Digital analys och mätning

Kort kurs 24 veckor 60 Yh-poäng
Distans
Antal veckor 24 veckor
Utbildningsstart: 21 september.
frågor skickas till kurs@medieinstitutet.se

Lär dig koda, spåra och analysera

En kort YH-kurs som ger djupgående förståelse i digital analys och hantering av branschledande program som Google Analytics och Data Studio,

I takt med att företagen utvecklar sin digitala närvaro växer behovet av att kartlägga de digitala kanalerna och hur kunderna rör sig i det digitala ekosystemet. Konkret efterfrågas kompetens att sätta upp spårning, målomvandling, segmentering, attribution i ledande digitalanalysverktyg samt att analysera trafikströmmar.

Ger bred kunskap

Kursen innehåller de viktiga inslag som krävs för att kunna arbeta med dataanalys på ett systematiskt sätt, såsom konvertering, spårning, måluppföljning, KPIer, nyckeltal, rapportering, utvärdering, attribution, attributionsmodellering, implementation, tracking, tag management, signifikanstestning, statistik, optimering, multikanalsanalys, datadriven analys, mätplan, kommunikationsmål, köpprocessen, etc.

Du får ett helhetsgrepp

 • Kursen ger dig kunskaper att analysera ett bolags affärsmodeller ur ett digitalt perspektiv för att förstå hur digitalisering kan hjälpa ett företag i sin helhet.
 • Du lär dig även webbteknik som kod, script och spårning för att kunna mäta och identifiera huruvida de digitala satsningarna når sina mål.
 • Du får också kunskaper i skillnader i mätning mellan hemsidor, appar, nyhetsbrev och sociala medier.
 • Du får en introduktion till Machine Learning som ett sätt att bearbeta stora datamängder och få en förståelse för vilka signifikanta resultat datan visar.
 • Som en del av plattformen Google Ads Academy erbjuds du att certifiera sig inom Googles analysverktyg Google Analytics.

Rapportering och presentation av data eller resultat för olika intressenter i en organisation behandlas också.

Delmoment i kursen

 • Analys inom digitala kanaler och medier
 • Google Analytics
 • Adobe Analytics
 • Firebase Analytics
 • Analys av sociala medier
 • Analys av nyhetsbrev
 • Andra analysverktyg och metodiker
 • Tag management och kodimplementering
 • Google Datastudio
 • Excel och Google-kalkylark kopplingar
 • Bortom analysverktygen – affärsutveckling och BI

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom marknadsföring och går att kombinera med arbete. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Öppet hus och fysiska träffar

En kväll i veckan ordnar Medieinstitutet dessutom ”Öppet hus” en timme över nätet. Då diskuteras och besvaras aktuella frågor – Ett viktigt inslag för att skapa en social kontext. Diskussioner kursdeltagare emellan är särskilt betydelsefullt vid distansutbildning. Utöver detta anordnas 2 st fysiska träffar (heldagar) samt en projektredovisning.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter utbildningen kommer du ha färdigheter i

 • Att bedöma resultat av insatser och beteende i onlinemedier genom aktuella verktyg och system inom digital analys
 • Att använda aktuella verktyg för digital analys
 • Att analysera och bedöma trafiken på en webbsajt och app
 • Att mäta och analysera de relevanta punkterna i kundresans relevanta touchpoints
 • Att kunna bedöma åtgärder i digitala mediekanaler och utvärdera möjligheter och resultat av valda åtgärder
 • Att konfigurera och säkerställa funktionalitet och genomförande inom mätning- och analysuppsättning i onlinemedier med hjälp av KPI:er och Key Performance Indicators
 • Att konfigurera och planera avancerade analysuppsättningar som t.ex. e-handelsspårning.
 • Att sammanställa statistik och data och professionellt presentera aktuella data utifrån ett datadrivet och försäljningsdrivet perspektiv

Upplägg

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

 • Lektion: 2 tim/vecka
 • Handledartid: ½ tim/vecka per individ/grupp
 • ”Öppet hus”: 1 tim/vecka
 • Fysiska träffar: 2 heldagar (16 tim)

Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

100 timmar lärar- eller handledarledd tid

Lektioner liksom de fysiska träffarna är planerade till Stockholm,

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Minst Godkänt eller betyget E i engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad yrkeserfarenhet inom arbete med marknadsföring omfattande minst ett år på heltid (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande).

Ansökan

Utbildningsstart: 21 september
Frågor om antagningen skickar du till kurs@medieinstitutet.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Dokument som styrker yrkeserfarenhet inom marknadsföring i minst 1 år (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande). Endast ett CV räcker inte.
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
Vi samarbetar med bland andra
Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / F&B Factory / Fröjd / Google / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nine Yards / Pyramid / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /

Var är alla webbutvecklare?

E-handeln växer explosionsartat och man räknar med en fördubbling de kommande fem åren. Därför finns det ett enormt behov av webbutvecklare med spetskompetens inom e-handel och som förstår branschens utmaningar och tekniska system.
Till våra Mi Stories