Digital Content Designer

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Stockholm Malmö
80 veckor heltid varav 26 veckor LIA / Praktik
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: 01-02-2024--03-05-2024
Utbildningsledare Stockholm: Dave Sitwell dave@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Malmö: Alexander Johansson alexander@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Design och layout för innehåll i digitala kanaler

För dig som vill förstå den digitala interaktionen samt få kompetens att designa innehåll som engagerar.

Idag är det ett måste för en designer att kunna formge med det digitala som huvudplattform och över flera digitala kanaler. Digital Content Designer är en kostnadsfri utbildning som lär dig hur man använder verktygen för att skapa innehåll med en tydlig kommunikationssyfte.

Digital Content Designer. Lär dig formge morgondagens digitala content

Utbildningen lär dig visuell formgivning och kommunikation för att skapa sömlös design och kommunikation i det digitala, vare sig det är rörlig bild, text eller form. Teori varvas med mycket praktiskt lärande både i grupp och individuellt. Fokus ligger på att formge, producera och kommunicera innehåll och budskap genom design i den digitala mediemixen.

Exempel på innehåll i utbildningen Digital Content Designer:

 • Responsiv design/mobil design – webbdesign med krav på mobil anpassning och responsivitet för olika enheter, skärmar, krav och möjligheter.
 • Motion design – produktion och formgivning av rörlig bild i alla dess former – animation, video, text, bild, ljud, med mera för olika plattformar med krav på interaktivitet.
 • App-design – utforma och layouta appar för Googles och Apples plattformar. Google Material Design och iOS Human Interface Guidelines.
 • Grafisk design och produktion – layout, typografi, bildspråk, färglära, skissteknik, kreativ skapande, produktionsprocess, från brief till presentation etc.
 • Datadriven design och användarvänlighet/UX – anpassa design och form efter målgrupp och kanal med fokus på användaren och beteendet.
 • Designa content – förstå, skapa, styra och utveckla grafiskt innehåll i digitala kanaler.
 • Grafiska verktyg – Adobe Creative Cloud; (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere Pro mm), Figma, samt de senaste tillhörande AI-verktyg.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av tio får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Alla studerande på Medieinstitutet får fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum.  Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats hela dagar.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Digital Content Designer
 • Webbdesigner
 • Digital Designer
 • Interaktionsdesigner
 • Grafisk designer – mobila plattformar
 • Motiondesigner

Innehåll

Digital Content Designer

400 Yh-poäng

Produktion för digitala plattformar

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla produktion för digitala plattformar i yrkesrollen som Digital Content Designer. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att producera design och innehåll oberoende av plattform och kanal

Grafisk design för digitala plattformar

35p / 7v

Kursens syfte är att behandla skapandet av grafisk form, illustration och layout genom digitala tekniker i yrkesrollen som Digital Content Designer.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att arbeta med  grafisk design för digitala plattformar.

Design och produktion för webb och onlinekanaler

30p / 6v

Kursens syfte är att behandla formgivning och produktion för webb och onlinekanaler från skiss till färdig designmall.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att producera webbdesign från skiss till färdig designmall.

Kreativa produktionsprocesser

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla hur arbete i en produktionsmiljö ofta präglas av korta deadlines och begränsade budgetar. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i kreativa metoder och redskap för att kunna arbeta effektivt i kreativa produktionsteam.

Film som kommunikationsverktyg

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla rörlig bild i den digitala medieproduktionen.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för videoproduktion för bl.a. Youtube och webbplatser samt onlinevideos för content marketing.

Lärande i Arbete (LIA) 1

50p / 10v

I Malmö är kursen på 12 veckor 60 yhp

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Digital Content Designer.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar.

Examensarbete

40p / 8v

Kursen syfte är att den studerande självständigt ska planera och genomföra ett projekt inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk design, produktion och kommunikation för digitala plattformar på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling.

Lärande i Arbete (LIA) 2

80p / 16v

I Malmö är kursen på 14 veckor 70 yhp

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Digital Content Designer.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar.

Praktiskt projektarbete

20p / 4v

Kursens syfte är att den studerande självständigt men med möjlighet till handledning och kontinuerliga avstämningar ska planera och skapa en prototyp för ett projekt inom design och kommunikation för digitala plattformar.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Rörlig grafik och visuella effekter för digitala storbildskärmar

40p / 8v

Kursens syfte är att behandla rörlig bild i den digitala medieproduktionen.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för produktion av rörlig grafik och animering för digitala storbildsskärmar

 

Kommunikation och content för digitala plattformar

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla produktion för digitala plattformar i yrkesrollen som Digital Content Designer. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att producera design och innehåll oberoende av plattform och kanal.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Särskild behörighet för Digital Content Designer

 • Engelska 6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Digitalt skapande 1, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
  Behörigheten gäller främst kunskaper i Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe InDesign samt grafisk design.

  • Om du saknar betyg i Digitalt skapande 1 eller dokumenterad motsvarande kunskap men uppfyller övrig behörighet kommer du att kallas till ett behörighetsprov i Digitalt skapande 1.
  • Vänta inte med att lämna in din ansökan! Lämna in din ansökan tidigt så får du möjlighet att göra eventuella behörighetstest och få återkoppling på din dokumentation i god tid.

Grundläggande behörighet för samtliga Yh-utbildningar

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du söka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot.  Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Terminstider
Digital Content Designer (Stockholm)

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-21     2024-01-12     21              105
2024-01-15     2024-06-21     23             115
2024-08-12     2025-01-10     22             110
2025-01-13     2025-04-18     14               70

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-19   2025-01-10   21                  105
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-04-17   14                  70

Digital Content Designer (Göteborg)

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

Digital Content Designer (Malmö)

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-21     2024-01-12     21        105
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-04-18     14        70

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-19   2025-01-10   21                  105
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-04-17   14                  70

LIA-perioder

Stockholm

År 2022-2024
Start              Slut               Veckor         YHP
2023-04-10   2023-06-16    10                50
2024-01-15   2024-05-03    16                80

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-08   2024-06-21     11                55
2025-01-06   2025-04-18     15                75                              

Göteborg

År 2022-2024
Start              Slut                    Veckor YHP
2023-04-10   2023-06-16       10        50
2024-01-10   2024-04-30       16        80

Malmö

År 2022-2024
Start              Slut                    Veckor YHP
2023-04-10   2023-06-16       10        50
2024-01-10   2024-04-30       16        80

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-01   2024-06-21     12                60
2025-01-09   2025-04-11     14                70

Arbetsprov

Arbetsprov HT 2024

Del 1. Typsnitt

Välj ut det typsnitt som du tycker bäst om.
Skriv en kort beskrivning av typsnittet och varför du valde just det.
Skapa en bild av och med ditt valda typsnitt.
Lämna in som pdf.

Del 2. Digital affisch

Skapa en digital affisch i valfritt format till någon av följande organisationer: Greenpeace Norden, Plan International, Frälsningsarmén eller Vid Din Sida.
Målgrupp: 20–35 åringar.
Syfte: nå en yngre målgrupp och visa att man inte behöver betala så mycket för att göra skillnad.
Du får gärna använda rörligt i din affisch.
Utifrån din digitala affisch ska du sedan skapa minst två inlägg till en Instagramkampanj för samma organisation.
Motivera din design skriftligt.
Lämna in som pdf.
Lämnar du in rörligt material så använd de vanligt förekommande filtyper som finns.

Del 3. Kreativt porträtt av någon du beundrar

Gör ett digitalt porträtt i valfri teknik av någon du beundrar. Du ska inte använda ett foto på personen, det viktiga är inte hur personen ser ut utan hur du uppfattar hen. Här kan du ta ut svängarna rejält. Använd inte ord.

Lämna in som pdf.
Lämnar du in rörligt material så använd de vanligt förekommande filtyper som finns.

För att räknas som ett inlämnat arbetsprov måste du lämna in alla tre delar.
Observera om du skickar in samma arbetsprov som tidigare år räknas det inte som ett inlämnat arbetsprov.

 

 

Ansökan

Frågor: antagning@medieinstitutet.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
 • Arbetsprov

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

 

Ansök nu
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / Avidly / Belly Balance / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / LEIA Health / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotify / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /