Lärarassistent med digital kompetens

Yh-program 2 år 205 Yh-poäng
Stockholm
79 veckor halvfart
Ingen start 2023
Utbildningsledare: Nils Carlberg nils.carlberg@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Ge professionellt stöd till lärare och elever

Ta chansen att utbilda dig till ett av de viktigaste och roligaste jobben som finns. Som lärarassistent med digital kompetens kommer du vara ett efterlängtat stöd och ge råd till både lärare och elever.

Sverige står inför en stor lärarbrist. Andelen behöriga lärare i grundskolan minskar för varje år samtidigt som elevkullarna växer. Det behövs fler utbildade personer som kan hjälpa till med allt ifrån det administrativa till att vägleda eleverna i dagens digitala djungel.

Bred kunskap med fokus på det digitala

Som lärarassistent med digital kompetens kommer du arbeta som en avlastning för lärare som inte hinner eller kan tillräckligt mycket. Du kommer till exempel svara på frågor från elever om allt från upphovsrätt till vart man ska vända sig om man blivit utsatt för något som inte känns okej.

Expertkompetens

Lärarassistent med digital kompetens är en yrkesroll som uppkommit genom digitaliseringen och på grund av lärarnas nya yrkesroll. Den digitala världen är en stor del av vardagen för unga idag och det behövs kunniga vuxna som kan hjälpa till att hantera olika frågor och ge dem ett digitalt förhållningssätt. Utbildningen ger dig  expertkompetens på många områden som lärarna inte har idag.

Distansutbildning

Utbildningen genomförs på halvfart (50 %) på distans. Det innebär en dag i veckan med distanslektion. LIA-kursen ligger till stor del parallellt med de teoretiska kurserna, under sammanlagt 50 dagar. Fysiska träffar är förlagda under två dagar, två gånger per termin. Huruvida det blir fysiska träffar from ht-21 beror på FHMs rekommendationer. Studier på övrig tid sker via vår lärplattform. Räkna med ungefär 15 timmar per vecka för dina studier.

Preliminärt är de fysiska träffarna i Stockholm, där flera av de tilltänkta föreläsarna finns. För att kunna följa distansstudierna behöver du en dator eller annan enhet med webbkamera och mikrofon samt  tillförlitlig internetuppkoppling.

Bostadsgaranti på Campus Roslagen

Du som går utbildningen Lärarassistent med digital kompetens, kan ansöka om en studentbostad på Campus Roslagen i Norrtälje.  Läs mer här

Auktoriserat utbildningsföretag

Kvalitetsauktoriserad yrkeshögskola

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Praktikperioder

Du gör LIA-praktik (Lärande i Arbete) under utbildningen med ungefär 1 dag/vecka (50 dagar under 64 veckor). Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.  Tänk på alla som ska anställas, anlitas eller tas emot i verksamheter där obligatorisk registerkontroll krävs måste visa upp registerutdrag. Till Skolverket

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Alla studerande på Medieinstitutet får fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

Utbildningen ger dig bland annat specialiserade kunskaper inom

 • Teoretisk och praktisk hantering av digitala verktyg, tekniker och plattformar.
 • Medie-och informationskunnighet med överblick över områden som lagar och regler, sociala medier och textkommunikation.
 • Skolan som social arena och hur man löser problem i elevers vardag samt hur man med digitala verktyg stöttar elever med inlärningssvårigheter och funktionsnedsättningar.

Regeringen satsar stort på den nya yrkesrollen Lärarassistent med digital kompetens

Kursplan

Lärarassistent med digital kompetens

205 Yh-poäng

Digitala verktyg och plattformar

30p / 6v

Kursen ger de studerande grundläggande kompetens inom administration med digitala verktyg, molntjänster, plattformar för att stödja och effektivisera kvalitetsarbetet i grundskolan.

Elever i behov av stöd

15p / 3v

Kursen ger de studerande kunskaper i olika svårigheter eller nedsättningar som eleverna kan ha, samt hur man kan stödja lärarna att digitalt bemöta dessa.

Examensarbete

20p / 4v

De studerande ska självständigt planera och genomföra ett projekt som syftar till att identifiera och applicera digital kompetens inom skolan. Det sker genom att tillämpa förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Kompetensportfölj och Entreprenörskap

5p / 1v

Den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven för yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Lagar och regler

15p / 3v

Den studerande får kunskaper inom de juridiska aspekterna (upphovsrätt, GDPR, marknadsföringslagen etc) samt de etiska aspekter som rör publicering av innehåll och användande av material i skolans värld.

LIA 1

50p / 10v

LIA (Lärande i Arbete) ligger parallellt under 50 veckor av utbildningens totalt 64 veckor. Målet är att förbereda för att studenten självständigt ska kunna arbeta som  Lärarassistent med digital kompetens.

Medie- och informationskunnighet

30p / 6v

Kursen ger den studerande grundläggande kompetens inom medie-och informationskunnighet:
– Utifrån ett källkritiskt perspektiv granska information
– Bedöma och hantera sociala mediers påverkan på unga
– Identifiera hot och kränkningar på nätet

Skolan som organisation och styrdokument

10p / 2v

Den studerande får kunskaper om de lagar, nationella som internationella, som ligger till grund för skolans arbete gentemot elever. Den studerande blir insatt i skolsystemets uppbyggnad och organisation samt de styrdokument som reglerar det.

Skolan som social arena

20p / 4v

Kursen ger den studerande insikter i en elevs vardag i skolan och de utmaningar som en elev kan stöta på, gällande gruppdynamiska aspekter, mobbing, motivationsproblematik m. m.

Textkommunikation

10p / 2v

Kursen ger den studerande kunskaper för att kunna kommunicera på ett korrekt sätt gentemot vårdnadshavare och skolväsende både digitalt och i tryck.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Lärarassistent med digital kompetens

Du har arbetat 1 år heltid (eller 2 år på 50 %) i förskola, grundskola eller inom fritidsverksamhet som elevassistent, resursassistent, fritidsassistent, barnskötare eller liknande. Din yrkeserfarenhet ska innefatta arbete i barn/elevgrupp samt kännedom om skolans värdegrund, styrdokument och organisation.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Utrustning som behövs för utbildningen
För att kunna följa distansstudierna behöver du en dator eller annan enhet med webbkamera och mikrofon samt  tillförlitlig internetuppkoppling. Du bör ha en grundläggande datorvana och kunna använda de vanligaste programvarorna, så som mail, Word, PowerPoint.

Terminstider/LIA

Lärarassistent med digital kompetens (Distans)

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-15   2023-01-13   22                  55
2023-01-16   2023-06-30   24                  60
2023-07-31   2024-01-12   24                  60
2024-01-15   2024-04-05   12                  30

LIA
LIA görs en dag/vecka under tre terminer

Termin 1, ht 20: v 38 – v 51
Termin 2, vt 21: v 3 – v 23
Termin 3, ht 21 : v 33 – v 50

 

 

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / Avidly / Belly Balance / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / LEIA Health / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /