Marknadskoordinator

Yh-utbildning 1,5 år 300 Yh-poäng
Distans Stockholm
60 veckor heltid varav 20 veckor LIA / Praktik
Distans: ansökan öppen tom 1 nov 2020.
Utbildningsledare Sthlm: Dave Sitwell dave@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Distans: Nina Körnung nina.kornung@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

En central yrkesroll inom marknadsföring och medieproduktion

Marknadskoordinatorn är spindeln i nätet på en marknadsavdelning eller marknadsbyrå. Du planerar och organiserar produktionen av material och aktiviteter kring företagets marknadsföring.

Utbildning inom marknadskommunikation och koordinering av sälj- och marknadsinsatser. Du lär dig att producera och koordinera innehåll och material för presentationer, digitala kanaler, events och andra marknadsinsatser.

Nyhet. Nu startar vi även en distansklass!

Efterfrågan på kompetens inom området är mycket stort. Därför startar vi nu även en klass helt på distans i december.

Om behov uppstår kan vi även erbjuda våra klassrumsbundna utbildningar på distans  så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar det. Du kommer då följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum.

Vad lär man sig?

Utbildningen omfattar marknadsföring och marknadskommunikation och hur detta appliceras av företag. Du får också kunskaper och färdigheter inom olika typer av mediekanaler – vilka kanaler, verktyg och metodiker som finns och hur de används. Utbildningen inkluderar också planering, strukturering och produktion för olika mediekanaler. Utbildningen varvar teori med projekt så att du effektivt ska kunna genomföra, budgetera och följa upp projekt i olika produktionsled.

Vad gör en marknadskoordinator

En marknadskoordinator samlar in och sammanställer marknadsinformation och koordinerar sälj- och marknadsinsatser. Relaterade uppgifter är att stödja produktionsavdelningar med presentationer och material, att planera och ordna events och koordinera insatser inom PR mm.

Insatser som produktionsledare är vanliga inslag framför allt på byråsidan. Med ökande närvaro på sociala medier och digitala kanaler krävs också kompetens inom digital marknadsföring. En marknadskoordinator får idag ofta ansvar för sociala medier, nyhetsbrev och att uppdatera hemsidan med text och enklare grafik. Färdighet i Photoshop och InDesign är ofta ett krav. Marknadskoordinatorn förväntas också kunna följa upp trafik från sökmotorer och digitala kampanjer med hjäp av bland annat Google Analytics.

I utbildningen Marknadskoordinator ingår

 • Marknadsföring – marknadsföring och marknadskommunikation i teorin och hur detta appliceras i företag och på marknaden. Utbildningen ger den studerande grunderna i marknadsföring, marknadsplanering och marknadsstrategiskt arbete.
 • Mediekanaler – olika typer av mediekanaler. Vilka kanaler, verktyg och metodiker som står till buds och hur man använder dem effektivt.
 • Medieproduktion – planera, strukturera och genomföra produktioner för olika mediekanaler. Grafisk produktion – skapa grafiskt material för både digitala kanaler och tryck.
 • Projekthantering och produktionsledning – medverka och driva projekt effektivt, budgetera och följa upp ett projekt i olika produktionsled. Förståelse för projektekonomi och intäkts- och kostnadskalkylering i ett projekt/produktion.

Yrkesroll med stor efterfrågan

Marknadskoordinator/marknadsassistent är den vanligaste yrkesrollen på ett företags marknadsavdelning. På byråsidan jobbar marknadskoordinatorn även med projekt- och produktionsledning.

Många marknadskoordinatorer verkar i olika roller på olika typer av byråer. Många gånger är de produktionsledare på reklambyrå/kommunikationsbyrå eller koordinerar PR-insatser på PR-byrå. Eventbyråer växer kraftigt och behöver också denna kompetens.

Marknaden för digitala marknadsföringstjänster växer där digitala mediebyråer fortsätter växa, men även andra typer av byråer med behov av bred marknadsföringskompetens som t.ex. traditionella mediebyråer.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Marknadskoordinator
 • Marknadsassistent
 • Marknadsförare, säljare
 • Marknadsförare, analytiker
 • Marknadskommunikatör
 • Marknadsföringskonsult

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Innehåll

Marknadskoordinator

300 Yh-poäng

Examensarbete

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens inom
marknadsföring och marknadskommunikation och kunna bedriva ett projekt från idé/brief till färdigt resultat och rapport.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

LIA 1

50p / 10v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom
planering, produktion och koordination inom marknads- och
försäljningsärenden i yrkesrollen som marknadskoordinator.
När kursen LIA 1 startar ska den studerande ha majoriteten av kunskaper
och färdigheter från kursblocken:
– Marknadsföring
– Mediekanaler
– Medieproduktion
– Projekthantering och produktionsledning
– Kompetensportfölj och entreprenörskap

LIA 2

50p / 10v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens inom planering, produktion och koordination inom marknads- och försäljningsärenden i yrkesrollen som marknadskoordinator.
När kursen LIA 2 startar ska den studerande ha kunskaper, färdigheter och kompetenser från kursblocken:
– Marknadsföring
– Mediekanaler
– Medieproduktion
– Projekthantering och produktionsledning
– Kompetensportfölj och entreprenörskap

Marknadsföring

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper för marknadskommunikation i teorin och hur det praktiskt appliceras i dagens mediemix.

Mediekanaler

60p / 12v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i vilka kanaler, verktyg och metodiker som finns inom marknadskommunikation och hur man använder dessa effektivt.

Medieproduktion

60p / 12v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens att kunna beställa och producera olika typer av innehåll för olika mediekanaler.

Projekthantering och produktionsledning

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i att medverka och driva projekt och marknadsinsatser effektivt, budgetera och följa upp insatserna i olika produktionsled.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Marknadskoordinator

 • Engelska B/6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska B/2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Medieproduktion 1.
  Behörigheten i Medieproduktion gäller främst grundläggande kunskaper i bildhantering och verktyg för presentationer. Det särskilda provet på Medieinstitutet, validerar att du har kunskaper motsvarande Medieproduktion 1. Det spelar ingen roll var du har tillgodogjort dig dessa kunskaper det viktiga är att du klarar provet. Alla gör provet – även de som har Medieproduktion 1 då det även är en del av urvalet.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

 

Terminstider

Marknadskoordinator (Distans)

2020-2022
VT  07/12, 2020 – 18/06 2021,  28 veckor, 140 poäng
HT  09/08, 2021 – 14/01 2022, 22 veckor, 110 poäng
VT 17/01, 2022– 13/05, 2022, 14 veckor, 70 poäng

Marknadskoordinator (Stockholm)

År 2019-2020
HT 2019, 19/8 – 10/1 21 veckor 105 poäng
VT 2020, 13/1 – 26/6 24 veckor 120 poäng
HT 2020, 10/8 – 18/12 19 veckor 95 poäng

2020-2021
HT 2020, 17/8 – 08/01, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021, 11/1 – 25/06, 24 veckor, 120 poäng
HT 2021, 9/8 – 17/12, 19 veckor, 95 poäng

LIA-perioder

Marknadskoordinator
År 2019-2020
LIA 1 16/3 – 22/5, 2020 ,10 veckor
LIA 2 5/10 – 11/12, 2020, 10 veckor

Upplägg Distans

Distansutbildningen
Innehåll, antal yh-poäng och längden är identisk med de ortsbundna utbildningarna.

Innehåll: Se innehåll ovan
YH-poäng: 300 Yh-poäng
Längd: 1,5 år

Informationen nedan gäller endast distansutbildningen.

Distans
Utbildningen bedrivs på distans.

Fysiska träffar
Cirka 9 dagar vid 7 tillfällen på totalt 54 timmar. Dessa planeras utifrån LIA (Lärande i arbete). Träffarna planeras av utbildningsledare och arbetsliv i samverkan och kan i stor utsträckning genomföras gruppvis utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Distansupplägget
I genomsnitt kommer den lärar- och handledarledda tiden uppgå till 9 timmar per vecka.Den lärar- och handledarledda tiden kommer att varvas med inspelade föreläsningar, flipped classroom-upplägg, gruppdiskussioner och utökat självstudiematerial.

LIA (Lärande i arbete)
Medieinstitutet finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. Vid antagningen kommer utbildningsledaren för utbildningen därutöver att tillsammans med ledningsgruppen starta upp ett utökat nätverk utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Ansökan

Ansökningsperiod: Distans tom 1 nov
Terminsstart: Distans 7 december
Frågor om antagningen skickar du till antagning@medieinstitutet.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
 • Inget arbetsprov. Du behöver inte bifoga något arbetsprov för att söka utbildningen. Men om vi har fler sökande än antal platser kommer du bli kallad till ett särskilt prov när ansökningsperioden är avslutad.

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

 

Var är alla webbutvecklare?

E-handeln växer explosionsartat och man räknar med en fördubbling de kommande fem åren. Därför finns det ett enormt behov av webbutvecklare med spetskompetens inom e-handel och som förstår branschens utmaningar och tekniska system.
Till våra Mi Stories
Vi samarbetar med bland andra
Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / F&B Factory / Fröjd / Google / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nine Yards / Pyramid / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /