Digital Analytics

Yh-utbildning 1,5 år 320 Yh-poäng
Distans | Stockholm
64 v heltid varav 20 v LIA-praktik
Nästa utbildningsstart beräknas till hösten 2022. Inga nya klasser tas in 2021.
Utbildningsledare: Mats Andersson mats@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Distans: Lotta Blomstedt lotta@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Stängt i juli. Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Analysera beteendet i digitala mediekanaler

Digital Analytics handlar om att mäta, analysera och rapportera data och insikter för att testa och optimera den digitala upplevelsen

De flesta företag och organisationer tar idag datadrivna beslut och låter användarnas beteende stå i centrum för utvecklingen. Här är utbildningen som ger dig spetskompetens inom det snabbt växande analysområdet. Inga nya klasser tas in 2021.

Mäta, analysera och optimera det digitala landskapet

Webbanalys är idag ett måste för företag. Webbanalysverktyg som Google Analytics och Adobe Analytics ger dem möjlighet att skapa underlag för strategiska beslut.
De senaste åren har dock utvecklingen gått fort. Vi mäter inte bara vad användaren gör på webbplatsen, vi vill också kunna se beteendet i appar, operativsystem, offline, playtjänster, speltjänster, etc.
Detta ställer krav på att man kan hantera en mängd olika verktyg, tjänster och kompetenser för att kunna:

 • Mäta beteende – kunna samla in data.
 • Analysera datan – ta ut viktigt mätetal, KPI:er, mätplan, målsättning, attribution, etc.
 • Rapportera insikterna – få ut data och insikter till alla på företaget/organisation – visualisering.
 • Testa upplevelsen och beteendet – konverteringsoptimering för att kunna utföra A/B-tester, multivariata tester, etc.
 • Optimera den digitala upplevelsen – dra slutsatser av konverteringsoptimeringen för att långsiktigt bygga en mer friktionsfri användarupplevelse.

Läs gärna mer i Kursplanen om utbildningens olika kurser och innehåll.

Tre viktiga områden

Utbildningen kombinerar tre viktiga områden för yrkesrollen:

 • Digital analys –  utbildningen fördjupar sig i verktyg som t.ex. Google Analytics, Adobe Analytics, Hotjar, Google Tag Manager, Google Optimize, Data Studio, BigQuery, Klipfolio, etc.
 • Webbteknik – den tekniska kompetensen om hur de olika kanalerna och datainsamlingen fungerar är nödvändig för att kunna utföra de relevanta spårningar som krävs. Utbildningen fokuserar därför på områden som HTML, JavaScript och SQL.
 • Datadriven organisation – förståelse för hur företaget och organisation måste byggas för att kunna ta rätt beslut vid rätt tillfälle för rätt person. Utbildningen fördjupar sig i bl.a. digitalt affärsmannaskap, statistik och mätmetodik, rapportering och visualisering, konverteringsoptimering, etc.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Efter examen kommer du bland annat kunna arbeta som:

 • Digital Analytiker
 • Webbanalytiker
 • Marknadsförare, analytiker
 • Konverteringsoptimerare
 • CRO-konsult

Innehåll

Digital Analytics

320 Yh-poäng

Analytikern i den digitala organisationen

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i analytikerns arbete i organisationen och hur analys och data ska genomsyra företagets/organisationens infrastruktur.

Statistik och mätmetoder

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i olika mätmetodiker och hur dessa appliceras inom mätning, analys och rapporteringsarbete.

Webbteknik

40p / 8v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i olika webbtekniker, i synnerhet klientsidans teknologier och förståelse inom serverside-teknologi.

Digital analys

65p / 13v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla fördjupade färdigheter inom de verktyg, system och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva mätning- och analysarbete i yrkesrollen som digital analytiker.

Branschcertifiering

5p / 1v

Kursens syfte är att ge den studerande certifiering i branschverktyg inom digital analys, ett krav för yrkesrollen som digital analytiker.

Konverteringsoptimering och testning

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva testnings- och optimeringsarbete i yrkesrollen som digital analytiker.

Lärande i Arbete (LIA) 1

35p / 7v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom mätning och analys av data i yrkesrollen som digital analytiker. Praktikperioden är innehållsstyrd, det vill säga att det finns krav på vilka uppgifter den studerande ska utföra under perioden.

Examensarbete

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk mätning, analys och rapportering av data och testning och optimering av digitalt beteende på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

 

Lärande i Arbete (LIA) 2

65p / 13v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom mätning och analys av data i yrkesrollen som digital analytiker. Praktikperioden är innehållsstyrd, det vill säga att det finns krav på vilka uppgifter den studerande ska utföra under perioden.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du söka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Termistider Distans

2020-2022
VT 2020-12-07 – 2021-06-18, 28 veckor, 140 poäng
HT 2021-08-09 – 2022-01-14, 23 veckor, 115 poäng
VT 2022-01-17 – 2022-04-15, 13 veckor, 65 poäng

Termistider Stockhom

2019-2020
HT 2019, 19/8 – 10/01, 21 veckor, 105 poäng
VT 2020, 13/1 – 26/06, 24 veckor, 120 poäng
HT 2020. 10/8 – 18/12, 19 veckor, 95 poäng

2020-2021

HT 2020, 17/8 – 08/01, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021, 11/1 – 25/06, 24 veckor, 120 poäng
HT 2021. 9/8 – 17/12, 19 veckor, 95 poäng

LIA – Digital Analytics

Stockholm
År 2020-2021
LIA 1, 15/2 – 2/4 2021, 7 veckor
LIA 2, 13/9 – 10/12 2021 13 veckor

Distans
År 2020-2022
LIA 1, 9/8 – 24/9, 2021, 7 veckor
LIA 2, 17/1 – 15/4, 2022, 13 veckor

Distansupplägg

Distansutbildningen
Utbildningen är på heltid och innehåll, antal yh-poäng och längden är identisk med de ortsbundna utbildningarna.

Innehåll: Se innehåll ovan
YH-poäng: 320Yh-poäng
Längd: 1,5 år
Antagningsbesked: ca 2-3 veckor innan utbildningsstart
Terminsstart: 7 december

Informationen nedan gäller endast distansutbildningen.

Distans
Utbildningen bedrivs på distans.

Fysiska träffar
Cirka 9 dagar vid 7 tillfällen på totalt 54 timmar. Dessa planeras utifrån LIA (Lärande i arbete). Träffarna planeras av utbildningsledare och arbetsliv i samverkan och kan i stor utsträckning genomföras gruppvis utifrån de studerandes geografiska hemvist. Du kan dock inte räkna med att träffarna placeras i din direkta närhet – du kan alltså behöva ta dig till närmsta hub (Göteborg, Malmö eller Stockholm).

Distansupplägget
I genomsnitt kommer den lärar- och handledarledda tiden uppgå till 9 timmar per vecka. Utöver den lärar- och handledarledda tiden består undervisningen av inspelade föreläsningar, flipped classroom-upplägg, gruppdiskussioner och utökat självstudiematerial.

Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:

 • nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
 • tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
 • tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
 • kunna avsätta tid för heltidsstudier (upp till 40 timmar i veckan inkluderat självstudier,  lärarledd tid, gruppdiskussioner, digitala resurser etc.)

LIA (Lärande i arbete)
Medieinstitutet finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. Vid antagningen kommer utbildningsledaren för utbildningen därutöver att tillsammans med ledningsgruppen starta upp ett utökat nätverk utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-postadress så meddelar vi dig när ansökan öppnar 2021
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /