Så ansöker du

Det är enkelt att ansöka till din utbildning

Så här sker ansökan och antagning till utbildningarna. Tänk på att det finns olika sätt att bli behörig.

Så här går ansökan till!

 1. Välj utbildning
  Läs på ordentligt om Medieinstitutet utbildningar och välj sedan vilken du vill söka. Alla våra YH-utbildningar är kostnadsfria.
 2. Samla ihop ansökningshandlingar
  Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:
  • Gymnasiebetyg
  • Arbetsprov om det anges• Du som ansöker om reell kompetens ska även bifoga kompetenskartläggning, läs mer här
  • Du som ansöker till Lärarassistent med digital kompetens ska även bifoga arbetsgivarintyg som styrker din särskilda behörighet.
 3. Skicka ansökan
  Ansökan görs digitalt på apply.yh-antagning.se. Se till att fylla i alla fält korrekt för att undvika fel som kan uppstå senare i processen. Bifoga de ansökningshandlingar som efterfrågas.
 4. Bekräftelse på ansökan
  När din ansökan är mottagen bekräftar systemet att den är inskickad. När Medieinstitutet behandlat din ansökan får du information om detta via mail eller sms. Läs igenom informationen och följ instruktionerna – det kan till exempel handla om att du måste komplettera din ansökan eller anmäla dig till behörighetsgivande prov.
 5. Urvalsprov/Särskilt prov
  Ansökningarna behandlas löpande. Om du är behörig till utbildningen kallas du automatiskt till ett urvalsprov när din ansökan bedömts. I vissa fall när det är många sökande till en utbildning kallas alla sökande till urvalsprov, så att ingen ska missa att göra provet under tiden ansökningarna behandlas. Läs instruktionerna om vad som gäller för just det prov som du kallts till.
 6. Antagning till utbildningarna
  Antagningsbesked skickas ut 18 juni för de utbildningar som startar hösten 2021.När antagningsbesked skickas ut får du reda på om du blivit antagen eller om du fått en reservplats. Om du inte är behörig till den utbildning du sökt kommer ditt antagningsbesked att ange det istället.Du som blivit antagen har 5 dagar på dig att svara på ditt antagningsbesked. Om du inte tackar ja går platsen vidare till första reserv och du förlorar din plats.
 7. Sen anmälan
  Sen anmälan betyder att sista ansökningsdag har passerat, men att vi tar emot ansökningar till reservplatser.Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.
 8. Digitalt upprop
  Alla antagna kallas till ett digitalt upprop två veckor innan utbildningsstart. Kallelsen kommer till den e-post du uppgett i din ansökan. Om du inte besvarar uppropet förlorar du din plats.

Reell kompetens

Reell kompetens

Reell kompetens bedöms om du saknar fullständiga gymnasiebetyg eller inte har betyg i en eller flera kurser som är särskilda förkunskapskrav för utbildningen.

Reell kompetens innebär att du visar att du skaffat dig de kunskaper som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Det kan ha skett via till exempel arbete, föreningsliv eller annan form av undervisning.

Att åberopa reell kompetens är ingen garanti för att bli behörig. All bedömning utgår från de dokument som du skickar in, och vi sänker inte behörighetskraven.

Det är svårt att säga exakt vad du ska skicka in när du ansöker om reell kompetens. Det beror på vilka tidigare erfarenheter du har. Tänk dig att utbildningen är ett jobb du vill söka, och se till att skicka in allt som kan styrka dina tidigare erfarenheter.

När du ansöker via reell kompetens ber vi dig skicka:

·       Gymnasiebetyg för de kurser du har slutfört
·       Ett kompetenskartläggningsformulär som du hittar här:
·       Eventuellt andra dokument som styrker dina kunskaper

Tänk på att styrka det du tar upp i kompetenskartläggningsformuläret med till exempel arbetsintyg, referenser, registerutdrag eller liknande. Om det är något vi saknar i din ansökan om reell kompetens, kommer vi att kontakta dig.

Exempel: Utbildningen du vill söka har ett krav på Engelska 6. Du har inte läst Engelska 6 på gymnasiet, men du har arbetat i ett engelskspråkigt land och har därmed fått dessa kunskaper genom arbete istället. Du styrker detta med ett arbetsintyg där det tydligt framkommer att du har kunskaper i Engelska.

Läs första sidan och instruktionerna noga innan du fyller i kompetenskartläggningen.
Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens/Kompetenskartläggning i din ansökan på yh-antagning.se

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista kompletteringsdag.

 

Fri kvot

 

Fri kvot

Om du inte uppfyller behörighetskraven, finns det ändå möjlighet att bli antagen. Medieinstitutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Detta brukar kallas Fri kvot.

Om du vet med dig att du inte uppfyller kraven för behörighet varken genom formella meriter (betyg) eller genom reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att Medieinstitutet kan bedöma den på rätt sätt.

Så hör gör du för att ansöka om Fri kvot:

 1. Följ instruktionerna för att ansöka om reell kompetens.
 2. Bifoga dessutom ett personligt brev som talar om vad det är du saknar i behörighetskraven och förklara varför du anser kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /