Marketing automation – personaliserad och data-driven kommunikation & marknadsföring

Är du en person som gillar marknadsföring, kommunikation och webbanalys kan det här vara utbildningen för dig.

Medieinstitutet är stolta över att vara den första utbildningsanordnare i Europa som erbjuder framtidens marknadsföring. Marketing Automation (eller datadriven marknadsföring) är ett relativt nytt begrepp i såväl Sverige som i övriga Europa. I USA dök begreppet upp i mitten av 2000-talet och marknaden växer snabbt för varje år.

Vad är Marketing Automation?

Kort beskrivet är det användandet av en mjukvara för att på ett effektivt sätt kunna underlätta och optimera sina marknadsföringsinsatser och leads på ett kostnadseffektivt sätt. I stället för att rikta samma budskap till stora målgrupper kan man med Marketing Automation identifiera vad den enskilda kunden behöver. På så sätt sparar man både tid och pengar och kunden slipper irrelevant reklam.

Med andra ord kan man säga att det handlar om att förmedla rätt budskap till rätt person vid rätt tidpunkt.

Personaliserad och data-driven marknadsföring

Genom att registrera och lagra potentiella och befintliga kunder fotspår, vare sig de förekommer digitalt eller genom traditionella kanaler, kan man upprätta en användarprofil på respektive kund, potentiell eller befintlig. Beroende på vilka ”touchpoints” kunder berör delas poäng ut och man kan därmed hålla koll på var i köpprocessen en kund (lead) befinner sig. När man har koll på detta är nästa steg att kommunicera ut rätt information till rätt person.

Det här låter spännande men hur ser yrkesrollen ut om jag väljer att plugga Marketing Automation?

Du kommer bland annat att hantera olika marknadsföringsinsatser, hantera CRM-data. mappa köpresor med olika flöden och segment, implementerar spårning för målomvandling och segmentering för att nämna något. Du kommer även att arbeta med system och verktyg inom marketing automation, till exempel Salesforce, Marketo, Hubspot och/eller Eloqua.

Utbildningen innefattar bland annat:

  • Marketing automation – en helhetsbild av marknadsföringsmetodiken marketing automation och dess roll i såväl organisationen som marknadsföringen.
  • Marknadsföring – marknadsföring och marknadskommunikation i teorin och hur detta appliceras i företag och på marknaden.
  • Dataanalys – djupgående kunskap i analys av trafik onsite, offsite och analys kopplat till offline & CRM-data.
  • Systemkunskap – verktyg och den tekniska förståelsen för att hantera plattformar och tekniska system inom marketing automation.
  • Testning och konverteringsoptimering – genomföra relevanta tester av webbplatsinnehåll, trafikströmmar och beteenden samt förmåga att dra slutsatser från resultaten.

Kompetensen inom Marketing Automation efterfrågas av flera inom branschen – både som konsult och på företagssidan
Efterfrågan är i hög grad koncentrerad till Stockholm. Här finns systemleverantörerna, konsultföretagen och företagens marknadsavdelningar.
Kompetensen efterfrågas av
– konsultföretag som tex. Avaus, Infunnel och Actionbase
– reklambyråer som t.ex. MRM/McCANN
– försäljnings- och marknadsavdelningar samt kundtjänstavdelningarpå t.ex. Telia och Postnord
– systemleverantörerna som t.ex. Salesforce, Oracle, m.fl.

Eftersom Marketing Automation är relativt nytt i Sverige och branschen hela tiden utvecklas innebär det att även yrkesrollen utvecklas (insert länk till intervjun med Emma Storbacka).

Möjlighet att arbeta med allt från CRM till konverteringsoptimering

Yrkesrollerna inom marketing automation är flera och väldigt varierande. Marketing Automation Specialist, CRM-specialist, marknadsföringskonsult eller dataanalytiker är några exempel på vad du kan arbeta som efter din examen