Webbutvecklare CMS

Yh-utbildning 2 år 400 Yh-poäng
Malmö
80 veckor heltid varav 26 veckor LIA / Praktik
Nästa utbildning startar HT 2021 och ansökan öppnar i februari
Utbildningsledare: Peter Jacobsen peter@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Webbutveckling med kundfokus

I vår digital värld spelar webbutvecklare en oerhört viktig roll. Vår utbildning gör dig fullärd och du får viktiga kontakter och praktiska erfarenheter på köpet.

Som webbutvecklare CMS ansvarar du för struktur och funktionalitet på webbplatsen, men likaväl utveckling av funktionalitet i CMS-verktyget. Yrket är varierande och du kan jobba från små team till stora avdelningar på koncerner.

Distanssäkrad utbildning

Om behov uppstår kan vi erbjuda alla våra teoretiska utbildningar på distans i höst. Du kommer då följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs mer här

Lär dig utveckla i open-source CMS-verktyg

När du studerar webbutvecklare med inriktning Content Management Systems (CMS) lär du dig att utveckla webbplatser på olika plattformar, bygga strukturer och system och lär dig jobba mot olika open-source CMS-verktyg.

Utbildningen är CSN-berättigad och pågår under två år varav en tredjedel av studietiden innehåller LIA (lärande i arbete) i totalt 26 veckor.

Yrkesverksamma lärare

Alla våra lärare är yrkesverksamma, så förutom de praktiska kunskaper och erfarenheter får du som studerande även lära dig hur branschen fungerar, redan i skolmiljön. Vi jobbar intensivt med lektioner och praktiska övningar under första året för att utveckla dina kunskaper i CMS, PHP, JavaScript, databaser och mycket mera. Sedan kommer du arbeta med egna större uppgifter enskilt och i grupp, allt för att du ska kunna ta en självständig roll i ett spännande företag under din LIA under andra året. Du kommer ha vana att arbeta i agila team med breda uppdrag inom området.

Exempel ur innehållet:

 • Utveckla CMS-baserade webbplatser – i bl.a. WordPress och Drupal
  PHP-utveckling – från grundläggande till objektorienterad PHP
 • FrontEnd-utveckling – skapa webbplatser för alla typer av plattformar och enheter
 • CMS-utveckling – webbutveckling mot CMS-verktyg som plugins, moduler, etc.
 • Projektmetodik – utveckling med metoderna SCRUM och KANBAN
 • Versionbaserad utveckling – utveckla kod med andra genom versionshantering som t.ex. Git
 • Dynamiska webbplatser – databaser, databashantering, hämta/sortera/filtrera data, etc.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp som till exempel: KnowIT, ID kommunikation, Cool Stuff, Dynamic Dog, NodeBite, Great Agnecy, OAWA, Odd Hill och många fler engagerade på olika sätt..

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Webbutvecklare
 • PHP-utvecklare
 • Systemutvecklare CMS
 • Drupal- / WordPressutvecklare
 • Programmerare
 • M.m

CSN-berättigad

Utbildning är godkänd och berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Innehåll

Webbutvecklare CMS

400 Yh-poäng

CMS – struktur, administration och frontend-utveckling

30p / 6v

Kursens syfte är att de studerande ska använda, och fördjupa tidigare förvärvade kunskaper i HTML, CSS, PHP, JavaScript och projektmetodik för att producera teman och mallar för CMS-baserade webbplatser.

Målet med kursen är att de studerande utifrån skisser ska bygga teman till CMS:er från grunden. De lär sig behärska de nödvändiga teknikerna för gränssnittsdesign i CMS:er, samt även bygga ut befintliga CMS:er med fler funktioner, både den publika delen av webbplatsen såväl som administrationsgränssnittet.

CMS utbyggda system

25p / 5v

Kursens syfte är att de studerande ska använda, och fördjupa samtliga tidigare förvärvade kunskaper för att producera egna tillägg och moduler i CMS-baserade webbplatser för utökad funktionalitet.

De studerande ska efter kursen kunna skapa egna tillägg och moduler, arbeta med databasstrukturer i CMS:er, publicera och förvalta CMS, samt underhålla och vidareutveckla en CMS-driven webbplats.

CMS, projekt

40p / 8v

Kursens syfte är att de studerande, genom att arbeta med projekt, ska repetera och fördjupa sig i alla tidigare tekniker, samtidigt som det  projekten tillförs nya moment.

Delar i projekt är:

 • e-handelssystem
 • skapa kopplingar till sociala medier
 • kartor och positionering
 • flerspråkighet
 • säkra kod med avseende på attacker mot databaser
 • testa CMS-baserade webbplatser med avseende på säkerhet
 • testa CMS-baserade webbplatser med avseende på funktion

Dynamiska webbplatser

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att skapa webbplatser där information kan lagras, hanteras, analyseras och presenteras. De studerande ska få en förståelse för de olika delarna och språkens roll i produktion av databas-driven webbplats, såsom databas och dess koppling till webbgränssnittet.

Efter avslutat kurs ska de studerande kunna skapa och modellera en databas och bygga ett webbgränssnitt för inmatning och utvisning av data, samt använda frågespråket SQL för att skapa, hämta och filtrera, modifiera, sortera och radera data.

Examensarbete

20p / 4v

Kursens syfte är att den studerande i projektform ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Målet med kursen är att den studerande i en webbproduktion ska påvisa uppnådda färdigheter och kompetenser i de verktyg och tekniker som gåtts igenom under utbildningen.

Examensarbete ska utgöras av ett praktiskt arbete, exempelvis en CMSbaserad webbplats, ett tillägg till något av CMS-systemen eller ett eget CMS-tema. Arbetet ska ge den studerande fördjupade kunskaper i utbildningens ämnen. Projektarbetet ska dokumenteras i alla stadier.

Examensarbetet kan med fördel utgöras av ett uppdrag i samarbete med LIA-företaget.

Innehållsproduktion i CMS

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla de moment och verktyg som krävs för att installera och publicera en webbplats med CMS med systemens inbyggda val och funktioner.

De studerande lär sig att hämta och sätta upp ett CMS, bygga strukturen och göra enklare modifieringar. De lär sig i ett simulerat flöde att utifrån en kunds krav och önskemål bygga webbplats lokalt för att, när produkten är färdig, publicera på webbhotell, där kunden fyller med innehåll.

JavaScript

35p / 7v

Kursens syfte är att behandla aktuella webbtekniker för att skapa interaktiva, användarcentrerade webbplatser med hjälp av klientteknik.

Målet med kursen är att fördjupa den studerandes kunskaper inom webbprogrammering och att skapa en helhetsförståelse för de olika delarna som en webbplats byggs upp utav samt förmåga att i yrkesrollen som Webbutvecklare ta fram fungerande, interaktiva webbapplikationer med klientsidesteknik.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursbeskrivning: Syfte och mål: Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Lärande i Arbete (LIA) 1

50p / 10v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Webbutvecklare.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom webbutveckling av databasdrivna webbplatser.

Under första LIA-perioden ska de studerande förankra och fördjupa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, samt erhålla en introduktion till arbetslivet och branschen, samt möjligaste mån få erfarenhet att arbeta både enskilt och i grupp. Det läggs stor vikt vid att självständigt söka problemlösningar.

Lärande i Arbete (LIA) 2

80p / 16v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som webbutvecklare inom CMS.

De studerande ska förankra alla de kunskaper de fått i utbildningen och tidigare LIA-period, och även utveckla sina färdigheter och kompetenser. De ska kunna använda arbetsmetoder, verktyg och projekttekniker för att planera, genomföra och presentera projekt inom utsatta krav och deadlines.

De studerande kan under LIA-perioden behöva sätta sig in i ett annat PHP-baserat CMS än de genomgångna under utbildningen, alternativt ett av företaget egen-utvecklat system. I de fall det förekommer ska den studerande även kunna tillgodogöra sig eventuella nya skriptspråk och tekniker som används på arbetsplatsen och är relevanta för utbildningen.

Objektorienterad PHP

30p / 6v

Att lära sig fördjupad PHP-programmering enligt ett objekt-orienterat koncept. De studerande ska efter kursen kunna arbeta med PHPprogrammering med semantiska strukturer, god programmeringssed och med hänsyn till olika säkerhetsaspekter. De ska även kunna felsökning och korrigering (debugging).

Projektmetodik och verktyg

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla teorier, metoder och verktyg för att tillsammans i utvecklingsteam kunna arbeta effektivt och standardiserat för att säkerställa projektleveranser.

Målet med kursen är att de studerande lär sig de i branschen vanligast förekommande agila projektmetoderna, samt arbete med gemensam kod i grupp med versionshanterare. Den studerande får verktyg och metoder som ska användas praktiskt både under kursen men även i det faktiska projektarbetet under resten av utbildningen.

Webbproduktion

20p / 4v

Kursbeskrivning: Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att kunna ta fram fungerande webbplatser, samt att behandla tillgänglighetsanpassning av webben.

Målet med kursen är att den studerande ska få en helhetsförståelse för hur man bygger syntaktiskt korrekta webbplatser med hänsyn tagen till sökmotoroptimering och tillgänglighet, samt förmåga att i yrkesrollen som Webbutvecklare kunna producera och publicera statiska webbplatser med responsiv design, samt de ska ha ett strukturerat arbetssätt och använda sig av god progammeringssed enligt branschens vedertagna standard.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Webbutvecklare CMS

 • Matematik B/2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Webbutveckling 1, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du Webbutveckling 1?

Webbutveckling 1 innebär att du har färdigheter inom HTML 5, CSS 3, och lättare färdigheter i JavaScript. Har du grundläggande behörighet och särskild behörighet i Matematik 2/B men saknar Webbutveckling 1? Lugn, du kan komma in ändå. Lämna din ansökan till utbildningen så kommer du bli erbjuden olika alternativ. Läs mer nedan.

1. Behörighetsgivande prov
Anser du att dina befintliga kunskaper motsvarar kraven för Webbutveckling 1? Då kan du göra ett kostnadsfritt prov och få behörighet att söka din utbildning på Medieinstitutet. Mer information om detta och tips på självstudier får du när du lämnat in din ansökan. Datum och tider presenteras snart.

2. Preparandkurs
Saknar du behörighet i webbutveckling 1 kan du gå en preparandkurs på distans hos oss. Kursen består av tre kvällar, 3,5 timmar per tillfälle. Kursen avslutas med ett prov som avgör om du kan anses som behörig i ämnet.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet ?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Webbutvecklare Content Management System (Malmö)
År 2017-2019
VT 2018 1/1 – 22/6 25 veckor 125 poäng
HT 2018 6/8 – 21/12 20 veckor 100 poäng
VT 2019 31/12 – 10/5 19 veckor 95 poäng

År 2018-2020
HT 2018 3/9 – 11/1 19 veckor 95 poäng
VT 2019 14/1 – 14/6 22 veckor 110 poäng
HT 2019 19/8 – 10/1 21 veckor 105 poäng
VT 2020 13/1 – 15/5 18 veckor 90 poäng

År 2019-2021
HT 2019 9/9 – 10/1 18 veckor 90 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 17/8 – 8/1 21 veckor 105 poäng
VT 2021 11/1 – 14/5 18 veckor 90 poäng

År 2020-2022
HT 2020 7/9 – 8/1 2021 18 veckor 90 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
HT 2021 16/8 – 14/1 2022 22 veckor 110 poäng
VT 2022 17/1 – 13/5 17 veckor 85 poäng

LIA-perioder

Webbutvecklare CMS (Malmö)
År 2019-2021
LIA 1 13/8 – 26/10 2018, 10 veckor
LIA 2 7/1 – 26/4 2019, 16 veckor

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här

Var är alla webbutvecklare?

E-handeln växer explosionsartat och man räknar med en fördubbling de kommande fem åren. Därför finns det ett enormt behov av webbutvecklare med spetskompetens inom e-handel och som förstår branschens utmaningar och tekniska system.
Till våra Mi Stories
Vi samarbetar med bland andra
+46 social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nine Yards / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /