Digital Marketing Manager

Yh-program 1,5 år 320 Yh-poäng
Stockholm Malmö Göteborg
64 veckor heltid varav 20 veckor LIA / Praktik
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: 01-02-2024--03-05-2024
Utbildningsledare Stockholm: Lina Sarenius lina.sarenius@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Malmö: Alexander Johansson alexander@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Göteborg: Chandler Bosch chandler.bosch@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Sveriges bredaste utbildning i digital marknadsföring

YH-utbildningen för dig som vill jobba med sökmarknadsföring, digital annonsering, innehållsmarknadsföring, medieplanering och kampanjkoordination i digitala medier.

Utbildningen fokuserar på att förstå det digitala ekosystemet i sin helhet. Sedan ett par år tillbaka är internet den största marknadsföringskanalen i Sverige och som digital marknadsförare idag och framåt är det extremt viktigt att förstå hur de digitala kanalerna samverkar och driver varandra. Utbildningen hette tidigare Onlinemarknadsförare.

Alla viktiga kanaler

Som en av få utbildningar i Sverige går vi igenom hela det digitala marknadsföringslandskapet och täcker in alla digitala tekniker och kanaler som behövs för att kunna driva trafik, försäljning och konvertering i digitala medier. Detta kommer ställa stora krav på dig som student då branschen är under ständig utveckling. Utbildningen erbjuder dessutom, dig som student, ett första steg in i arbetslivet.

Fördjupad kunskap om hur man marknadsför i digitala mediekanaler

Under ett och ett halvt år kommer du tränas och utbildas inom verktygen, begreppen och strategierna som används inom digital marknadsföring.

Detta innefattar bland annat:

 • Sökmotoroptimering/SEO – arbeta, analysera och styra de parametrar som påverkar det organiska och lokala sökresultatet.
 • SEM/PPC – Planera och utföra annonskampanjer i sökmotorer, innehålls- och displaynätverk och sociala medier. Exempelvis Google Sök, Facebook, Youtube, Google Shopping, m.fl.
 • Google Ads & Analytics – branschverktyg inom annonsering och webbanalys, branschcertifieringar ingår.
 • Digital annonsering – kanaler och köpmodeller för digital annonsering
  – Affiliate marketing, Display advertising, Programmatic advertising / Real-time bidding.
 • CRO/konverteringsoptimering och webbanalys – analys och effektivisering av marknadsföring i digitala kanaler, A/B-testning, etc.
 • Content marketing, Native advertising och Influencer marketing – innehålls- & spridningsstrategi, branded content, ambassadörer, kanalval, etc.
 • Medieplanering och kampanjkoordination – medielandskapet, mediaplan, kanalval/strategi, kostnadsestimat och lönsamhet, campaign management, campaign planning, etc.

Mediemarknaden är digitaliserad

Den snabba tillväxten inom digital marknadsföring har tvingat marknaden till krav på närvaro i digitala medier, såväl inom marknadsföring, kundvård, kommunikation, mobil anpassning, sociala kanaler och inte minst annonsering i digitala kanaler. Tillväxten är självklart i stor utsträckning ett resultat av allt högre efterfrågan på digitala produkter/tjänster, samt allt högre närvaro i digitala kanaler och framförallt mobila enheter som smartmobiler och surfplattor.

Utbildningen kommer ställa krav på dig som student, men i gengäld kommer din spetskompetens att vara hett eftertraktad på arbetsmarknaden.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Alla studerande på Medieinstitutet får fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum.  Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats hela dagar.


Medieinstitutets Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Onlinemarknadsförare
 • Digital Marketing Manager
 • SEO/SEM/PPC-konsult
 • Marknadskampanjkoordinator digitala medier
 • Online Marketing Assistant
 • Digital Specialist
 • Paid Media Manager
 • Social Media Advertising Specialist
 • Digital Media Planner

Innehållet i kursplanen nedan kan avvika något mellan olika utbildningsorter.

Innehåll

Digital Marketing Manager

320 Yh-poäng

Kursplan Stockholm

320p / 64v
 • Digital analys 25 YHP
 • Examensarbete 30 YHP
 • Content marketing och ads YHP
 • Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10 YHP
 • LIA 1 50 YHP
 • LIA 2 50 YHP
 • Mediestrategi och kampanjhantering 35 YHP
 • Presentation och pitch 10 YHP
 • SEO och SEM 40 YHP
 • Strategisk marknadsföring 20 YHP
 • Webbteknik 15 YHP

Kursplan Göteborg

320p / 64v
 • Digital analys 25 YHP
 • Examensarbete 30 YHP
 • Innehållsmarknadsföring 35 YHP
 • Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10 YHP
 • LIA 1 50 YHP
 • LIA 2 50 YHP
 • Mediestrategi och kampanjhantering 35 YHP
 • Presentation och pitch 10 YHP
 • SEO och SEM 40 YHP
 • Strategisk marknadsföring 20 YHP
 • Webbteknik 15 YHP

Kursplan Malmö

320p / 64v
 • Content Marketing 15 YHP
 • Digital marknadsföring & annonsering 35 YHP
 • Examensarbete 25 YHP
 • Influencer marketing 15 YHP
 • Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10 YHP
 • LIA 1LIA 50 YHP
 • LIA 2LIA 50 YHP
 • Marknadsföring & Affärsjuridik 15 YHP
 • Medieplanering, Strategi & Införsäljning 25 YHP
 • Sökmotoroptimering/marknadsföring – SEO/SEM 30 YHP
 • Webbanalys, Konverteringoptimering & Testning 25 YHP

Lärande i Arbete 1 (Stockholm, Göteborg, Malmö)

50p / 10v

Den studerande ska erhålla en introduktion till branschen, men också kunna utföra relevanta arbetsuppgifter utifrån de kunskaper som hen fått fram till LIA1 startar. Hen ska få en inblick i den egna yrkesrollen, men även relaterade yrkesroller. Hen får möjlighet att knyta kontakter och orientera sig inför LIA2. Praktikplatserna utgörs av företag med stort onlinefokus, t ex e-handel, digitala mediebyråer och traditionella mediebyråer, eller företag med internet som primär försäljningskanal.

 • Marknadsföring och införsäljning
 • Webbteknik
 • Digitala affärer

Lärande i Arbete 2 (Stockholm, Göteborg, Malmö)

50p / 10v

Under LIA 2 ska den studerande också knyta viktiga kontakter inför anställning efter slutförd utbildning. Praktikplatserna utgörs av företag med stort onlinefokus, t ex e-handel, digitala mediebyråer och traditionella mediebyråer, eller företag med internet som primär försäljningskanal.

Sökmotoroptimering/marknadsföring – SEO/SEM (Stockholm, Göteborg, Malmö)

40p / 8v

I Malmöär denna kurs på 35 Yhp.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som finns inom sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring. Målet med kursen är även att den studerande certifierar sig i annonsplattformen Google Ads.

Kunskaper
• I funktionalitet inom sökmotorer
• I mätbegrepp och terminologi inom sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring • I verktyg, system och arbetsmetodiker inom sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring

Färdigheter i att
• Genomföra marknadsföring i sökmotorer med hjälp av de verktyg, system och arbetsmetodiker som står till buds.
• Genomföra marknadsföring i sökmotorer utifrån analys, estimering och optimering

Kompetens att
• Bedriva marknadsföring i sökmotorer med hjälp av branschledande verktyg, system och arbetsmetoder inom onlinemarknadsföring.

Webbteknik (Stockholm, Göteborg, Malmö)

15p / 3v

I Malmö är denna kurs 25 Yhp.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i olika webbtekniker, i synnerhet klientsidans teknologier och förståelse inom serverside-teknologi.

Kunskaper
• Om spårning och identifiering i digitala plattformar.
• Om digitala plattformars uppbyggnad och konstruktion. • I klientsidans och serversidans märkspråk och skriptspråk.
• I terminologi och begrepp inom digitala plattformar.

Färdigheter i att
• Tolka, implementera och modifiera kod och skript i webbplattformar.
• Tolka, implementera och modifiera spårning och identifiering i olika webbplattformar.

Kompetens att
• Bedriva webbtekniska moment inom marknadsförings- och strategiarbete i onlinemedier.

Automation & Programmatic advertising (Malmö)

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom automation och programmatic advertising.

Kunskaper
• i hur marketing automation kan användas för att skapa leads.
• i verktyg, system och arbetsmetodiker inom programmatic advertising.

Kompetenser 
• att bedriva automations processer och programmatic advertising med hjälp av branschledande verktyg, system och arbetsmetoder inom onlinemarknadsföring.

Digital marknadsföring & annonsering (Malmö)

40p / 8v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i aktuella och relevanta verktyg, system och arbetsmetodiker inom social, content, influencer marketing och e-postmarknadsföring.

Kunskaper

• I funktionalitet inom marknadsföring & annonsering i sociala medier, content & influencer marketing samt epostmarknadsföring.
• I mätbegrepp och terminologi inom inom marknadsföring & annonsering i sociala medier, content & influencer marketing samt e-postmarknadsföring.
• I verktyg, system och arbetsmetodiker inom marknadsföring & annonsering i sociala medier, content & influencer marketing samt e-postmarknadsföring.

Kompetenser
Att bedriva marknadsföring i sociala medier, med innehållsmarknadsföring, annonsering och influencers med hjälp av branschledande verktyg, system och arbetsmetoder inom onlinemarknadsföring.

Marknadsföring & Affärsjuridik (Malmö)

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om marknadskommunikation affärsjuridik med relevans för yrkesrollen samt förmåga att praktiskt applicera kunskaperna på dagens mediemix och digitala landskap.

Kunskaper
• Om marknadsföringsjuridik och GDPR.
•I grundläggande marknadsföring. I marknadsplanering.
• I målgruppsanalys.

Färdigheter
• I att upprätta en marknadsplan för en organisation utifrån förståelse för dagens mediemix och digitala landskap.
• I att planera marknadsföringsåtgärder i onlinemedier med hänsyn till kunden i alla steg av kundresan och köpbeteendet.
• I att utarbeta en kanalstrategi för onlinemedier med tydliga syften och mål.

Medieplanering, Strategi & Införsäljning (Malmö)

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i aktuella och relevanta verktyg, system och arbetsmetodiker inom medieplanering, digital kanalstrategi och införsäljning.

Kunskaper
• I mätbegrepp och terminologi inom digital kanalstrategi och medieplanering.
• I verktyg, system och arbetsmetodiker inom digital kanalstrategi och medieplanering.
• I införsäljning. I presentationsteknik specifik för yrkesrollen som onlinemarknadsförare.

Kompetenser
•Att bedriva strategier och medieplanering med hjälp av branschledande verktyg, system och arbetsmetoder inom onlinemarknadsföring.
• Att kommunicera och sälja in valda strategier för olika intressenter på ett företag och dess kunder.

Webbanalys, Konverteringoptimering & Testning (Malmö)

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom de verktyg, system och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva mätning- och analysarbete, konverteringsoptimering och testning i yrkesrollen som onlinemarknadsförare.

Kunskaper
• Om arbetsmetodiker inom webbanalys, konverteringsoptimering och testning.
• I aktuella branschledande verktyg och system inom mätning och analys, konverteringsoptimering och testning.
Färdigheter
• I att bedöma resultat av insatser och beteende i onlinemedier genom aktuella verktyg och system inom webbanalys.
• I att konfigurera och säkerställa funktionalitet och genomförande inom mätning- och analysuppsättning i onlinemedier.
• I att analysera och bedöma åtgärder för konverteringsoptimering för onlinemedier.
• I att använda tester och testverktyg för att bedöma bästa strategier för onlinemarknadsföring.
• I att genomföra marknadsföring i sociala medier utifrån analys, estimering och optimering

Strategisk Marknadsföring (Stockholm, Göteborg)

20p / 4v

Efter genomförd kurs ska den studerande ha följande kunskaper om

Grundläggande marknadsföring
Marknadsföringsjuridik
Marknadsplanering
Hållbarhet utifrån ett marknadsföringsperspektiv

Färdigheter i att

• Upprätta en marknadsplan för en organisation med förståelse för dagens mediemix och digitala landskap.
• Planera marknadsföringsåtgärder i onlinemedier med hänsyn till kunden i alla steg av kundresan/köpbeteendet

Kompetens att
• Bedriva marknadsföring i/för en organisation

Presentation och pitch (Stockholm, Göteborg)

10p / 2v

Efter genomförd kurs ska den studerande ha följande kunskaper om:

• Tekniker för presentation
• Införsäljning av marknadsföringstjänster utifrån given brief
• Offertskrivning

Färdigheter i att

• Ge råd och kommunicera olika marknadsföringstjänster med förståelse för yrkesrollen krav
• Leverera en pitch för vald marknadsföringstjänst

Kompetens att

• Presentera och kommunicera marknadsföringsåtgärder gentemot kund i yrkesrollen som onlinemarknadsförare

Content marketing och ads (Stockholm, Göteborg)

35p / 7v

I Göteborg heter kursen Innehållsmarknadsföring 35 YHP

Efter genomförd kurs ska den studerande ha följande kunskaper om:

• Funktionalitet inom content marketing och ads
• Distribution av innehåll i olika digitala kanaler och plattformar
• Mätbegrepp och terminologi inom content marketing och ads
• Vanliga verktyg, system och arbetsmetodiker

Mediestrategi och kampanjplanering (Stockholm, Göteborg)

35p / 7v

Efter genomförd kurs ska den studerande ha följande kunskaper om

• Mediestrategi
• Kampanjframtagning och kampanjprocessen
• Mätbegrepp inom mediestrategi och kampanjhantering
• Terminologi inom mediestrategi och kampanjhantering
• Vanliga verktyg, system och arbetsmetodiker inom mediestrategi och kampanjplanering

Digital analys (Stockholm, Göteborg)

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom de verktyg, system och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva mätning- och analysarbete i yrkesrollen som onlinemarknadsförare.

Kursen ger färdigheter i att
• Bedöma resultat av insatser och beteende i onlinemedier genom aktuella verktyg och system inom digital analys
• Konfigurera och säkerställa funktionalitet och genomförande inom mätning- och analysuppsättning i onlinemedier

Kompetensportfölj och Entreprenörskap (Stockholm, Göteborg, Malmö)

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Kunskaper:
Om olika metoder och tekniker för instudering och inhämtning av kunskap.
Om vilka delar av arbetsmarknaden som är relevanta med utgångspunkt i önskad karriärväg inom yrkesrollen.
Om värdegrund, jämställdhet, mångfald och likabehandling
I kompetensinventering.
I entreprenöriell metod.

Färdigheter:
I att aktivt förhålla sig till den egna utvecklingen i yrkesrollen.
I att bedöma sin egen förmåga och identifiera behov av fortsatt träning.
I att kommunicera sin kompetens i enlighet med branschkrav och förväntningar.
Att tillämpa entreprenörskap som redskap i yrkesrollen Onlinemarknadsförare.
Kompetenser:

Examensarbete (Stockholm, Göteborg, Malmö)

30p / 6v

I Malmö är denna kurs 25 Yhp.

Den studerande utformar och genomför ett examensprojekt med handledare och utvärderare från branschen med mångårig erfarenhet inom området.

Projektet ska innebära ett genomförande av marknadsföring i någon form. Det kan också innebära svaret på en viss frågeställning eller en undersökning i form av best practice eller liknande.

Projektet innehåller:

Projektidé
Projektbrief
Avstämning av brief
Projektproduktion
Mellanredovisning
Slutredovisning
Skriftligt arbete på svenska med engelsk summary
Projektpresentation

Content Marketing

15p / 3v

Kursen ges endast i Malmö

Planera och tillämpa strategier för content marketing och olika typer av köpta reklamutrymmen• Analysera, estimera och optimera marknadsföring av innehåll i olika digitala kanaler• Genomföra målgruppsanalyser för olika digitala annonseringskanaler• Utläsa synergier av olika typer av innehållsmarknadsföringKompetenser:• Planera för marknadsföring av content i olika digitala kanaler och plattformar• Anpassa marknadsföringsstrategi för olika målgrupper• Strategiskt besluta om det är organiskt eller köpt innehåll som passar givet målet med en marknadsföringsaktivitet

Influencer marketing

15p / 3v

Kursen ges endast i Malmö

• Om mätbegrepp och terminologi inom influencer marketing
• Om bakomliggande faktorer till lyckade virala kampanjer
• Om vilka egenskaper som utmärker ett framgångsrikt inlägg i respektive social kanal
• Om annonsering i sociala medier, Paid SocialFärdigheter
• Att kombinera ett företags organiska flöden i olika sociala medier med annonsering
• Att hantera publicering och annonsering inom influencer marketing
• Att skapa ett relevant innehåll som får räckvidden i de sociala kanalerna att växa
• Att identifiera för målgruppen relevanta InfluencersKompetenser:
• Bedriva marknadsföring i sociala medier, med influencers utifrån analys, estimering och optimering.
• Bedöma influencers utveckling avseende existerande sociala mediers potential

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Särskild behörighet för Digital Marketing Manager

 • Engelska 6/B, eller motsvarande dokumenterad kunskap

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Digital Marketing Manager (Malmö)

År 2023-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-14     2024-01-12     22        110
2024-01-15     2024-06-28     24        120
2024-08-12     2024-12-13     18        90

År 2024-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-12   2025-01-10   22                  110
2025-01-13   2025-06-27   24                  120
2025-08-11   2025-12-12   18                  90

LIA-perioder Malmö

År 2023-2024
Start              Slut                 Veckor     YHP
2024-04-01   2024-06-07        10        50
2024-09-23   2024-11-29        10        50

Digital Marketing Manager (Stockholm)

År 2023-2024
Start              Slut               Veckor       YHP
2023-08-14     2024-01-12     22        110
2024-01-15     2024-06-28     24        120
2024-08-12     2024-12-13     18        90

År 2024-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-12   2025-01-10   22                  110
2025-01-13   2025-06-27   24                  120
2025-08-11   2025-12-12   18                  90

LIA-perioder Stockholm

År 2023-2024
Start              Slut                 Veckor     YHP
2024-04-22   2024-06-28     10            50
2024-09-30   2024-12-06     10            50

Digital Marketing Manager (Göteborg)

År 2023-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-14     2024-01-12     22        110
2024-01-15     2024-06-28     24        120
2024-08-12     2024-12-13     18        90

År 2024-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-12   2025-01-10   22                  110
2025-01-13   2025-06-27   24                  120
2025-08-11   2025-12-12   18                  90

LIA-perioder Malmö

År 2023-2024
Start              Slut                 Veckor    YHP
2024-04-01   2024-06-7         10         50
2024-09-23   2024-11-29       10         50

Ansökan

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

Frågor: antagning@medieinstitutet.se

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

 

Ansök nu
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / Avidly / Belly Balance / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / LEIA Health / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotify / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /