Digital analys och mätning

Kort kurs 60 Yh-poäng
Distans
Flexibelt upplägg - utbildningens längd kan variera
Utbildningsstarter: datum och tider finns under Upplägg
Kostnad 0 kr.

Lär dig koda, spåra och analysera

En kort YH-kurs som ger djupgående förståelse i digital analys och hantering av branschledande program som Google Analytics och Data Studio,

I takt med att företagen utvecklar sin digitala närvaro växer behovet av att kartlägga de digitala kanalerna och hur kunderna rör sig i det digitala ekosystemet. Konkret efterfrågas kompetens att sätta upp spårning, målomvandling, segmentering, attribution i ledande digitalanalysverktyg samt att analysera trafikströmmar.

Ger bred kunskap

Kursen innehåller de viktiga inslag som krävs för att kunna arbeta med dataanalys på ett systematiskt sätt, såsom konvertering, spårning, måluppföljning, KPIer, nyckeltal, rapportering, utvärdering, attribution, attributionsmodellering, implementation, tracking, tag management, signifikanstestning, statistik, optimering, multikanalsanalys, datadriven analys, mätplan, kommunikationsmål, köpprocessen, etc.

Du får ett helhetsgrepp

 • Kursen ger dig kunskaper att analysera ett bolags affärsmodeller ur ett digitalt perspektiv för att förstå hur digitalisering kan hjälpa ett företag i sin helhet.
 • Du lär dig även webbteknik som kod, script och spårning för att kunna mäta och identifiera huruvida de digitala satsningarna når sina mål.
 • Du får också kunskaper i skillnader i mätning mellan hemsidor, appar, nyhetsbrev och sociala medier.
 • Du får en introduktion till Machine Learning som ett sätt att bearbeta stora datamängder och få en förståelse för vilka signifikanta resultat datan visar.
 • Som en del av plattformen Google Ads Academy erbjuds du att certifiera sig inom Googles analysverktyg Google Analytics.

Rapportering och presentation av data eller resultat för olika intressenter i en organisation behandlas också.

Delmoment i kursen

 • Analys inom digitala kanaler och medier
 • Google Analytics
 • Adobe Analytics
 • Firebase Analytics
 • Analys av sociala medier
 • Analys av nyhetsbrev
 • Andra analysverktyg och metodiker
 • Tag management och kodimplementering
 • Google Datastudio
 • Excel och Google-kalkylark kopplingar
 • Bortom analysverktygen – affärsutveckling och BI

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom marknadsföring och går att kombinera med arbete. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

Lärarna, handledarna och föreläsarna är i princip uteslutande handplockade och yrkesverksamma inom sitt specialistområde. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

 Certifiering inom digital marknadsföring

Certifiering inom digital marknadsföring

Effektiv digital marknadsföring är idag livsviktigt för nästan alla företag. Men den digitala marknadsplatsen förändras blixtsnabbt, vilket kräver kontinuerlig kompetensutveckling. Studerande på den här utbildningen erbjuds därför en kostnadsfri marknadsförings-certifiering som sker i samarbete med IAB Sweden Academy.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter utbildningen kommer du ha färdigheter i

 • Att bedöma resultat av insatser och beteende i onlinemedier genom aktuella verktyg och system inom digital analys
 • Att använda aktuella verktyg för digital analys
 • Att analysera och bedöma trafiken på en webbsajt och app
 • Att mäta och analysera de relevanta punkterna i kundresans relevanta touchpoints
 • Att kunna bedöma åtgärder i digitala mediekanaler och utvärdera möjligheter och resultat av valda åtgärder
 • Att konfigurera och säkerställa funktionalitet och genomförande inom mätning- och analysuppsättning i onlinemedier med hjälp av KPI:er och Key Performance Indicators
 • Att konfigurera och planera avancerade analysuppsättningar som t.ex. e-handelsspårning.
 • Att sammanställa statistik och data och professionellt presentera aktuella data utifrån ett datadrivet och försäljningsdrivet perspektiv

Upplägg

Alla kurser har samma innehåll men startar på olika tider.

Kurs 1
Start 21 september
Kurslängd 24 veckor
Slut 5 mars

Kurs 2
2021

Kurs 3
2021

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

Upplägget kan komma att variera mellan de olika starterna – ett exempel på upplägg är:

 • Lektion: 2 tim/vecka
 • Handledartid: ½ tim/vecka per individ/grupp

Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter i form av filmade föreläsningar och projekt.

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Minst Godkänt eller betyget E i engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad yrkeserfarenhet inom arbete med marknadsföring omfattande minst ett år på heltid (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande).

Intresseanmälan

Intresseanmälan för Digital analys och mätning

Skicka din e-post så får du information om när du kan söka till nästa kursstart.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här

Var är alla webbutvecklare?

E-handeln växer explosionsartat och man räknar med en fördubbling de kommande fem åren. Därför finns det ett enormt behov av webbutvecklare med spetskompetens inom e-handel och som förstår branschens utmaningar och tekniska system.
Till våra Mi Stories
Vi samarbetar med bland andra
Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / F&B Factory / Fröjd / Google / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nine Yards / Pyramid / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /