Digital kommunikatör SoMe

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Distans
80 veckor heltid varav 26 veckor LIA / Praktik
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: 01-02-2024--03-05-2024
Utbildningsledare: Stina Mårtensson stina@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Social Media Manager, Webbredaktör, Content Manager

En bred YH-utbildning som lär dig hur du effektivt kommunicerar mot olika målgrupper. Efter utbildningen kan du bland annat jobba som Webbredaktör, Content Manager och Social Media Manager.

Professionell kommunikation på webben och i digitala medier

Utbildningen är väldigt bred och du får lära dig att hantera det skrivna ordet, journalistiska principer, sociala medier, bild och form. Samtidigt lär du dig hantera CMS-system och hur du skapar sökordsoptimerade texter (SEO).

Lär dig anpassa budskap för alla kanaler och behov

På utbildningen Digital kommunikatör SoMe. kommer du få kompetens för att utforma kommunikation för små och stora målgrupper. Du kommer att lära dig allt från att skriva pressmeddelanden till att sköta ett företags interna och externa kommunikation såväl som dess sociala medier. Stort fokus kommer läggas på det skrivna ordet, men följs samtidigt upp av de färdigheter du får i publiceringsverktyg, bildbehandling, projektledning med mera. Allt för att du ska kunna möta de behov som efterfrågas på arbetsmarknaden. Under utbildningen kommer du bland annat lära dig:

 • Att skriva webbtexter som skapar kommunikation med företagets/organisationens målgrupper (blogg, nyhetsbrev, intranät med mera)
 • Genomföra en målgruppsanalys
 • Skriva säljande texter för online/webbcopy
 • Publicera på webben via CMS (t.ex. EpiServer och WordPress)
 • Kunna hantera de senaste relevanta molntjänsterna
 • Ansvara för och driva en företagsblogg
 • Enklare fotografering, filmning, redigering
 • Bildbehandling
 • Arbeta i team med exempelvis agila utvecklingsmetoder
 • Anpassa innehåll efter plattform (mobil, surfplatta, webb)
 • Att skriva sökmotoroptimerade texter som driver trafik/dialog till företagets webbplats
 • Vanligt förekommande programvaror i branschen
 • Presentera och sälja in idé/projekt/företag, såväl muntligt som skriftligt
 • Försäljningsprocessen

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

Ändrad studieform

YH-programmet Digital kommunikatör SoMe är nu på distans. Det gör att du inte behöver åka in till skolan för lektioner, utan kan följa undervisningen var du vill i världen.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Alla studerande på Medieinstitutet får fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

Här kan du läsa varför man ska läsa YH-programmet Digital kommunikatör SoMe.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Social Media Manager
 • Digital kommunikatör
 • Social Media Manager
 • Webbkommunikatör
 • Content Manager
 • Webbredaktör
 • Kommunikatör digitala kanaler
 • Community Manager
 • Content producer

Innehåll

Digital kommunikatör SoMe

400 Yh-poäng

Rörlig bild och pod

30p / 6v

Kursens huvudsakliga innehåll
Den studerande ska genom kursen lära sig om kamerateknik, manusförfattande och filmproduktion och är efter avslutad kurs redo att för definierat syfte/målgrupp filma, redigera och producera korta videoklipp för valda kanaler. Den studerande lär sig också producera en podcast.

Redaktionellt skrivande

15p / 3v

Kursens huvudsakliga innehåll
Den studerande får grunderna i den redaktionella arbetsprocessen, med förståelse för helhet och detaljer, för att i yrkesrollen som Digital Kommunikatör SoMe kunna arbeta journalistiskt med produktion och redigering inom redaktionellt skrivande.

Projektledning och praktiskt projektarbete

30p / 6v

Kursens huvudsakliga innehåll
Den studerande får en introduktion till och förståelse för olika processer inom projektledning i yrkesrollen som Digital kommunikatör SoMe. Efter avslutad kurs ska den studerande förstå skillnader mellan agila och traditionella projekt och avgöra vilken metodik som passar för projektet.

 

Praktiskt ska den studerande utveckla kompetenser genom att koppla ihop färdigheter från tidigare genomförda kurser. Teori appliceras i verkligheten genom ett projekt. Efter avlutad kurs har den studerande förståelse för hur olika moment kan höra ihop samt fått ytterligare erfarenhet i uppgifter kopplade till yrkesrollen.

LIA 1

60p / 12v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska få fördjupad förståelse för och ökade kunskaper inom yrkesrollen Digital Kommunikatör SoMe.

Den studerande utvecklar sin förmåga att självständigt arbeta med relevanta och mer komplexa arbetsuppgifter än under tidigare LIA-perioder.

Den studerande ska omsätta teorier och erfarenheter från hittills genomförda kurser på programmet till yrkespraktiska färdigheter och på så sätt utveckla specialiserade kunskaper för att kunna ta ansvar och självständigt utföra förekommande arbetsuppgifter på LIA-företaget.

Efter avslutad LIA har den studerande kompetens att genomföra självständigt arbete och att självständigt analysera och reflektera över arbetet i yrkesrollen Digital Kommunikatör SoMe.

LIA 2

70p / 14v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska få fördjupad förståelse för och ökade kunskaper inom yrkesrollen Digital Kommunikatör SoMe.

Den studerande utvecklar sin förmåga att självständigt arbeta med relevanta och mer komplexa arbetsuppgifter än under tidigare LIA-perioder.

Den studerande ska omsätta teorier och erfarenheter från hittills genomförda kurser på programmet till yrkespraktiska färdigheter och på så sätt utveckla specialiserade kunskaper för att kunna ta ansvar och självständigt utföra förekommande arbetsuppgifter på LIA-företaget.

Efter avslutad LIA har den studerande kompetens att genomföra självständigt arbete och att självständigt analysera och reflektera över arbetet i yrkesrollen Digital Kommunikatör SoMe.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens huvudsakliga innehåll
Den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven för yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling inom LIA, studier och kommande arbete.

Komunikation och marknadsföring

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll
Den studerande lär sig hela processen inom marknadsföring och marknadskommunikation i teorin och hur det praktiskt appliceras i dagens digitala landskap. Den studerande får också de grunder som krävs för att praktiskt kunna genomföra effektiv kommunikation utifrån bestämda syften och mål i olika digitala kanaler och på olika plattformar.

Kampanjplanering och pitch

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll
Den studerande lär sig hela processen kring en kampanjplanering med tillhörande projektbudget och uppföljning. Den studerande får lära sig om olika former av presentationstekniker samt tränar på dessa live. Slutmålet är att genomföra en sk. hisspitch samt planering och genomförande av en kampanj med tillhörande budget till kund.

Intern -och kriskommunikation

15p / 3v

Kursens huvudsakliga innehåll
De organisationer som har en väl fungerande internkommunikation har oftast lättare att hantera kriser.
Krisens olika faser och utmaningarna en kommunikatör ställs inför i samband med det.
Den studerande får också inblick i hur ex. fake news påverkar samt hur man hanterar dålig publicitet.
Den studerandes tränas även praktiskt i grundläggande moment i framtagning av strategisk kriskommunikationsplan.

Examensarbete

25p / 5v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska självständigt ska planera och genomföra ett projekt inom design, produktion och kommunikation för digitala plattformar genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk design, produktion och kommunikation för digitala plattformar på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling.

Digitala Strategier och Analys

30p / 6v

Kursens huvudsakliga innehåll
Den studerande får grundläggande kunskaper i olika processer inom marknadsföring i digitala kanaler och kan genomföra digital marknadsföring, analyser och skapa digitala strategier. Kursen ger också den studerande förståelse för hur data används för att utvärdera och optimera resultat såväl som digitala strategier.

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna samla in, analysera och presentera data genom att använda branschledande verktyg som tex Google Analytics 4, Meta Business Suite och Looker Studio samt reflektera, motivera och redogöra för datadriva strategier i rollen som Digital Kommunikatör SoMe.

Content digitala kanaler

25p / 5v

Kursens huvudsakliga innehåll
Den studerande får grundläggande kunskaper av plattformar och publiceringssystem som finns för sociala mediekanaler. Den studerande lär sig grunderna i fotografering och layout-/text-/redigeringsprogram för att i rollen som Digital Kommunikatör SoMe kunna skapa och publicera innehåll som engagerar i digitala kanaler. Den studerande lär sig även enklare layout och trycksaksproduktion.

Kommersiellt skrivande

15p / 3v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande lär sig om olika modeller/typer av kommersiella texter och hur de kan formuleras på ett säljande sätt. Genom praktiska skrivövningar tränas den studerande sedan för att i rollen som Digital Kommunikatör SoMe kunna formulera olika och målgruppsanpassade texter som lockar till läsning med syfte att konvertera.

CMS OCH SEO

35p / 7v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande lär sig om vanligt förekommande CMS-verktyg och får praktiskt träna på att skapa och publicera content med anpassad webcopy beroende på budskap/målgrupp/steg i kundresan.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet som är specifik för utbildningen.

Särskild behörighet för Digital kommunikatör SoMe

 • Engelska 6 eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska 3 eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Medieproduktion 1 eller motsvarande dokumenterad kunskap
 •  Om du saknar betyg i Medieproduktion 1 eller dokumenterad motsvarande kunskap men uppfyller övrig behörighet kommer du att kallas till ett behörighetsprov i Medieproduktion 1.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng)
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

 Malmö

År 2022–2024
Start              Slut               veckor           YHP
2022-08-22   2023-01-13   21                  105
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-07   2024-01-12   23                  115
2024-01-15   2024-04-19   14                  70

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-21     2024-01-12     21        105
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-04-18     14        70

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-19   2025-01-10   21                  105
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-04-17   14                  70

 (Distans)

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-21     2024-01-12     21        105
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-04-18     14        70

(Göteborg)

År 2022–2024
Start              Slut               veckor           YHP
2022-08-22   2023-01-13   21                  105
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-07   2024-01-12   23                  115
2024-01-15   2024-04-19   14                  70

LIA-perioder

Malmö

År 2022-2024
.           Start                  Slut                  Veckor YHP
LIA 1.  2023-02-20    2023-03-31       6          30
LIA 2.  2023-09-11    2023-11-17       10        50
LIA 3.  2024-02-05    2024-04-12       10        50

År 2023-2025
.           Start                  Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2024-04-01    2024-06-21        12        60
LIA 2. 2025-01-13   2025-04-18         14        70

Distans

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-03-25   2024-06-14     12                60
2025-01-13   2025-04-18     14                70

Göteborg

År 2022-2024
.           Start                  Slut                  Veckor YHP
LIA 1.  2023-02-20    2023-03-31       6        30
LIA 2.  2023-09-11    2023-11-17       10        50
LIA 3.  2024-02-05    2024-04-12       10        50

Distansupplägg

Innehåll: Se ovan
YH-poäng: 400Yh-poäng
Längd: 2 år

Distans
Utbildningen bedrivs på distans.

Distansupplägget
Utöver den lärar- och handledarledda tiden består undervisningen av inspelade föreläsningar, flipped classroom-upplägg, gruppdiskussioner och utökat självstudiematerial.

Fysiska träffar
Cirka 5 stycken obligatoriska träffar/dagar. Träffarna planeras av utbildningsledare och arbetsliv i samverkan. Du kan dock inte räkna med att träffarna placeras i din direkta närhet.

Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:

nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
kunna avsätta tid för heltidsstudier (upp till 40 timmar i veckan inkluderat självstudier,  lärarledd tid, gruppdiskussioner, digitala resurser etc.)
LIA (Lärande i arbete)

Ansökan

Frågor: antagning@medieinstitutet.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

Frågor: antagning@medieinstitutet.se

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / Avidly / Belly Balance / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / LEIA Health / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotify / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Medieinstitutet i Sverige AB, orgnr. 5567019699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata