Så ansöker du

Det är enkelt att ansöka till din utbildning

Så här sker ansökan och antagning till våra långa YH-program. Tänk på att det finns olika sätt att bli behörig.

Så här går ansökan till!

 1. Välj utbildning
  Läs på ordentligt om utbildningarna och välj sedan vilken du vill söka. Alla våra YH-utbildningar är kostnadsfria.
 2. Samla ihop ansökningshandlingar
  Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:
  • Gymnasiebetyg
  • Arbetsprov om det anges
  • Du som ansöker om reell kompetens ska även bifoga en kompetenskartläggning
 3. Skicka ansökan
  Ansökan görs digitalt på apply.yh-antagning.se Se till att fylla i alla fält korrekt för att undvika fel som kan uppstå senare i processen. Bifoga de ansökningshandlingar som efterfrågas.
 4. Bekräftelse på ansökan
  När din ansökan är mottagen bekräftar systemet att den är inskickad. När Medieinstitutet behandlat din ansökan får du information om detta via mail eller sms. Läs igenom informationen och följ instruktionerna – det kan till exempel handla om att du måste komplettera din ansökan eller anmäla dig till behörighetsgivande prov.
 5. Urvalsprov/Särskilt prov
  Ansökningarna behandlas löpande. Alla sökande kallas till urvalsprov (gäller ej korta kurser), så att ingen ska missa att göra provet under tiden ansökningarna behandlas. Det kan vara olika urvalsprov för de olika utbildningarna. Läs instruktionerna om vad som gäller för just det prov som du kallats till! Urvalsproven genomförs online under mars-maj och du behöver legitimera dig med Bank-ID. Saknar du Bank-ID eller behöver ett anpassat prov behöver du kontakta oss i god tid. Du skickar ditt mail till antagning@medieinstitutet.se Antagningsteamet kan inte svara på frågor gällande urvalsprovens innehåll, vanligtvis baseras proven på utbildningens särskilda förkunskaper.
 6. Antagning till utbildningarna
  När antagningsbesked skickas ut får du reda på om du blivit antagen eller om du fått en reservplats. Om du inte är behörig till den utbildning du sökt kommer ditt antagningsbesked att ange det istället.
 7. Tacka ja till din utbildning
  Du som blivit antagen har cirka 7 dagar på dig att svara på ditt antagningsbesked. Om du inte tackar ja via din sida på yh-antagning går platsen vidare till första reserv och du förlorar din plats.
 8. Sen anmälan
  Sen anmälan betyder att sista ansökningsdag har passerat, men att vi tar emot ansökningar till reservplatser. Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Reell kompetens

Reell kompetens

Reell kompetens bedöms om du saknar fullständiga gymnasiebetyg eller inte har betyg i en eller flera kurser som är särskilda förkunskapskrav för utbildningen.

Reell kompetens innebär att du visar att du skaffat dig de kunskaper som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Det kan ha skett via till exempel arbete, föreningsliv eller annan form av undervisning.

Att åberopa reell kompetens är ingen garanti för att bli behörig. All bedömning utgår från de dokument som du skickar in, och vi sänker inte behörighetskraven.

Det är svårt att säga exakt vad du ska skicka in när du ansöker om reell kompetens. Det beror på vilka tidigare erfarenheter du har. Tänk dig att utbildningen är ett jobb du vill söka, och se till att skicka in allt som kan styrka dina tidigare erfarenheter.

När du ansöker via reell kompetens ber vi dig skicka:

·       Gymnasiebetyg för de kurser du har slutfört
·       Ett kompetenskartläggningsformulär som du hittar här:
·       Eventuellt andra dokument som styrker dina kunskaper

Tänk på att styrka det du tar upp i kompetenskartläggningsformuläret med till exempel arbetsintyg, referenser, registerutdrag eller liknande. Om det är något vi saknar i din ansökan om reell kompetens, kommer vi att kontakta dig.

Exempel: Utbildningen du vill söka har ett krav på Engelska 6. Du har inte läst Engelska 6 på gymnasiet, men du har arbetat i ett engelskspråkigt land och har därmed fått dessa kunskaper genom arbete istället. Du styrker detta med ett arbetsintyg där det tydligt framkommer att du har kunskaper i Engelska.

Läs första sidan och instruktionerna noga innan du fyller i kompetenskartläggningen.
Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens/Kompetenskartläggning i din ansökan på yh-antagning.se

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista kompletteringsdag.

 

Fri kvot

Fri kvot

Om du inte uppfyller behörighetskraven, finns det ändå möjlighet att bli antagen. Medieinstitutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Detta brukar kallas Fri kvot.

Om du vet med dig att du inte uppfyller kraven för behörighet varken genom formella meriter (betyg) eller genom reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att Medieinstitutet kan bedöma den på rätt sätt.

Så hör gör du för att ansöka om Fri kvot:

 1. Följ instruktionerna för att ansöka om reell kompetens.
 2. Bifoga dessutom ett personligt brev som talar om vad det är du saknar i behörighetskraven och förklara varför du anser kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Omställningsstudiestöd

Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår. Läs mer på sidan nedan.

Omställningsstudiestöd

Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / Avidly / Belly Balance / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / LEIA Health / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /