v

Kursens syfte är att den studerande i projektform ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Målet med kursen är att den studerande i en blockkedjeapplikation ska påvisa uppnådda färdigheter och kompetenser i de verktyg och tekniker som gåtts igenom under utbildningen.

Examensarbete ska utgöras av ett praktiskt arbete, exempelvis en blockkedjeapplikation. Arbetet ska ge den studerande fördjupade kunskaper i utbildningens ämnen. Projektarbetet ska dokumenteras i alla stadier.

Examensarbetet presenteras muntligt och skriftligt. I den skriftliga rapporten ska den studerande sammanfatta arbetet i ett abstract skrivet på engelska.

Lärande i arbete 2

75p / 15v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som blockkedjeutvecklare. De studerande ska förankra alla de kunskaper de fått i utbildningen och tidigare LIA-period, och även utveckla sina färdigheter och kompetenser. De ska kunna använda arbetsmetoder, verktyg och projekttekniker för att planera, genomföra och presentera projekt inom utsatta krav och deadlines.

Behörighet

The course is in Swedish, but some parts will be in English.

Utbildningen bedrivs delvis på engelska. Därutöver kan det förekomma litteratur och material på engelska.

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Blockchainutvecklare

 • Matematik 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Webbutveckling 1, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
  (Obs. Programmering 1 motsvarar inte Webbutveckling 1)

Saknar du Webbutveckling 1 eller Matematik 2?

Har du grundläggande behörighet men saknar Webbutveckling 1 eller Matematik 2? Lugn, du kan komma in ändå. Lämna din ansökan till utbildningen så kommer du bli erbjuden olika alternativ. Läs mer nedan.

Behörighetsgivande prov

Anser du att dina befintliga kunskaper motsvarar kraven för Webbutveckling 1 och/eller Matematik 2? Vi erbjuder kostnadsfria behörighetsgivande prov. Lämna in din ansökan så får du länk till anmälan. Proven ges vid flera tillfällen under våren och du väljer själv ett datum som passar dig.

Preparandkurs i webbutveckling

Webbutveckling 1 innebär att du har färdigheter inom HTML 5, CSS 3, och lättare färdigheter i JavaScript. Saknar du motsvarande kunskaper kan du gå en preparandkurs hos oss. Kursen är webb-baserad och du studerar i den takt som passar dig. Kursen avslutas med att du gör det behörighetsgivande provet i Webbutveckling 1. Lämna in din ansökan så får du länk till kursanmälan.

Grundläggande behörighet

 • Behörig att antas till utbildningen är den som:
 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng)
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punkt 1
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Om du har läst kursen Webbdesign på gymnasiet uppfyller du formellt behörighetskravet om Webbutveckling 1, men kursen Webbdesign saknar innehåll om CSS 3 och HTML 5. Vi rekommenderar dig därför att du tillägnar dig kunskaper i CSS 3 och HTML 5 innan utbildningsstart för att vara förberedd inför studierna. Du kan tillgodogöra dig grundläggande förkunskaper via exempelvis https://www.khanacademy.org/.

Terminstider/LIA

Terminstider
2022-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-09-05   2023-01-13   19                  95
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-10   17                  85

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-28     2024-01-12     20        100
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-04-25     15        75

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-26   2025-01-10   20                  100
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-04-24   15                  75

LIA-perioder

År 2022-2024
Start              Slut               Veckor     YHP
2023-10-03 2023-11-11         10        50
2024-01-22 2024-05-03         15        75

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor      YHP
2024-09-16   2024-11-22     10             50
2025-01-06   2025-04-18     15              75

År 2023-2025
.             Start              Slut               Veckor     YHP
LIA 1     2024-09-16   2024-11-22        10        50
LIA 2     2025-01-06   2025-04-18        15        75

Distansupplägg

Innehåll: Se ovan
YH-poäng: 400Yh-poäng
Längd: 2 år

Distans
Utbildningen bedrivs på distans.

Distansupplägget
I genomsnitt kommer den lärartiden uppgå till 12 timmar per vecka. Utöver den lärar- och handledarledda tiden består undervisningen av inspelade föreläsningar, flipped classroom-upplägg, gruppdiskussioner och utökat självstudiematerial.

Fysiska träffar
Cirka 5 stycken obligatoriska träffar/dagar. Träffarna planeras av utbildningsledare och arbetsliv i samverkan. Du kan dock inte räkna med att träffarna placeras i din direkta närhet.

Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:

 • nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
 • tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
 • tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
 • kunna avsätta tid för heltidsstudier (upp till 40 timmar i veckan inkluderat självstudier,  lärarledd tid, gruppdiskussioner, digitala resurser etc.)

LIA (Lärande i arbete)

Medieinstitutet finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner.

YH-Flex

Ansökan stänger tors 4 juli, 2024, men utbildningen är öppen för Sen anmälan.

YH-Flex vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program (ca 50 %). Genom att du får tillgodoräkna dina tidigare kunskaper kan du hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.

Kostnadsfritt
Alla YH-Flexplatser på vår skola är kostnadsfria. Eventuella kostnader för studielitteratur kan förekomma.

CSN?
Ja. Våra långa YH-program och korta YH-kurser berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). OBS. Du får bara CSN för de kurser som du läser, inte för de du får tillgodoräkna dig.

Omställningsstudiestöd?
Du kan självklart ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp) dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Alla våra YH-program och korta YH-kurser berättigar till att ansöka om Omställningsstudiestödet. Läs mer om omställningsstudiestödet här.

Lärare och föreläsare?
Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningarnas ledningsgrupper.

LIA-praktik?
I de långa YH-programmen ingår cirka 30 procent praktik på branschföretag. Där får du omsätta dina kunskaper i verkligheten. Har du jobbat länge i branschen och uppfyller det du ska lära dig på dina praktikperioder kan du få tillgodoräkna dig praktiken och slipper genomföra den. Men det är en fantastisk möjlighet att få nya kontakter och bredda ditt branschnätverk. Majoriteten av våra studenter får jobberbjudanden på sina praktikperioder.

Tycker du att det verkar svårt och krångligt?
Skicka dina frågor och funderingar till yh-flex@elevera.org

Så här går det till att ansöka om en YH-Flexplats Distans

 1. Fyll i en kompetenskartläggning. Du hittar den här under. Hittar du inte din utbildning så finns det tyvärr inga YH-Flexplatser på den. Fyll i kartläggningen noga och klicka på klar/skicka in.
 2. Därefter, om du anses ha betydande kunskaper som motsvarar ungefär 50 procent av hela utbildningen, får du besked om du kan söka YH-Flexplats. Det gör du genom att klicka på knappen Ansök här, på utbildningens sida. tänk på att du måste kunna styrka uppgifterna i kompetenskartläggningen med relevanta intyg och betyg.
 3. Det kan också vara så att våra utbildningsledare kontaktar dig för validering, dvs genomgång, bedömning och vilka kurser du behöver komplettera med för att få en fullständig examen.
 4. Har du för få kurser som du kan tillgodoräkna så uppmanas du att lämna in en Sen anmälan om din utbildning fortfarande är öppen.

Kompetenskartläggning

Till kompetenskartläggning för Blockchainutvecklare, Distans


Ansökan

Frågor: antagning@medieinstitutet.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
 • Vad betyder Sen anmälan?
  Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

Ansök nu
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / Avidly / Belly Balance / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / LEIA Health / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotify / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Medieinstitutet i Sverige AB, orgnr. 5567019699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata