Learning Designer

Yh-utbildning 2 år 400 Yh-poäng
Stockholm
Lia 26 veckor.
Planerad start augusti 2020
Utbildningsledare: Krister Widell

Planera och producera utbildningar via digitala kanaler

Den digitala utvecklingen påverkar oss alla. Den påverkar även hur vi arbetar med lärande och kompetensutveckling i stora företag och organisationer. E-learning är ett av de vanligaste begreppen och som Learning Designer lär du dig att planera, producera och genomföra utbildningar via digitala kanaler.

Beslut om utbildningsstart ges i januari 2020 

Yrkeshögskoleexamen Learning Designer – Kompetensutvecklare digital utbildning

Kompetensen som efterfrågas av arbetslivet är att man ska kunna skriva manus för e-learningproduktioner, producera rörlig bild, texter, tester, övningar, ljud och bild för webb- och mobilproduktioner. Man ska också kunna projektleda en e-learningproduktion och arbeta i kompetensutvecklingsprocessen. På Medieinstitutet har vi bedrivit den här utbildningen sedan 2006 och den har bytt namn genom åren för att följa branschens utveckling. ”Learning Designer – e-learningspecialist” har tidigare hetat både ”Utbildningsproducent Blended Learning” och ”Pedagogik nya medier”.

Under utbildningen kommer du bland annat att få lära dig:

Blended learning – praktiska och teoretiska kunskaper inom vuxnas kompetensutveckling och förutsättningar för detta i företag och organisationer.

Producera e-learning – producera kurser i olika författarverktyg för e-lärande. Produktion med i branschen förekommande verktyg (t ex Storyline, Lectorn, Captivate) och i lärplattformar och LMS (t ex Pingpong, Moodle, Netcompetence)

Manusproduktion – planera, strukturera och i text producera en e-learningproduktion. Men även för att kunna producera instruktionstexter och korrekta affärsmässiga texter som beställning, kravspecifikation, offert, koncept, avtal.

Visuell kommunikation – förståelse för det visuella i e-lärande. Layout, design, formspråk samt formgivning i digitala kanaler.

Kompetensutveckling i organisationer – hur kompetensutveckling bedrivs inom företag och organisationer samt förståelse för hur dessa i praktiken är kopplade till företagets ekonomiska mål.

”Utbildningen som Learning Designer ger dig rätt kompetens för arbeta i vår bransch. Xtractor anställer regelbundet nyexaminerade studenter från Medieinstitutet med gott resultat.”
Niklas Harging, vd på Xtractor.

Ett stort behov av kompetens att utbilda med digital teknik

Vi har under åren examinerat ett stort antal personer som nu jobbar hos leverantörer inom e-learning och som jobbar på de företag som beställer e-learning eller har en egen produktionsavdelning. Det nära samarbetet med branschen är en av utbildningens stora styrkor och våra studerande är eftertraktade när det ska nyrekryteras.

Behov av personer med kompetens att utbilda med digital teknik är stort och utbildningsbranschen är en av de snabbast växande tjänstesektorerna i Sverige idag. Den här utbildningen har tagit fasta på det och erbjuder dessutom dig ett första steg in i arbetslivet.

Kursplan

Learning Designer

400 Yh-poäng

Affärsmannaskap, försäljning och entreprenörskap

20p / 4v

Kursens syfte är att ge en introduktion till grundläggande metoder för hur en digital utbildningsproduktion säljs in till interna/externa kunder.

Examensarbete

35p / 7v

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla ett konsultativt arbetssätt genom att självständigt lösa en eller flera komplexa frågeställningar. Den studerande kan välja att göra en förstudie/beslutsunderlag eller att producera en digital utbildningsmodul.

Kompetensportfölj och Entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Kompetensutveckling i organisationer

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förståelse för hur olika organisationer sköter kompetensutvecklingen för sina anställda, kunder och leverantörer.

Kunskaper:

– Om centrala teorier, processer och roller/ansvarsområden inom organisationer i samband med kompetensutveckling.

– I kompetensutvecklingsprocesser och hur dessa i praktiken är kopplade till organisationens verksamhetsmål.

– Om värdet av kunskapsmätning och certifiering samt om hur man genomför ekonomisk uppföljning av kompetenssatsningar

Koncept och manus - Bleded Learning

40p / 8v

Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter i att skapa koncept, manus och innehåll för ett blandat lärande för avsedd målgrupp, mål för utbildningsinsatsen och övningar och tester som gör att målen nås.

LIA 1

40p / 8v

Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med digital utbildningsproduktion för vuxnas kompetensutveckling.

LIA 2

45p / 9v

Kursen ger kompetens att med visst handledarstöd bedriva arbete med digital utbildningsproduktion för vuxnas kompetensutveckling i yrkesrollen som Learning Designer

LIA 3

45p / 9v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Learning Designer

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom digital utbildningsproduktion för vuxnas kompetensutveckling.

Operativ projektledning

20p / 4v

Att ansvara för, driva och genomföra ett eller flera mindre projekt parallellt inom utbildningsproduktioner för digitalt distribuerad kompetensutveckling, i yrkesrollen som Learning designer.

Producera text, bild, grafik, film, och animation

50p / 10v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla sin förmåga för produktion av text, bild, grafik, film och animationer som ingår i utbildningsinsatser.

Produktion av digital utbildning

60p / 12v

Att självständigt producera utbildningsinsatser med hjälp av författarverktyg och program där man använder texter, bilder, grafik, filmer och animationer samt övningar som tillsammans skapar ett blandat lärande.

Tester, mätning och analys

20p / 4v

Att självständigt skapa tester och övningar som mäter måluppfyllelse samt kompetens att samla in statistik från olika källor och kvalitetssäkra den för att kunna analysera om målen för utbildningsinsatsen nås i ett blandat lärande via digitala medier, i yrkesrollen som Learning designer.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Särskild behörighet för Learning Designer

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
Samhällsvetenskapsprogrammet
• Engelska 6, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p

1 års yrkesrelaterad erfarenhet.
Den yrkesrelaterade erfarenheten ska vara från samma bransch eller arbetsuppgifter relaterade till yrkesrollen. Den yrkesrelaterade erfarenheten ska bestå av arbete som gett kunskaper inom kompetensutveckling, handledning eller kommunikation. Deltidsarbete räknas om till heltid, t ex 2 års 50% deltidsarbete motsvarar 1 års heltidsarbete.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Reell kompetens

Saknar du formella meriter för grundläggande behörighet eller särskild behörighet som till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan?

Medieinstitutet kan göra en bedömning av din reella kompetens. Det vill säga om du har tillgodogjort dig motsvarande kunskap i arbetslivet, eller på något annat sätt. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet. Vill du söka via reell kompetens, läs mer här>>

Fri kvot

Om du inte uppfyller behörighetskraven, finns ändå möjlighet att bli antagen till en av våra utbildningar. Medieinstitutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Om du vet med dig att du inte uppfyller behörighetskraven varken genom formella meriter eller reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att vi kan bedöma den på rätt sätt. Vill du söka via fri kvot, läs mer här>>

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här

Hitta din YH-utbildning

Medieinstitutets YH-utbildningar är kostnadsfria och berättigar till CSN. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hitta din favorit.
Vi samarbetar med bland andra
Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Doberman / F&B Factory / Fröjd / Google / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / New Republic / Nine Yards / Pyramid / Seventy / Spotlight / Stendahls / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /

Är du behörig?

Här nedan reder vi ut hur det ligger till med de olika behörighetskraven och vilka alternativ du har om du saknar några delar. Javisst, även om du inte uppfyller de formella kraven så har du faktiskt en möjlighet att komma in på din favoritutbildning.
Till våra Mi Stories

Var är alla webbutvecklare?

E-handeln växer explosionsartat och man räknar med en fördubbling de kommande fem åren. Därför finns det ett enormt behov av webbutvecklare med spetskompetens inom e-handel och som förstår branschens utmaningar och tekniska system.
Till våra Mi Stories