Blockchain och smarta kontrakt

Kort YH-kurs 12 veckor 30 Yh-poäng
Distans
50 %, halvfart.
Studieperiod: Ingen planerad
Distans + Kostnadsfri + CSN
Utbildningsledare: Leo Westerberg leo@elevera.org

Skapa säkra och spårbara kontrakt

Få spetskompetens i att designa, testa och distribuera smarta kontrakt med Blockchainteknik. Du lär dig hur man utvecklar på plattformar som exempelvis Ethereum och i programmeringsspråk som bland annat Solidity och Rust. Ca 10 % av världens BNP kommer flöda på en blockkedja redan 2025.

Vad är ett smart kontrakt?

Ett smart kontrakt är en datorprotokoll som möjliggör, verifierar och genomför avtal eller transaktioner helt automatiskt. Ingen tredje-part behöver verifiera om kontraktets villkor uppfylls utan detta sker direkt i kontraktets kod. Smarta kontrakt är därför säkra, spårbara och helt transparenta.

Framtiden för Blockcain?

World Economic Forum spår att 10% av världens BNP kommer flöda på en blockkedja år 2025. En viktig anledning är de stora möjligheter och många användningsområden som finns. Genom att automatisera processer och eliminera mellanhänder kan smarta kontrakt minska både tidsåtgång och kostnader för att administrera och verkställa avtal.

Blockchain har så många fler användningsområden och kommer bara att växa framöver. I synnerhet för att skriva digitala avtal, säger Alvaro Foresti, VD, ZoCom.

Vem riktar sig kursen till?

Utbildningen riktar till sig utvecklare med dokumenterad yrkeserfarenhet inom programmering/webbutveckling.

Målet med kursen?

Kursens syfte är att ge en djup förståelse till hur man utvecklar smarta kontrakt med plattformar som exempelvis Ethereum och programmeringsspråk som t ex Solidity och Rust.

Du får djupa kunskaper, färdigheter och kompetenser i nätverksarkitektur för blockchain och att arbeta med utvecklingsverktyg som exempelvis Ethereum. Kursen behandlar blockchain-teknologier, publika och privata nätverk och fördjupar sig inom smarta kontrakt, användingsområden, funktion och definitioner. Även säkerhets- och privacyaspekter inom utveckling av blockchain och smarta kontrakt behandlas.

Varför utbilda sig i blockchain och smarta kontrakt?

Att utbilda sig i blockchain och smarta kontrakt är mycket fördelaktigt med tanke på den snabbt växande behovet av dessa teknologier. Här är några skäl till varför det kan vara värdefullt att investera i utbildning inom detta område:

Efterfrågan på kompetens: Blockchain-teknologi har potential att omvandla flera branscher, inklusive finans, hälsovård, logistik och mer.

Innovationsmöjligheter: Blockchain är fortfarande relativt nytt och det finns mycket utrymme för innovation. Genom att utbilda dig i området kan du vara med och utveckla nya användningsområden och lösningar som kan revolutionera hur vi hanterar data och genomför transaktioner.

Karriärmöjligheter: Eftersom blockchain-teknologi blir alltmer integrerad i olika branscher, öppnar det upp nya möjligheter för karriärer.

Entreprenörskap: Att ha en djup förståelse för blockchain kan ge dig möjlighet att skapa dina egna projekt och startups. Smarta kontrakt möjliggör automatiserade och självstyrande affärstransaktioner, vilket kan vara grunden för nya företagsidéer.

Globalt perspektiv: Eftersom blockchain är en decentraliserad teknologi som inte begränsas av nationella gränser, kan du tillämpa din kunskap och färdigheter över hela världen och delta i internationella projekt och samarbeten.

Förändring av affärsmodeller: Många företag experimenterar med blockchain för att omforma sina affärsmodeller. Att ha kompetens inom området kan göra dig till en värdefull resurs när det gäller att utforma och genomföra dessa förändringar.

En kombination av användningen av smarta kontrakt och blockkedjan innebär slutet av informationsmonopolet och slutet av byråkratin, menar Charlotta Wark, Vice President, CGI Scandinavia.

Efter avslutad utbildning har du kompetenser att

  • Bygga blockkedje-applikationer med utvecklingsverktyg som t ex Solidity och/eller Rust på exempelvis Ethereum
  • Designa, testa och distribuera smarta kontrakt

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Kompetensutveckling på LinkedIn

Alla studerande på Medieinstitutets korta utbildningar har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

Upplägg

Kostnadsfri
Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

CSN
Kursen är CSN-berättigad. Mer om att söka studiemedel kan du läsa på csn.se. YH finns under ”Studerande övriga utbildningar”. Kursen räknas som en yh-utbildning.

Behörighet

  • Slutbetyg från gymnasium
  • Yrkeserfarenhet: 1 år heltid. Den sökande ska ha minst ett års dokumenterad yrkeserfarenhet av programmering

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / Avidly / Belly Balance / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / LEIA Health / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotify / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /