Webbutvecklare inom e-handel

Yh-program 2 år 410 Yh-poäng
Stockholm
82 veckor heltid varav 25 veckor LIA/Praktik
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: 01-02-2024--05-05-2024
Utbildningsledare Stockholm: Alexandra Stormbom alexandra@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Webbutvecklare med spetskompetens

En populär YH-utbildning som ger dig extremt efterfrågad kompetens inom webbutveckling, dessutom får du spetskunskaper inom e-handel.

YH-utbildning för dig som gillar problemlösning

På YH-utbildningen Webbutveckling inom e-handel lär du dig att hantera databaser, bygga responsiva webbplatser samt API:er mot backendsystem. Utbildningen innehåller både frontend- och backendutveckling med tyngd på backend. En utbildning som passar dig som är kreativ och gillar problemlösning.

Skapa morgondagens e-handel

Det är ingen hemlighet att E-handeln växer explosionsartat och branschen räknar med en fördubbling de kommande åren. Det finns dessutom många affärsområden som fortfarande har enormt stor utvecklingspotential. Precis där kommer du som blivande webbutvecklare in i bilden.

Både bredd och djup

På utbildningen Webbutvecklare inom e-handel får du kunskap om ledande e-handelssystem på marknaden. Du lär dig att utveckla och programmera med märk- och skriftspråk som HTML5, CSS3, Javascript (front- och backend), PHP (CMS, e-handelssystem) och SQLI utbildningen lär du dig också att interagera mellan olika order- och affärssystem, betalningslösningar och externa system. Du får både bredd och djup med fokus på backendutveckling.

Det är ett framtidsjobb som bara växer och växer. Det handlar inte bara om att ta fram nya projekt. Det handlar även om att underhålla och förvalta de som finns”. Maria Cetinic

Maria Cetinic tog examen från Webbutvecklare inom E-handel för tre år sedan. Idag är hon framgångsrik gränssnittsutvecklare på TietoEVRY. Här kan du läsa vad hon tycker om branschen och utbildningen.

På utbildningen får du bland annat lära dig:

 • Front- och backendutveckling – HTML5, CSS3, JavaScript, Ramverk, PHP, JSON och SQL.
 • Systemutveckling – PHP, objekt- och funktionsorienterad programmering, optimering och testning, servermiljö och serverteknik
 • Databasteknik – datasbaskunskap, databaskoppling, databaskommunikation, verktyg och optimering av databaser, SQL och dokumentdatabas med mera
 • Responsiv webbutveckling – hantera relevanta mobila lösningar och mobil e-handel och dokumentdatabas [LA1]
  [LA1]Lägg till
 • E-handelssystem – utveckla mot någon av de vanligaste e-handelssystemen.
 • Systemstöd och tredjepartssystem – betalsystem, affärssystem och logistik inom e-handel, API-utveckling.

Yrkeskompassen

Arbetsförmedlingen konstaterar i Yrkeskompassen att Mjukvaru- och systemutvecklare har mycket goda möjligheter till arbete. Det råder en bristsituation i samtliga regioner i landet och mycket liten konkurrens om jobben. Samhället går allt mer mot digitala lösningar för olika tjänster som ständigt behöver utvecklas. Efterfrågan på mjukvaru- och systemutvecklare kommer därför vara fortsatt stor de kommande åren. .

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp som till exempel:Nordic Web Team, Vaimo, Isobar, Simplify, Star Republic, Embrk Studios, Cilbuper IT AB, Excellence Management, Grebban Design AB, Plejd AB, ID kommunikation, Cool Stuff, Dynamic Dog, NodeBite, Great Agnecy, OAWA, Odd Hill och många fler.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i Stockholm. Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats hela dagar.

Alla studerande på Medieinstitutet får fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Webbutvecklare med inriktning mot e-handel
 • Webbutvecklare
 • Backendutvecklare
 • Teknisk produktionsledare inom e-handel

 

Innehåll

Webbutvecklare inom e-handel

410 Yh-poäng

Frontendutveckling

60p / 12v

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att skapa webbplatser där information kan lagras, hanteras, analyseras och presenteras.

Systemutveckling ramverk

30p / 6v

Kursens syfte är att fördjupa den studerandes kunskaper inom e-handelsutveckling och webbutveckling.

Målet med kursen är den studerande ska utveckla förmåga att självständigt planera, utveckla och ta fram affärslösningar och system med hjälp av ett i branschen vanligt förekommande ramverk och programmeringsparadigm.

Arbets- och projektmetodik

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla teorier och metoder för att tillsammans i utvecklingsteam kunna arbeta effektivt och standardiserat för att säkerställa tidsenliga projektleveranser.

Systemutveckling

60p / 12v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för information- och användarflöden i e-handelsapplikationer och förmåga att i yrkesrollen som e-handelsutvecklare ta fram fungerande, databasdrivna e-handelsplattformar med relevanta tekniker och funktioner.

Utveckling mot e-handelsplattformar

30p / 6v

Kursens syfte är att behandla och arbeta med utveckling inom en vanlig förekommande e-handelsplattform.

Lärande i Arbete (LIA) 1

50p / 10v

Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med HTML5, CSS, JavaScript och andra webbtekniker samt de arbetsmetoder och –verktyg som är relevanta för utvecklarrollen.
Kursen ger yrkespraktiska kunskaper i webbutveckling med hjälp av HTML5, CSS, JavaScript, backend-programmeringsspråk, databashantering och arbetsmetodik.

Databasteknik

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla fördjupad kunskap om informations- och datahantering i e-handelsapplikationer samt förmåga att hantera, lagra och analysera information om användare och deras köp på ett optimalt sätt och ta fram fungerande och snabba databaslösningar för optimala e-handelslösningar i yrkesrollen som e-handelsutvecklare.

Systemstöd och integration med 3-partssystem

30p / 6v

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper, färdigheter och kompetens för att integrera tredjepartssystem. Dessa system kan vara allt från betalningslösningar till sökmotorer och API:er för sociala medier. Huvudfokus kommer att ligga på att implementera REST-system men andra modeller kommer också att tas upp.

Examensarbete

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande i en webbproduktion ska påvisa uppnådda färdigheter och kompetenser i de verktyg och tekniker som gåtts igenom under utbildningen. Produktionen ska beröra segmentet e-handel och kan vara en del av en e-handelsplattform, mobil webb, webbapplikation, utveckling mot e-handelsplattform eller annan digital lösning av relevans för utbildningen.

Lärande i Arbete (LIA) 2

75p / 15v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla och fördjupa
specialiserad yrkespraktisk kompetens inom aktuella och relevanta
webbtekniker för utveckling av e-handelsplattformar.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Behörighet

The course is in Swedish

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Webbutvecklare E-handel

 • Matematik 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Webbutveckling 1, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du Webbutveckling 1 eller Matematik 2?

Har du grundläggande behörighet och men saknar Webbutveckling 1 eller Matematik 2? Lugn, du kan komma in ändå. Lämna din ansökan till utbildningen så kommer du bli erbjuden olika alternativ. Läs mer nedan.

1. Behörighetsgivande prov
Anser du att dina befintliga kunskaper motsvarar kraven för Webbutveckling 1 och/eller Matematik 2? Vi erbjuder kostnadsfria behörighetsgivande prov. Lämna in din ansökan så får du länk till anmälan. Proven ges vid flera tillfällen under våren och du väljer själv ett datum som passar dig.

2. Preparandkurs
Webbutveckling 1 innebär att du har färdigheter inom HTML 5, CSS 3, och lättare färdigheter i JavaScript. Saknar du motsvarande kunskaper kan du gå en preparandkurs hos oss. Kursen är webb-baserad och du studerar i den takt som passar dig. Kursen avslutas med att du gör det behörighetsgivande provet i Webbutveckling 1. Lämna in din ansökan så får du länk till kursanmälan.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng)
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punkt 1
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Om du har läst kursen Webbdesign på gymnasiet uppfyller du formellt behörighetskravet om Webbutveckling 1, men kursen Webbdesign saknar innehåll om CSS 3 och HTML 5. Vi rekommenderar dig därför att du tillägnar dig kunskaper i CSS 3 och HTML 5 innan utbildningsstart för att vara förberedd inför studierna. Du kan tillgodogöra dig grundläggande förkunskaper via exempelvis https://www.khanacademy.org/.

Terminstider/LIA

Webbutvecklare inom e-handel (Stockholm)

År 2022–2024
Start              Slut               veckor           YHP
2022-09-19   2023-01-13   17                  85
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-24   19                  95

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-28     2024-01-12     20               100
2024-01-15     2024-06-21     23               115
2024-08-12     2025-01-10     22               110
2025-01-13     2025-05-09     15                 85

Webbutvecklare inom e-handel (Göteborg/Distans)

År 2022–2024
Start              Slut               veckor           YHP
2022-09-12   2023-01-13   18                  90
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-17   18                  90

LIA-perioder

Webbutvecklare inom e-handel (Stockholm)

År 2022-2024
Start              Slut                      Veckor   YHP
2023-10-16     2023-12-24       10        50
2024-02-05     2024-05-19       15        75

År 2023-2025
Start              Slut                      Veckor   YHP
2024-09-30   2024-12-06.    10.               50
2023-01-20   2024-05-02     15                75

Webbutvecklare inom e-handel (Distans)

År 2022-2024
.            Start             Slut                    Veckor YHP
LIA 1.  2023-09-25    2023-12-01     10        50
LIA 2.  2024-02-05    2024-05-17     15        75

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Skicka in din e-postadress så får du tips och råd samt även information när ansökan öppnar för utbildningarna
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / Avidly / Belly Balance / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / LEIA Health / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /