Digital Content Designer

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Göteborg | Malmö | Stockholm
80 veckor heltid varav 26 veckor LIA / Praktik
Utbildningsstart: hösten 2022.
Utbildningsledare Stockholm: Dave Sitwell dave@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Göteborg: Jennie Andersson jennie@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Malmö: Marie-Louise Andrén marie-louise@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00. Stängt i juli) antagning@medieinstitutet.se

Design och layout för innehåll i digitala kanaler

För dig som vill förstå den digitala interaktionen samt få kompetens att designa innehåll som engagerar.

Idag är det ett måste för en designer att kunna formge med det digitala som huvudplattform och över flera digitala kanaler. Digital Content Designer är en kostnadsfri utbildningen som lär dig verktygen men även att ta fram och analysera innehåll.

Digital Content Designer. Lär dig formge morgondagens digitala content

Utbildningen lär dig visuell formgivning och kommunikation för att skapa sömlös design och kommunikation i det digitala, vare sig det är rörlig bild, text eller form. Teori varvas med mycket praktiskt lärande både i grupp och individuellt. Fokus ligger på att formge, producera och kommunicera innehåll och budskap genom design i den digitala mediemixen.

Exempel på innehåll i utbildningen Digital Content Designer:

 • Responsiv design/mobil design – webbdesign med krav på mobil anpassning och responsivitet för olika enheter, skärmar, krav och möjligheter.
 • Motion design – produktion och formgivning av rörlig bild i alla dess former – animation, video, text, bild, ljud, med mera för olika plattformar med krav på interaktivitet.
 • App-design – utforma och layouta appar för Googles och Apples plattformar. Google Material Design och iOS Human Interface Guidelines.
 • Grafisk design och produktion – layout, typografi, bildspråk, färglära, skissteknik, kreativ skapande, produktionsprocess, från brief till presentation etc.
 • Datadriven design och användarvänlighet/UX – anpassa design och form efter målgrupp och kanal med fokus på användaren och beteendet.
 • Designa content – förstå, skapa, styra och utveckla grafiskt innehåll i digitala kanaler.
 • Grafiska verktyg – Adobe Creative Cloud; Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premier Pro, Animate, etc. Balsamiq, Adobe XD, med mera.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av tio får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum.  Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats hela dagar.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Digital Content Designer
 • Webbdesigner
 • Digital Designer
 • Interaktionsdesigner
 • Grafisk designer – mobila plattformar
 • Motiondesigner

Innehåll

Digital Content Designer

400 Yh-poäng

Produktion för digitala plattformar

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla produktion för digitala plattformar i yrkesrollen som Digital Content Designer. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att producera design och innehåll oberoende av plattform och kanal

Grafisk design för digitala plattformar

35p / 7v

Kursens syfte är att behandla skapandet av grafisk form, illustration och layout genom digitala tekniker i yrkesrollen som Digital Content Designer.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att arbeta med  grafisk design för digitala plattformar.

Design och produktion för webb och onlinekanaler

30p / 6v

Kursens syfte är att behandla formgivning och produktion för webb och onlinekanaler från skiss till färdig designmall.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att producera webbdesign från skiss till färdig designmall.

Kreativa produktionsprocesser

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla hur arbete i en produktionsmiljö ofta präglas av korta deadlines och begränsade budgetar. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i kreativa metoder och redskap för att kunna arbeta effektivt i kreativa produktionsteam.

Film som kommunikationsverktyg

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla rörlig bild i den digitala medieproduktionen.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för videoproduktion för bl.a. Youtube och webbplatser samt onlinevideos för content marketing.

Lärande i Arbete (LIA) 1

50p / 10v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Digital Content Designer.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar.

Examensarbete

40p / 8v

Kursen syfte är att den studerande självständigt ska planera och genomföra ett projekt inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk design, produktion och kommunikation för digitala plattformar på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling.

Lärande i Arbete (LIA) 2

80p / 16v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Digital Content Designer.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar.

Praktiskt projektarbete

20p / 4v

Kursens syfte är att den studerande självständigt men med möjlighet till handledning och kontinuerliga avstämningar ska planera och skapa en prototyp för ett projekt inom design och kommunikation för digitala plattformar.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Rörlig grafik och visuella effekter för digitala storbildskärmar

40p / 8v

Kursens syfte är att behandla rörlig bild i den digitala medieproduktionen.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för produktion av rörlig grafik och animering för digitala storbildsskärmar

 

Kommunikation och content för digitala plattformar

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla produktion för digitala plattformar i yrkesrollen som Digital Content Designer. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att producera design och innehåll oberoende av plattform och kanal.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Särskild behörighet för Digital Content Designer

 • Engelska 6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Digitalt skapande 1, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
  Behörigheten gäller främst kunskaper i Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe InDesign samt grafisk design.

  • Om du saknar betyg i Digitalt skapande 1 eller dokumenterad motsvarande kunskap men uppfyller övrig behörighet kommer du att kallas till ett behörighetsprov i Digitalt skapande 1.
  • Vänta inte med att lämna in din ansökan! Lämna in din ansökan tidigt så får du möjlighet att göra eventuella behörighetstest och få återkoppling på din dokumentation i god tid.

Grundläggande behörighet för samtliga Yh-utbildningar

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du söka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot.  Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Terminstider
Digital Content Designer (Stockholm)

År 2021–2023
Termin 1, 30/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 100 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1 – 5/5, 2023, 16 veckor, 80 poäng

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

Digital Content Designer (Göteborg)

År 2021–2023
Termin 1, 30/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 100 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1 – 5/5, 2023, 16 veckor, 80 poäng

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

Digital Content Designer (Malmö)

År 2021–2023
Termin 1, 30/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 100 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1 – 5/5, 2023, 16 veckor, 80 poäng

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

LIA-perioder

Stockholm

År 2021-2023
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-04-11     2022-06-17     10        50
LIA 2. 2023-01-09     2023-04-28     16        80

År 2022-2024
.           Start              Slut               Veckor YHP
LIA 1. 2023-04-10   2023-06-16        10        50
LIA 2. 2024-01-08   2024-04-26        16        80                               

Göteborg

År 2021-2023
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-04-04     2022-06-12     10        50
LIA 2. 2023-01-09     2023-04-28     16        80

År 2022-2024
.            Start              Slut                    Veckor YHP
LIA 1.  2023-04-10   2023-06-16       10        50
LIA 2.  2024-01-10   2024-04-30       16        80

Malmö
År 2021-2023
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-04-11     2022-06-17     10        50
LIA 2. 2023-01-09     2023-04-28     16        80

År 2022-2024
.            Start              Slut                    Veckor YHP
LIA 1.  2023-04-10   2023-06-16       10        50
LIA 2.  2024-01-10   2024-04-30       16        80

Intresseanmälan

Ingresseanmälan till digital content designer

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / the amazing society / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /