Marknadskommunikatör digitala medier

Yh-utbildning 1,5 år 320 Yh-poäng
Distans
64 v heltid varav 20 v LIA-praktik
Ansökningsperiod 15 feb-15 maj 2020. Skolstart hösten 2020.

En strategisk och kreativ nyckelroll

På distansutbildningen Marknadskommunikatör digitala medier lär du dig att analysera beteenden och skapa innehåll anpassat för olika digitala kanaler och olika målgrupper.

Beslut om utbildningsstart ges i januari 2020 

Som marknadskommunikatör med inriktning mot digitala medier ansvarar du för att planera och genomföra marknads- och kommunikationsinsatser. I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att analysera beteenden och skapa innehåll anpassat för olika digitala kanaler och målgrupper.

Analysera och kreera

Utbildningen lär dig att analysera statistik och digitala beteenden för att ta fram innehåll som når avsedd effekt hos målgruppen. Du får kunskaper i att hantera digitala verktyg som WordPress, Facebook Business Manager, Google Adwords och Google Analytics.

Enorm efterfrågan

Efterfrågan på marknadskommunikatörer inom digitala medier är stor över hela landet. 98 % av alla företag och organisationer arbetar aktivt med sociala medier. Enbart hos IT-företagen kommer det saknas 800 digitala kommunikatörer om 4 år. E-handeln exploderar och den automatiserade annonshandeln efterfrågan är enorm.

Fungerande digital kommunikation är basen för alla affärskontakter framöver.
Linda Nilsson, tf VD för Komm! Sveriges Kommunikationsbyråer

Ny yrkesroll

Arbetsuppgifter som tidigare utfördes av flera olika yrkesgrupper, förväntas nu skötas av enbart en person. Som Marknadskommunikatör ska du kunna skriva och redigera i olika medieformat samt arbeta med såväl bild, ljud, film och webb. Utbildningen ger dig kompetens att uppfylla de högt ställda kraven.

Distansutbildning med schemalagda dagar i Stockholm

Utbildningen är en distansutbildning med fasta lektionstider över nätet och fysiska träffar utspridda över utbildningens genomförande.

Under en och en halv dag, sammanlagt 9 timmar i veckan, genomförs lektioner över nätet. Fysiska träffar förlagda fre-lör två ggr per termin, motsvarar ca 140 tim fördelade över totalt 13 dagar inkl. examensdag. Preliminärt är de fysiska träffarna placerade i Stockholm,

Yrkesroller

Utbildningen är bred och efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Marknadskommunikatör digitala medier
 • Onlinemarknadsförare
 • Social media manager
 • Content Manager
 • Webbkommunikatör
 • Digital marknadsförare

Innehåll

Marknadskommunikatör digitala medier

320 Yh-poäng

Arbetsprocesser och projekthantering

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper för att aktivt kunna bidra med kunskap i såväl teorin som i praktiken i arbetsprocesser och projektgrupper inom yrkesrollen som marknadskommunikatör.

Digital marknadsföring

50p / 10v

Kursens syfte är att behandla kanaler, verktyg och arbetsprocesser inom digital marknadsföring.

Examensarbete

30p / 6v

Kursens syfte är att den studerande ska lösa ett sammansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Införsäljning och idéarbete

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i att driva processer och idéarbete samt presentera/pitcha resultatet för kund eller medarbetare i införsäljningssyfte.

Kommunikation

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper och färdigheter för att praktiskt genomföra kommunikationsinsatser utifrån bestämda syften och mål samt mot olika målgrupper i olika digitala medier.

Kompetensportfölj och Entreprenörskap

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om  olika metoder och tekniker för instudering och inhämtning av kunskap. Om vilka delar av arbetsmarknaden som är relevanta med utgångspunkt i önskad karriärväg inom yrkesrollen. Om värdegrund, jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Lärande i Arbete 1

40p / 8v

Att med handledarstöd eller visst handledarstöd bedriva arbete kommunikation, marknadsföring och innehållsproduktion inom digitala medier i yrkesrollen som Marknadskommunikatör digitala medier.

Lärande i Arbete 2

40p / 8v

Att med handledarstöd eller visst handledarstöd bedriva arbete kommunikation, marknadsföring och innehållsproduktion inom digitala medier i yrkesrollen som Marknadskommunikatör digitala medier.

Marknadsföring

25p / 5v

Du får kunskaper om marknadsfunktionens strategiska, taktiska och operativa arbetsuppgifter och dess koppling till företagets övriga verksamhet och övergripande affärsmål. Om hur ett företags marknads- och kommunikationsfunktion samverkar. Om inköp av marknadskommunikation. I nulägesanalys och utvärdering av ett företags marknadskommunikation. I hur en marknadsstrategi bryts ner till operativa kommunikationsmål.

Praktiskt skrivande

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter för att kunna anpassa sitt skrivande efter givna förutsättningar, i olika digitala kanaler och med olika syften och för olika målgrupper i yrkesrollen som marknadskommunikatör.

Producera för digitala medier

40p / 8v

Målet med kursen är att den studerande ska kunna producera, publicera och vidareutveckla olika typer av kommunikationsinnehåll.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

—-

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Reell kompetens

Saknar du formella meriter för grundläggande behörighet eller särskild behörighet som till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan?

Medieinstitutet kan göra en bedömning av din reella kompetens. Det vill säga om du har tillgodogjort dig motsvarande kunskap i arbetslivet, eller på något annat sätt. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet. Vill du söka via reell kompetens, läs mer här>>

Fri kvot

Om du inte uppfyller behörighetskraven, finns ändå möjlighet att bli antagen till en av våra utbildningar. Medieinstitutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Om du vet med dig att du inte uppfyller behörighetskraven varken genom formella meriter eller reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att vi kan bedöma den på rätt sätt. Vill du söka via fri kvot, läs mer här>>

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här

Hitta din YH-utbildning

Medieinstitutets YH-utbildningar är kostnadsfria och berättigar till CSN. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hitta din favorit.
Vi samarbetar med bland andra
Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Doberman / F&B Factory / Fröjd / Google / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / New Republic / Nine Yards / Pyramid / Seventy / Spotlight / Stendahls / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /

Är du behörig?

Här nedan reder vi ut hur det ligger till med de olika behörighetskraven och vilka alternativ du har om du saknar några delar. Javisst, även om du inte uppfyller de formella kraven så har du faktiskt en möjlighet att komma in på din favoritutbildning.
Till våra Mi Stories

Var är alla webbutvecklare?

E-handeln växer explosionsartat och man räknar med en fördubbling de kommande fem åren. Därför finns det ett enormt behov av webbutvecklare med spetskompetens inom e-handel och som förstår branschens utmaningar och tekniska system.
Till våra Mi Stories