Webbutvecklare inom e-handel

Yh-utbildning 2 år 400 Yh-poäng
Göteborg | Stockholm
80 veckor heltid varav 25 veckor LIA / Praktik
Reservplatser finns. Utbildningen startar hösten 2021.
Utbildningsledare Stockholm: Lars Andersson lasse@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Göteborg: Mikela Andersson mikela@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Webbutvecklare med spetskompetens inom e-handel

E-handeln växer explosionsartat och branschen räknar med en fördubbling av e-handeln de kommande fem åren. Här är utbildningen som ger dig den mest efterfrågade kompetensen inom webbutveckling och e-handel.

E-handeln växer så det knakar och många områden har fortfarande stor utvecklingspotential som till exempel: bygg, heminredning, leksaker, sport, fritid och apotek. Det finns en enormt stor efterfrågan på duktiga Front- och backendutvecklare med kompetens att utveckla och bygga handelssystem. Behovet finns både hos IT-konsulter och hos deras uppdragsgivare inom både e-handel och traditionell handel.

Skapa morgondagens e-handel

På utbildningen Webbutvecklare inom e-handel får du kunskap om ledande e-handelssystem på marknaden. Du lär dig att utveckla och programmera med märk- och skriftspråk som HTML5, CSS3, Javascript/jQuery, PHP, JSON och SQL. I utbildningen lär du dig också att interagera mellan olika order- och affärssystem, betalningslösningar och externa system. Både bredd och djup.

Exempel ur innehållet:

 • E-handel – hur man organiserar en fungerande e-handel både internt och externt. M-handel och omnichannel – dagens krav på e-handel i mobilen.
 • Front- och backendutveckling – HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, React, Vue, JSON och SQL.
 • Systemutveckling – PHP, objekt- och funktionsorienterad programmering, optimering och testning, servermiljö och serverteknik
 • Databasteknik – datasbaskunskap, databaskoppling, databaskommunikation, verktyg och optimering av databaser, SQL, med mera
 • Responsiv webbutveckling – hantera relevanta mobila lösningar och mobil e-handel
 • E-handelssystem – utveckla mot någon av de vanligaste e-handelssystemen.
 • Systemstöd och tredjepartssystem – betalsystem, affärssystem och logistik inom e-handel

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp som till exempel: Nordic Web Team, Adlibris, Isobar, Enkla, KnowIT, Cilbuper IT AB, Excellence Management, Grebban Design AB, Plejd AB, ID kommunikation, Cool Stuff, Dynamic Dog, NodeBite, Great Agnecy, OAWA, Odd Hill och många fler.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Vi följer riktlinjerna från FHM

Utbildningen genomförs utifrån de riktlinjer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Webbutvecklare inom e-handel
 • Webbutvecklare med inriktning mot mobil och nya digitala plattformar
 • Systemutvecklare med inriktning mot e-handel

 

Innehåll

Webbutvecklare inom e-handel

400 Yh-poäng

E-handel och M-handel

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla de olika plattformar och kanaler som e-handel förekommer inom, både nuvarande och framtida samt belysa de skillnader som skiljer traditionell handel från e-handel.

Frontendutveckling 1

50p / 10v

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att skapa webbplatser där information kan lagras, hanteras, analyseras och presenteras.

Systemutveckling ramverk

30p / 6v

Kursens syfte är att fördjupa den studerandes kunskaper inom e-handelsutveckling och webbutveckling.

Målet med kursen är den studerande ska utveckla förmåga att självständigt planera, utveckla och ta fram affärslösningar och system med hjälp av ett i branschen vanligt förekommande ramverk och programmeringsparadigm.

Arbets- och projektmetodik

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla teorier och metoder för att tillsammans i utvecklingsteam kunna arbeta effektivt och standardiserat för att säkerställa tidsenliga projektleveranser.

Systemutveckling

50p / 10v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för information- och användarflöden i e-handelsapplikationer och förmåga att i yrkesrollen som e-handelsutvecklare ta fram fungerande, databasdrivna e-handelsplattformar med relevanta tekniker och funktioner.

Utveckling mot e-handelsplattformar

30p / 6v

Kursens syfte är att behandla och arbeta med utveckling inom en vanlig förekommande e-handelsplattform.

Lärande i Arbete (LIA) 1

50p / 10v

Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med HTML5, CSS, JavaScript och andra webbtekniker samt de arbetsmetoder och –verktyg som är relevanta för utvecklarrollen.
Kursen ger yrkespraktiska kunskaper i webbutveckling med hjälp av HTML5, CSS, JavaScript, backend-programmeringsspråk, databashantering och arbetsmetodik.

Databasteknik

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla fördjupad kunskap om informations- och datahantering i e-handelsapplikationer samt förmåga att hantera, lagra och analysera information om användare och deras köp på ett optimalt sätt och ta fram fungerande och snabba databaslösningar för optimala e-handelslösningar i yrkesrollen som e-handelsutvecklare.

Systemstöd och integration med 3-partssystem

30p / 6v

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper, färdigheter och kompetens för att integrera tredjepartssystem. Dessa system kan vara allt från betalningslösningar till sökmotorer och API:er för sociala medier. Huvudfokus kommer att ligga på att implementera REST-system men andra modeller kommer också att tas upp.

Examensarbete

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande i en webbproduktion ska påvisa uppnådda färdigheter och kompetenser i de verktyg och tekniker som gåtts igenom under utbildningen. Produktionen ska beröra segmentet e-handel och kan vara en del av en e-handelsplattform, mobil webb, webbapplikation, utveckling mot e-handelsplattform eller annan digital lösning av relevans för utbildningen.

Lärande i Arbete (LIA) 2

75p / 15v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla och fördjupa
specialiserad yrkespraktisk kompetens inom aktuella och relevanta
webbtekniker för utveckling av e-handelsplattformar.

Behörighet

The course is in Swedish

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Webbutvecklare E-handel

 • Matematik 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Webbutveckling 1, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du Webbutveckling 1 eller Matematik 2?

Har du grundläggande behörighet och men saknar Webbutveckling 1 eller Matematik 2? Lugn, du kan komma in ändå. Lämna din ansökan till utbildningen så kommer du bli erbjuden olika alternativ. Läs mer nedan.

1. Behörighetsgivande prov
Anser du att dina befintliga kunskaper motsvarar kraven för Webbutveckling 1 och/eller Matematik 2? Vi erbjuder kostnadsfria behörighetsgivande prov. Lämna in din ansökan så får du länk till anmälan. Proven ges vid flera tillfällen under våren och du väljer själv ett datum som passar dig.

2. Preparandkurs
Webbutveckling 1 innebär att du har färdigheter inom HTML 5, CSS 3, och lättare färdigheter i JavaScript. Saknar du motsvarande kunskaper kan du gå en preparandkurs hos oss. Kursen är webb-baserad och du studerar i den takt som passar dig. Kursen avslutas med att du gör det behörighetsgivande provet i Webbutveckling 1. Lämna in din ansökan så får du länk till kursanmälan.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng)
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Om du har läst kursen Webbdesign på gymnasiet uppfyller du formellt behörighetskravet om Webbutveckling 1, men kursen Webbdesign saknar innehåll om CSS 3 och HTML 5. Vi rekommenderar dig därför att du tillägnar dig kunskaper i CSS 3 och HTML 5 innan utbildningsstart för att vara förberedd inför studierna. Du kan tillgodogöra dig grundläggande förkunskaper via exempelvis https://www.khanacademy.org/.

Terminstider

Webbutvecklare inom e-handel (Göteborg)

År 2019-2021
HT 2019 16/9 – 10/1 17 veckor 85 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 17/8 – 8/1 21 veckor 105 poäng
VT 2021 11/1 – 23/5 19 veckor 95 poäng

År 2020-2022
HT 2020 14/9 – 8/1 2021 17 veckor 85 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
HT 2021 16/8 – 14/1 2022 22 veckor 110 poäng
VT 2022 17/1 – 20/5 18 veckor 90 poäng

År 2021–2023
Termin 1, 13/9, 2021 – 14/1, 2022, 18 veckor, 90 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1 – 19/5, 2023, 18 veckor, 90 poäng

Webbutvecklare inom e-handel (Stockholm)

År 2019-2021
HT 2019 16/9 – 10/1 17 veckor 85 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 17/8 – 8/1 21 veckor 105 poäng
VT 2021 11/1 – 23/5 19 veckor 95 poäng

År 2020-2022
HT 2020 14/9 – 8/1 2021 17 veckor 85 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
HT 2021 16/8 – 14/1 2022 22 veckor 110 poäng
VT 2022 17/1 – 20/5 18 veckor 90 poäng

År 2021–2023
Termin 1, 13/9, 2021 – 14/1, 2022, 18 veckor, 90 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1 – 19/5, 2023, 18 veckor, 90 poäng

LIA-perioder

Webbutvecklare inom e-handel (Stockholm)
År 2019-2021
LIA 1, 21/9 – 27/11, 2020, 10 veckor
LIA 2, 1/2 – 14/5, 2021, 15 veckor

År 2020-2022
LIA 1, 11/10 – 19/12, 2021, 10 veckor
LIA 2, 31/1 – 15/5, 2022, 15 veckor

Webbutvecklare inom e-handel (Göteborg)
År 2019-2021
LIA 1, 21/9 – 27/11, 2020, 10 veckor
LIA 2, 08/2 – 21/5, 2021, 15 veckor

År 2020-2022
LIA 1, 4/10 – 10/12, 2021, 10 veckor
LIA 2, 7/2 – 20/5, 2022, 15 veckor

Ansökan

Ansökningsperiod: 10 feb-2 maj, 2021. Reservplatser finns.
Antagningsbesked: juni 2021
Utbildningsstart: HT 2021
Frågor: antagning@medieinstitutet.se

Sen anmälan
Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
 • Inget arbetsprov
  Du behöver inte bifoga något arbetsprov för att söka utbildningen. Men om vi har fler sökande än antal platser kommer du bli kallad till ett särskilt prov.

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

Ansök nu
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /