Digital analys och mätning

Kort YH-kurs 17 veckor 60 Yh-poäng
Distans
Planerad start hösten 2023
Kostnad 0 kr.

Lär dig koda, spåra och analysera

En kort YH-kurs som ger djupgående förståelse i digital analys och hantering av branschledande program som Google Analytics och Data Studio.

I takt med att företagen utvecklar sin digitala närvaro växer behovet av att kartlägga de digitala kanalerna och hur kunderna rör sig i det digitala ekosystemet. Konkret efterfrågas kompetens att sätta upp spårning, målomvandling, segmentering, attribution i ledande digitalanalysverktyg samt att analysera trafikströmmar.

Ger bred kunskap

Kursen innehåller de viktiga inslag som krävs för att kunna arbeta med dataanalys på ett systematiskt sätt, såsom konvertering, spårning, måluppföljning, KPIer, nyckeltal, rapportering, utvärdering, attribution, attributionsmodellering, implementation, tracking, tag management, signifikanstestning, statistik, optimering, multikanalsanalys, datadriven analys, mätplan, kommunikationsmål, köpprocessen, etc.

Du får ett helhetsgrepp

 • Kursen ger dig kunskaper att analysera ett bolags affärsmodeller ur ett digitalt perspektiv för att förstå hur digitalisering kan hjälpa ett företag i sin helhet.
 • Du lär dig även webbteknik som kod, script och spårning för att kunna mäta och identifiera huruvida de digitala satsningarna når sina mål.
 • Du får också kunskaper i skillnader i mätning mellan hemsidor, appar, nyhetsbrev och sociala medier.
 • Du får en introduktion till Machine Learning som ett sätt att bearbeta stora datamängder och få en förståelse för vilka signifikanta resultat datan visar.
 • Som en del av plattformen Google Ads Academy erbjuds du att certifiera sig inom Googles analysverktyg Google Analytics.

Rapportering och presentation av data eller resultat för olika intressenter i en organisation behandlas också.

Delmoment i kursen

 • Analys inom digitala kanaler och medier
 • Google Analytics
 • Adobe Analytics
 • Firebase Analytics
 • Analys av sociala medier
 • Analys av nyhetsbrev
 • Andra analysverktyg och metodiker
 • Tag management och kodimplementering
 • Google Datastudio
 • Excel och Google-kalkylark kopplingar
 • Bortom analysverktygen – affärsutveckling och BI

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom marknadsföring och går att kombinera med arbete. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

Lärarna, handledarna och föreläsarna är i princip uteslutande handplockade och yrkesverksamma inom sitt specialistområde. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter utbildningen kommer du ha färdigheter i

 • Att bedöma resultat av insatser och beteende i onlinemedier genom aktuella verktyg och system inom digital analys
 • Att använda aktuella verktyg för digital analys
 • Att analysera och bedöma trafiken på en webbsajt och app
 • Att mäta och analysera de relevanta punkterna i kundresans relevanta touchpoints
 • Att kunna bedöma åtgärder i digitala mediekanaler och utvärdera möjligheter och resultat av valda åtgärder
 • Att konfigurera och säkerställa funktionalitet och genomförande inom mätning- och analysuppsättning i onlinemedier med hjälp av KPI:er och Key Performance Indicators
 • Att konfigurera och planera avancerade analysuppsättningar som t.ex. e-handelsspårning.
 • Att sammanställa statistik och data och professionellt presentera aktuella data utifrån ett datadrivet och försäljningsdrivet perspektiv

Upplägg

Planerad start hösten 2023
Antal YHP: 60
Antal veckor: 17 veckor
CSN: 67%
Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

Som kursdeltagare förväntas du själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm utöver den lärarledda undervisningen.

CSN
Kursen är CSN-berättigad.

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Minst Godkänt eller betyget E i engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad yrkeserfarenhet inom arbete med marknadsföring omfattande minst ett år på heltid (styrks med arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande).

Vem blir antagen till utbildningarna?

Många av våra kurser har fler sökande än antal platser. För att antagningen ska bli rättvis sker då urvalet efter en förutbestämd process.

De sökande som är behöriga rangordnas efter antalet sammanlagda poäng i urvalsprocessen och antas i turordning. Den sammanlagda poängen i urvalsprocessen består av den poäng som tilldelas utifrån dina betyg i gymnasiekursen Engelska 6 samt den poäng som tilldelas utifrån din yrkeserfarenhet och tidigare meriterande utbildning.

Du får 1 poäng för 1 månads meriterande eftergymnasial utbildning som du kan styrka med intyg. Det ges max 10 poäng i denna kategori.

Du får poäng för varje (helt) år du har arbetat inom marknadsföring. Yrkeserfarenheten ska styrkas med intyg och det ges max 30 poäng i denna kategori.

Intresseanmälan

Intresseanmälan för Digital analys och mätning

Skicka din e-post så får du information om när du kan söka till nästa kursstart.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /