Webbutvecklare inom e-handel

Yh-utbildning 2 år 400 Yh-poäng
Göteborg Stockholm
50 veckor heltid varav 22 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod 15 feb-15 maj 2020. Skolstart hösten 2020.
Utbildningsledare Stockholm: Lars Andersson lasse@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Göteborg: Mikela Andersson mikela@medieinstitutet.se

Webbutveckling med spetskompetens inom e-handel

E-handeln växer explosionsartat och branschen räknar med en fördubbling av e-handeln de kommande fem åren. Här är utbildningen som ger dig gedigen kompetens inom webbutveckling och e-handel.

E-handeln växer så det knakar och många områden har fortfarande stor utvecklingspotential som till exempel: bygg, heminredning, leksaker, sport, fritid och apotek. Det finns en enormt stor efterfrågan på duktiga webbutvecklare med spetskompetens inom e-handel. Behovet finns både hos IT-konsulter och hos deras uppdragsgivare inom både e-handel och traditionell handel.

Skapa morgondagens e-handel

På utbildningen kommer du få kompetens inom ledande e-handelssystem på marknaden. Du kommer lära dig utveckla och programmera med märk- och skriftspråk som HTML5, CSS3, Javascript/jQuery, PHP och XML. Samtidigt som du också lär dig interaktion mellan olika databassystem. Du kommer dessutom få med dig kunskap om hur man interagerar mellan olika order- och affärssystem, betalningslösningar och externa system.

Exempel ur innehållet:

 • E-handel – hur man organiserar en fungerande e-handel både internt och externt
  M-handel och omnichannel – dagens krav på e-handel i mobilen och hur sociala kanaler och andra digitala kanaler, t.ex. sökmtorer, prisjämförelse med mera spelar en stor roll
 • Webbutveckling – HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, XML med mera
 • Systemutveckling – PHP, objekt- och funktionsorienterad programmering, optimering och testning, servermiljö och serverteknik
 • Databasteknik – datasbaskunskap, databaskoppling, databaskommunikation, verktyg och optimering av databaser, SQL, MySQL, med mera
 • Responsiv webbutveckling – hantera relevanta mobila lösningar och mobil e-handel
 • E-handelssystem – utveckla mot de vanligaste e-handelssystemen t.ex. WooCommerce
 • Systemstöd och tredjepartssystem – betalsystem, affärssystem och logistik inom e-handel
 • Digital marknadsföring och kanaler – sökmotoroptimering, sökmarknadsföring, Google Analytics, spårningskod, sociala medier, prisjämförelsesajter med mera

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp som till exempel: KnowIT, ID kommunikation, Cool Stuff, Dynamic Dog, NodeBite, Great Agnecy, OAWA, Odd Hill och många fler engagerade på olika sätt.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Webbutvecklare inom e-handel
 • WebbutvecklareWebbutvecklare med inriktning mot mobil och nya digitala plattformar
 • Systemutvecklare med inriktning mot e-handel

 

Innehåll

Webbutvecklare inom e-handel

400 Yh-poäng

E-handel och M-handel

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla de olika plattformar och kanaler som e-handel förekommer inom, både nuvarande och framtida samt belysa de skillnader som skiljer traditionell handel från e-handel.

Frontendutveckling 1

50p / 10v

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att skapa webbplatser där information kan lagras, hanteras, analyseras och presenteras.

Systemutveckling ramverk

25p / 5v

Kursens syfte är att fördjupa den studerandes kunskaper inom e-handelsutveckling och webbutveckling.

Målet med kursen är den studerande ska utveckla förmåga att självständigt planera, utveckla och ta fram affärslösningar och system med hjälp av olika typer av ramverk och programmeringsparadigm.

 • Om olika typer av programmeringsramverk.
 • Om olika typer av algoritmer och optimeringstekniker inom programmering.
 • I hur verktyg och ramverk väljs utifrån behov och uppgift.
 • I hur man väljer rätt algoritmer och plattformar för en särskild uppgift
 • I hur efterforskningar görs och lämpliga ramverk för ändamålet väljs.
 • I att genomföra större programmeringsprojekt på egen hand och i team.
 • I att jämföra optimerade programmeringsprojekt med icke-optimerade sådana.
 • I att välja ramverk och plattform utifrån behov.
 • Att självständigt utveckla och genomföra programmeringsprojekt inom
  utsatta tidsramar med branschaktuella programmeringsramverk och –standarder.
 • Att självständigt och i grupp kunna planera och genomföra programmeringsprojekt i ramverk integrerat med en agil arbetsmetodik.

Arbets- och projektmetodik

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla teorier och metoder för att tillsammans i utvecklingsteam kunna arbeta effektivt och standardiserat för att säkerställa tidsenliga projektleveranser.

Systemutveckling PHP

50p / 10v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för information- och användarflöden i e-handelsapplikationer och förmåga att i yrkesrollen som e-handelsutvecklare ta fram fungerande, databasdrivna e-handelsplattformar med relevanta tekniker och funktioner.

Utveckling mot e-handelsplattformar

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om och i funktioner, möjligheter och begränsningar i olika plattformar. Vidare ska den studerande utveckla förmåga att hantera olika typer av funktioner för betalningsförfarande, som t.ex. prenumerationslösningar och engångsbetalningar samt välja och anpassa e-handelsplattform utifrån de möjligheter och begränsningar som erbjuds av respektive plattform i yrkesrollen som e-handelsutvecklare.

Lärande i Arbete (LIA) 1

50p / 10v

Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med HTML5, CSS, JavaScript och andra webbtekniker samt de arbetsmetoder och –verktyg som är relevanta för utvecklarrollen.
Kursen ger yrkespraktiska kunskaper i webbutveckling med hjälp av HTML5, CSS, JavaScript, backend-programmeringsspråk, databashantering och arbetsmetodik.

Digitala affärer

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om marknadsföringsplaner, budgetar och planering samt förmåga att analysera och förstå behov av marknadsföringskanaler och de medel som finns att tillgå.

Databasteknik

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla fördjupad kunskap om informations- och datahantering i e-handelsapplikationer samt förmåga att hantera, lagra och analysera information om användare och deras köp på ett optimalt sätt och ta fram fungerande och snabba databaslösningar för optimala e-handelslösningar i yrkesrollen som e-handelsutvecklare.

Systemstöd och integration med 3-partssystem

30p / 6v

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper, färdigheter och kompetens för att integrera tredjepartssystem. Dessa system kan vara allt från betalningslösningar till sökmotorer och API:er för sociala medier. Huvudfokus kommer att ligga på att implementera REST-system men andra modeller kommer också att tas upp.

Examensarbete

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande i en webbproduktion ska påvisa uppnådda färdigheter och kompetenser i de verktyg och tekniker som gåtts igenom under utbildningen. Produktionen ska beröra segmentet e-handel och kan vara en del av en e-handelsplattform, mobil webb, webbapplikation, utveckling mot e-handelsplattform eller annan digital lösning av relevans för utbildningen.

Lärande i Arbete (LIA) 2

75p / 15v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla och fördjupa
specialiserad yrkespraktisk kompetens inom aktuella och relevanta
webbtekniker för utveckling av e-handelsplattformar.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Särskild behörighet för Webbutvecklare E-handel

 • Mattematik 2 eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Webbutveckling 1, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du Webbutveckling 1?

Webbutveckling 1 innebär att du har färdigheter inom HTML 5, CSS 3, och lättare färdigheter i JavaScript. Har du grundläggande behörighet och särskild behörighet i Matematik 2/B men saknar Webbutveckling 1? Lugn, du kan komma in ändå. Lämna din en ansökan till utbildningen så kommer du bli erbjuden olika alternativ. Läs mer nedan.

1. Behörighetsgivande prov
Anser du att dina befintliga kunskaper motsvarar kraven för Webbutveckling 1? Då kan du göra ett kostnadsfritt prov och få behörighet att söka din utbildning på Medieinstitutet. Mer information om detta och tips på självstudier får du när du lämnat in din ansökan. Datum och tider presenteras snart.

2. Behörighetsgivande förutbildning
Under 3 veckor kommer du att få färdigheter inom HTML 5, CSS 3, och lättare färdigheter i JavaScript. Studierna är på heltid och är förlagda på Medieinstitutet. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Vid godkänt betyg är du garanterad en plats på utbildningen. Kurserna kommer att genomföras efter 21 maj. Exakta tider kommer senare.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Reell kompetens

Saknar du formella meriter för grundläggande behörighet eller särskild behörighet som till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan?

Medieinstitutet kan göra en bedömning av din reella kompetens. Det vill säga om du har tillgodogjort dig motsvarande kunskap i arbetslivet, eller på något annat sätt. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas.

Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet. Vill du söka via reell kompetens, läs mer här>>

Fri kvot

Om du inte uppfyller behörighetskraven, finns ändå möjlighet att bli antagen till en av våra utbildningar. Medieinstitutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Om du vet med dig att du inte uppfyller behörighetskraven varken genom formella meriter eller reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att vi kan bedöma den på rätt sätt. Vill du söka via fri kvot, läs mer här>>

Terminstider

Webbutvecklare inom e-handel (Göteborg)
År 2017-2019
VT 2018 15/1 – 22/6 23 veckor 115 poäng
HT 2018 20/8 – 11/1 21 veckor 105 poäng
VT 2019 14/1 – 17/5 18 veckor 90 poäng

År 2018-2020
HT 2018 10/9 – 11/1 18 veckor 90 poäng
VT 2019 14/1 – 21/6 23 veckor 115 poäng
HT 2019 19/8 – 10/1 21 veckor 105 poäng
VT 2020 13/1 – 15/5 18 veckor 90 poäng

År 2019-2021
HT 2019 16/9 – 10/1 17 veckor 85 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 17/8 – 8/1 21 veckor 105 poäng
VT 2021 11/1 – 23/5 19 veckor 95 poäng

Webbutvecklare inom e-handel (Stockholm)
År 2017-2019
VT 2018 15/1 – 22/6 23 veckor 115 poäng
HT 2018 13/8 – 11/1 22 veckor 110 poäng
VT 2019 14/1 – 10/5 17 veckor 85 poäng

År 2018-2020
HT 2018 10/9 – 11/1 18 veckor 90 poäng
VT 2019 14/1 – 21/6 23 veckor 115 poäng
HT 2019 19/8 – 10/1 21 veckor 105 poäng
VT 2020 13/1 – 15/5 18 veckor 90 poäng

År 2019-2021
HT 2019 16/9 – 10/1 17 veckor 85 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 17/8 – 8/1 21 veckor 105 poäng
VT 2021 11/1 – 23/5 19 veckor 95 poäng

 

LIA-perioder

Webbutvecklare inom e-handel (Stockholm)
År 2019-2021
LIA 1 21/9 – 27/11 2020 10 veckor
LIA 2 1/2 – 14/5 2021, 15 veckor

År 2018-2020
LIA 1 9/9-15/11 2019, 10 veckor
LIA 2 27/1 – 8/5 2020, 15 veckor

Webbutvecklare inom e-handel (Göteborg)
År 2018-2020
LIA 1 2/9 – 8/11 2019, 10 veckor
LIA 2 27/1 – 8/5 2020, 15 veckor

År 2019-2021
LIA 1 2/9 – 8/11 2019, 10 veckor
LIA 2 27/1 – 8/5 2020, 15 veckor

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här

Hitta din YH-utbildning

Medieinstitutets YH-utbildningar är kostnadsfria och berättigar till CSN. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hitta din favorit.
Vi samarbetar med bland andra
Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Doberman / F&B Factory / Fröjd / Google / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / New Republic / Nine Yards / Pyramid / Seventy / Spotlight / Stendahls / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /

Är du behörig?

Här nedan reder vi ut hur det ligger till med de olika behörighetskraven och vilka alternativ du har om du saknar några delar. Javisst, även om du inte uppfyller de formella kraven så har du faktiskt en möjlighet att komma in på din favoritutbildning.
Till våra Mi Stories

Var är alla webbutvecklare?

E-handeln växer explosionsartat och man räknar med en fördubbling de kommande fem åren. Därför finns det ett enormt behov av webbutvecklare med spetskompetens inom e-handel och som förstår branschens utmaningar och tekniska system.
Till våra Mi Stories