Marknadskoordinator

Yh-program 1,5 år 320 Yh-poäng
Stockholm | Distans
60 veckor heltid varav 20 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod Sthlm:: 1 feb – 3 maj, 2023. Terminsstart: augusti, 2023.
Utbildningsledare Sthlm: Catrine Forsman catrine@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Distans: Catrine Forsman catrine@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00. Stängt i juli) antagning@medieinstitutet.se

En central yrkesroll inom marknadsföring och medieproduktion

Marknadskoordinatorn är spindeln i nätet på en marknadsavdelning eller marknadsbyrå. Du planerar och organiserar produktionen av material och aktiviteter kring företagets marknadsföring.

Utbildning inom marknadskommunikation och koordinering av sälj- och marknadsinsatser. Du lär dig att producera och koordinera innehåll och material för presentationer, digitala kanaler, events och andra marknadsinsatser.

Vad lär man sig?

Utbildningen omfattar marknadsföring och marknadskommunikation och hur detta appliceras av företag. Du får också kunskaper och färdigheter inom olika typer av mediekanaler – vilka kanaler, verktyg och metodiker som finns och hur de används. Utbildningen inkluderar också planering, strukturering och produktion för olika mediekanaler. Utbildningen varvar teori med projekt så att du effektivt ska kunna genomföra, budgetera och följa upp projekt i olika produktionsled.

Vad gör en marknadskoordinator

En marknadskoordinator samlar in och sammanställer marknadsinformation och koordinerar sälj- och marknadsinsatser. Relaterade uppgifter är att stödja produktionsavdelningar med presentationer och material, att planera och ordna events och koordinera insatser inom PR mm.

Med ökad närvaro på sociala medier och digitala kanaler krävs också kompetens inom digital marknadsföring. En marknadskoordinator får idag även ofta ansvar för sociala medier, nyhetsbrev och att uppdatera hemsidan med text och enklare grafik. Färdighet i Photoshop och InDesign är ofta ett krav. Marknadskoordinatorn förväntas också kunna följa upp trafik från sökmotorer och digitala kampanjer med hjäp av bland annat Google Analytics.

I utbildningen Marknadskoordinator ingår

 • Marknadsföring – marknadsföring och marknadskommunikation i teorin och hur detta appliceras i företag och på marknaden. Utbildningen ger den studerande grunderna i marknadsföring, marknadsplanering och marknadsstrategiskt arbete.
 • Mediekanaler – olika typer av mediekanaler. Vilka kanaler, verktyg och metodiker som står till buds och hur man använder dem effektivt.
 • Medieproduktion – planera, strukturera och genomföra produktioner för olika mediekanaler. Grafisk produktion – skapa grafiskt material för både digitala kanaler och tryck.
 • Projekthantering och produktionsledning – medverka och driva projekt effektivt, budgetera och följa upp ett projekt i olika produktionsled. Förståelse för projektekonomi och intäkts- och kostnadskalkylering i ett projekt/produktion.

Yrkesroll med stor efterfrågan

Marknadskoordinator/marknadsassistent är den vanligaste yrkesrollen på ett företags marknadsavdelning. På byråsidan jobbar marknadskoordinatorn även med projekt- och produktionsledning.

Många marknadskoordinatorer verkar i olika roller på olika typer av byråer. Många gånger är de produktionsledare på reklambyrå/kommunikationsbyrå eller koordinerar PR-insatser på PR-byrå. Eventbyråer växer kraftigt och behöver också denna kompetens.

Marknaden för digitala marknadsföringstjänster växer där digitala mediebyråer fortsätter växa, men även andra typer av byråer med behov av bred marknadsföringskompetens som t.ex. traditionella mediebyråer.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Marknadskoordinator
 • Marknadsassistent
 • Marknadsförare, säljare
 • Marknadsförare, analytiker
 • Marknadskommunikatör
 • Marknadsföringskonsult

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Välj platsbunden eller distans

Utbildningen som är platsbunden till Stockholm, kan inte läsas på distans.
Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum i respektive ort. Vissa delkurser kräver att man är på plats hela dagar. Det är endast den renodlade distansutbildningen som går att läsa på distans.

YH-programmet i Stockholm har även YH-Flexplatser

YH-Flex är en helt ny utbildningsform och vänder sig till dig som redan har betydande kunskaper (ca 50 %) om innehållet i ett YH-program. Genom att vi validerar dina tidigare kunskaper kan du hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen. YH-Programmet som är bunden till Stockholm har YH-Flexplatser, inte distansutbildningen.

Så här går det till att söka YH–Flex

Alla studerande på Medieinstitutet får fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Innehåll

Marknadskoordinator

320 Yh-poäng

Examensarbete

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens inom
marknadsföring och marknadskommunikation och kunna bedriva ett projekt från idé/brief till färdigt resultat och rapport.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

LIA 1

50p / 10v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom
planering, produktion och koordination inom marknads- och
försäljningsärenden i yrkesrollen som marknadskoordinator.
När kursen LIA 1 startar ska den studerande ha majoriteten av kunskaper
och färdigheter från kursblocken:
– Marknadsföring
– Mediekanaler
– Medieproduktion
– Projekthantering och produktionsledning
– Kompetensportfölj och entreprenörskap

LIA 2

50p / 10v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens inom planering, produktion och koordination inom marknads- och försäljningsärenden i yrkesrollen som marknadskoordinator.
När kursen LIA 2 startar ska den studerande ha kunskaper, färdigheter och kompetenser från kursblocken:
– Marknadsföring
– Mediekanaler
– Medieproduktion
– Projekthantering och produktionsledning
– Kompetensportfölj och entreprenörskap

Marknadsföring

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper för marknadskommunikation i teorin och hur det praktiskt appliceras i dagens mediemix.

Mediekanaler

60p / 12v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i vilka kanaler, verktyg och metodiker som finns inom marknadskommunikation och hur man använder dessa effektivt.

Medieproduktion

60p / 12v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens att kunna beställa och producera olika typer av innehåll för olika mediekanaler.

Projekthantering och produktionsledning

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i att medverka och driva projekt och marknadsinsatser effektivt, budgetera och följa upp insatserna i olika produktionsled.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Marknadskoordinator

 • Engelska B/6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska B/2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

 

Terminstider/LIA

Marknadskoordinator (Stockholm)

År 2022–2023
Start              Slut               veckor           YHP
2022-08-15   2023-01-13   22                  110
2023-01-16   2023-06-23   23                  115
2023-08-07   2023-12-15   19                  95

År 2023-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-14     2024-01-12     22        110
2024-01-15     2024-06-28     24        120
2024-08-12     2024-12-13     18        90

Marknadskoordinator (Distans)

År 2022–2023
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-07   2024-01-12   23                  115
2024-01-15   2024-05-24   19                  95

LIA-perioder

Stockholm

År 2022-2024
.           Start             Slut                       Veckor YHP
LIA 1.  2023-04-17    2023-06-23      10        50
LIA 2.  2023-10-02    2023-12-08      10        50

Distans

År 2022-2024
.           Start             Slut                       Veckor YHP
LIA 1. 2023-10-16   2023-12-22           10        50
LIA 2. 2024-03-11   2023 05-17            10        50

Distansupplägg

Distansutbildningen
Utbildningen är på heltid och innehåll, behörighet, antal yh-poäng och längden är identisk med de ortsbundna utbildningarna.

Innehåll: Se innehåll ovan
YH-poäng: 320 Yh-poäng
Längd: 1,5 år
Studiestart: januari 2024
Ansökningsperiod: Hösten 2023

Informationen nedan gäller endast distansutbildningen.

Distans
Utbildningen bedrivs på distans.

Fysiska träffar
Cirka 5 stycken träffar. Träffarna planeras av utbildningsledare och arbetsliv i samverkan. Träffarna genomförs antingen i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Utrustning
Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:

 • nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
 • tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
 • tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
 • kunna avsätta tid för heltidsstudier (upp till 40 timmar i veckan inkluderat självstudier,  lärarledd tid, gruppdiskussioner, digitala resurser etc.)

LIA (Lärande i arbete)
Medieinstitutet finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. Vid antagningen kommer utbildningsledaren för utbildningen därutöver att tillsammans med ledningsgruppen starta upp ett utökat nätverk utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Ansökan

Ansökningsperiod Stockholm: 1 feb-3 maj, 2023
Ansökningsperiod Distans: öppnar hösten 2023
Frågor: antagning@medieinstitutet.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

 

Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /