Marketing Automation

Kort kurs 36 veckor 90 Yh-poäng
Distans
36 veckor
Utbildningsstart: 21 september.
Frågor skickas till kurs@medieinstitutet.se

Lär dig strategier inom digital marknadsföring

En kort YH-kurs som lär dig Marketing Automation - tekniska lösningar som aktiverar kommunikation utifrån vem mottagaren är och vart i köpprocessen personen befinner sig.

Marketing Automation är en serie marknads- och säljdrivande aktiviteter som triggas och drivs av dynamiskt genererad data. Det sker genom t.ex. epostutskick, Facebook-annonsering och annan annonsering som satts igång av att besökare varit inne på en webbplats och kanske lagt något i varukorgen men inte slutfört köpet.

Denna utbildning består av fyra delkurser:

 1. Dataanalys, 20 p
 2. Datadrivna strategier, 20 p
 3. Marketing Technologies, 30 p
 4. Storytelling, 20 p

1. Dataanalys

Kursen ge dig djupgående kunskap i analys av data som genereras i marknads och säljprocesser och som är viktigt beslutsunderlag för planering och utvärdering av aktiviteter.
Du lär dig hantera vanligt förekommande program i huvudsakliga kanaler samt verktyg för att visualisera data från en eller flera datakällor.

Exempel på verktyg som används är, Google Data Studio, Tableau Analytics, Bime Analytics, DataBox samt respektive silo och plattforms egna analysverktyg som tex Google Analytics för webbplats, Facebook Insikter för Facebook, Email marknadsförings systemet, DSP osv.

Du lär dig grunderna i Machine Learning och hur den används för att hantera analyser i stora datamängder.

2. Datadrivna strategier

Kursen ger fördjupade kunskaper inom datadriven marknadsföring och marketing automation och dess roll inom organisationer och samhället i stort. Du får kunskaper i hur data som genereras i olika kanaler fungerar som bränsle för att driva marknads- och säljrelaterad kommunikation. Kursen behandlar också metoder för både B2C och B2B processer, liksom hur datadriven marknadsföring kan användas i såväl egna som tredje parts plattformar.

3. Marketing Technologies

Kursen ger dig kunskap om olika verktyg för att skapa marknads och säljdrivande kommunikation med data som resurs. I huvudsak syftar kursen till att skapa en bred kunskap kring de tekniska lösningar som finns för att arbeta med Marketing Automation. Under kursen ges möjlighet att arbeta direkt i några av de tekniska plattformarna.

Tekniska lösningar vi arbetar i är tex: AutoPilot, Imarqet, Mailchimp/Mandrill samt att vi skapar insikter i plattformar som tillhandahålls av företag i lednigsgruppen, det kan tex vara: Hubspot, Oracle Marketing Cloud (Eloqua), Marketo, SalesForce/Pardot, Infusionsoft

I kursen går vi också genom plattformar som Google, Facebook, Linkedin och andra marknadsplatser för Marketing Technologies. Kursdeltagaren kommer bland annat att få kunskaper i: Google Analytics, Google Data Studio, Google Tag Manager, Facebook Business Manager, Linkedin, Marketing Solutions, WordPress CMS.

4. Storytelling

Kursen ger dig en grundläggande förståelse i hur man bygger upp och använder storytelling framgångsrikt inom Marketing Automation. Dels bygger storytelling på att förmedla företagets egen story förpackad på ett sätt som mottagaren förstår och dels handlar det om att skapa kampanjer utifrån den övergripande storyn.

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom marknadsföring och går att kombinera med arbete. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Öppet hus och fysiska träffar

En kväll i veckan ordnar Medieinstitutet dessutom ”Öppet hus” en timme över nätet. Då diskuteras och besvaras aktuella frågor – Ett viktigt inslag för att skapa en social kontext. Diskussioner kursdeltagare emellan är särskilt betydelsefullt vid distansutbildning. Utöver detta anordnas 4 st fysiska träffar (heldagar) samt en projektredovisning.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter kursen kommer du att ha färdigheter i:

 • Att identifiera data och datakällor
 • Att visualisera rätt data, KPIer och nyckeltal för rätt del av organisationen
 • Att Identifiera kundresan som utgångspunkt för riktade marknadsaktiviteter och urskilja olika delprocesser
 • Hur man skapar storytelling och utnyttjar den i workflows
 • Att kunna tillämpa företags olika marknadsaktiviteter med fokus på digitala kanaler
 • Att utveckla en marknadsplan och utifrån denna genomföra marknads- och säljdrivande aktiviteter
 • Att relatera plattformar inom, DMP (Data Management Platform), CDP (Customer Data Platform), ESP (Email Service Provider), CMS (Content Management System), Adtech till varandra.
 • Användande av någon av de vanligaste Marketing Automation-plattformarna som erbjuder certifiering
 • Användande av minst två ytterligare system inom Marketing Technology Suiten genom certifiering

Upplägg

Upplägg

Kursen  är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

 • Lektion: 2 tim/vecka
 • Handledartid: ½ tim/vecka per individ/grupp
 • ”Öppet hus”: 1 tim/vecka
 • Fysiska träffar: 4 heldagar (32 tim)

Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

158 timmar lärar- eller handledarledd tid

Lektioner liksom de fysiska träffarna är planerade till Stockholm,

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Minst Godkänt eller betyget E i engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad yrkeserfarenhet inom arbete med marknadsföring omfattande minst ett år på heltid (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande).

Ansökan

Utbildningsstart: 21 september
Frågor om antagningen skickar du till kurs@medieinstitutet.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Dokument som styrker yrkeserfarenhet inom marknadsföring i minst 1 år (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande). Endast ett CV räcker inte.
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
Vi samarbetar med bland andra
Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / F&B Factory / Fröjd / Google / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nine Yards / Pyramid / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /

Var är alla webbutvecklare?

E-handeln växer explosionsartat och man räknar med en fördubbling de kommande fem åren. Därför finns det ett enormt behov av webbutvecklare med spetskompetens inom e-handel och som förstår branschens utmaningar och tekniska system.
Till våra Mi Stories