Marketing Automation

Yh-utbildning 2 år 400 Yh-poäng
Stockholm
80 veckor heltid varav 24 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod: feb–maj 2022. Utbildningen startar hösten 2022.
Utbildningsledare: Lotta Blomstedt lotta@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Stängt i juli. Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Få spetskompetens inom digital marknadsföring

För dig som vill bli ledande på strategier, processer och flöden inom digital marknadsföring.

Under de senaste 7-10 åren har det växt fram en helt ny plattform för marknadsförare och kommunikatörer i form av tekniska lösningar som samlar in beteendedata, analyserar och aktiverar kommunikation utifrån vem mottagaren är och vart i köpprocessen denne befinner sig.

Vad är Marketing Automation?

Marketing Automation är en serie marknads- och säljdrivande aktiviteter som triggas och drivs av dynamiskt genererad data. MA har sitt ursprung i gränslandet mellan CRM (Customer Relationship Management), epostmarknadsföring/DR Dataanalys och tanken om tillfällen i köpbeslutprocessen som spelar stor roll (se videon “Micro Moments”)

Marketing Automation tar sig ofta uttryck genom t.ex. epostutskick, Facebook-annonsering och annan annonsering som satts igång av att du som besökare varit inne på en webb/e-handelssite och kanske lagt något i varukorgen men inte slutfört köpet.

Det strategiska verktyget för Marketing Automation är kundresan, “Customer Journey mapping” vilket fungerar som analysen för att sedan kunna planera och aktivera automatiserade processer.

Arbetsmarknaden

Kompetensen om kundresan efterfrågas i allt större utsträckning vilket gör att du sticker ut i mängden och kan på så vis få en bättre start på din yrkeskarriär inom digital marknadsföring. Du kan välja att arbeta som konsult på byråsidan eller på en marknadsavdelning på något spännande företag.

Utbildningen innefattar bland annat

 • Marketing Technology, en kurs med fokus på tekniska lösningar för Marketing Automation och datadriven marknadsföring.
 • Customer Journey mapping, där du lär dig att jobba med kundresan som strategiskt verktyg för att analysera kunders attityder och beteende och med hjälp av kommunikation påverka kundernas beteende
 • Dataanalys, en kurs där du lär dig att använda den senaste tekniken för dataanalys av beteenden crossfunktionellt över olika kanaler och touchpoints

Kompetenser

 • Analysera data för att hitta beteendemöster i kundresor
 • Äga information om kundbeteende och kommunicera till dina medarbetare vad data visar om hur kundbeteendet ser ut
 • Skapa och implementera processer för att förändra beteendet och förbättra resultatet
 • Upphandla tjänster och system inom Marketing Automation, eller om du är på MA-byrå, leverera tjänster och system
 • Producera, genomföra och utvärdera automatiserade kampanjer och processer

Du kommer att bli en av de viktigaste och mest banbrytande medarbetarna inom marknad och sälj och kommer kanske att ses som en hjälte inom många områden.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av tio får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Vi följer riktlinjerna från FHM

Utbildningen genomförs utifrån de riktlinjer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Marketing Automation Specialist
 • Marknadsförare
 • Digital marknadsförare
 • Digital marknadsföringskonsult
 • Customer Marketing Specialist
 • CRM Marketing Specialist

Innehåll

Marketing Automation

400 Yh-poäng

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Marknadsföring

30p / 6v

Den studerande skall få grundläggande kunskap i marknadsföring och framför allt digital marknadsföring.  Kursen ger den studerande grunderna i onlinemarknadsföring, planering, genomförande och strategiskt arbete.

Marketing technologies

30p / 6v

Kursens mål är att den studerande ska kunna använda olika verktyg för att skapa och exekvera marknads och säljdrivande kommunikation med data som resurs.

Webbteknik

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i olika webbtekniker, i synnerhet klientsidans teknologier och förståelse inom serverside-teknologi

Datadrivna strategier och metoder

25p / 5v

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper inom datadriven marknadsföring och marketing automation och dess roll inom organisationer och samhället i stort.

Den studerande får kunskaper i hur personaliserad marknadsföring fungerar där den data som genereras i olika kanaler fungerar som bränsle för att driva marknads och säljrelaterad kommunikation. Kursen behandlar metoder för både B2C och B2B processer.

Projektledning

15p / 3v

Kursen Projektledning skall ge en inledning till olika modeller att arbeta med projekt och ett projekts olika faser och beståndsdelar. Kursen tar upp projektformen som ett arbetssätt och behandlar bl.a. projektplanering och organisation, projektmedlemmar, olika roller, gruppdynamik, målstyrning, tidsplanering, ett projekts olika faser och hur de olika faserna dokumenteras och redovisas.

LIA 1

50p / 10v

Den studerande ska erhålla en introduktion till branschen, men också kunna utföra relevanta arbetsuppgifter utifrån de kunskaper som hen fått fram till LIA1 startar. Hen ska få en inblick i den egna yrkesrollen, men även relaterade yrkesroller. Hen får möjlighet att knyta kontakter och orientera sig inför LIA2.

Dataanalys

35p / 7v

Kursen syftar till att den studerande skall få djupgående kunskap i analys av data som genereras i marknads och säljprocesser och som är viktigt beslutsunderlag för planering och utvärdering av aktiviteter.

Testning och konverteringsoptimering

20p / 4v

Den studerande skall erhålla färdigheter i att genomföra relevanta tester av de flöden som sätts upp med hjälp av den Martech som används inom Marketing Automation och datadriven marknadsföring. Den studerande skall ha förståelse för när man ska utföra ett test, relevanta verktyg och metoder för testet. Den studerande skall kunna genomföra test och dra slutsatser som kan kommuniceras i organisationen.

Juridik

20p / 4v

Kursen syftar att ge den studerande nödvändiga kunskaper om regelverk och lagstiftning som påverkar marknadsföring i digitala kanaler.

Kursen innefattar även regler om profilering och förslag till ny dataskyddsförordning, IAB Europe OBA Framework, ramverk och regelverk avseende intressebaserad annonsering behandlas.

Examensarbete

40p / 8v

Examensarbetet kännetecknas av komplexitet och omfattning. Projektet ska syfta till att den studerande fördjupar sig i ett eller flera delmoment/områden/kurser som utbildningen omfattar. Den studerande utformar och genomför ett examensprojekt med handledare och utvärderare från branschen med mångårig erfarenhet inom området. Projektet uppmuntras till att innefatta ett skarpt företag/organisation.

LIA 2

70p / 14v

Under LIA 2 ska den studerande också knyta viktiga kontakter inför anställning efter slutförd utbildning. Då den studerande ska kunna applicera alla inhämtade kunskaper och färdigheter från den skolförlagda delen och tidigare arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är det därför avgörande att när den studerande startar LIA 2 har hen kunskaper och färdigheter från kursblocken:

– Kompetensportfölj och Entreprenörskap
– Projektarbete med företagscase
– Marknadsföring
– Juridik
– Marketing Technologies
– Datadrivna strategier & metoder
– Webbteknik
– Projektledning
– Dataanalys
– Testning och konveteringsoptimering
– Examensarbete
– LIA 1

Projektarbete med företagscase

25p / 5v

Projektarbetet med ett företagscase ska ge den studerande möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats i kurserna Marknadsföring, Datadrivna strategier och metoder, Marketing Technologies och Projektledning.

Genom att i grupp arbeta med en faktiskt eller en fiktiv problemställning presenterat av och i samarbete med ett företag i branschen ska den studerande få komma så nära en verklig arbetssituation som möjligt.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Marketing Automation

 • Engelska B/6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska B/2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Reell kompetens

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Terminstider
Marketing Automation (Stockholm)

År 2019-2021
HT 2019, 9/9 – 10/1, 18 veckor, 90 poäng
VT 2020, 13/1 – 19/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2020, 17/8 – 8/1, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021, 11/1 – 14/5, 18 veckor, 90 poäng

År 2020-2022
HT 2020, 7/9 – 8/1 2021, 18 veckor, 90 poäng
VT 2021, 11/1 – 18/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2021, 16/8 – 14/1 2022, 22 veckor, 110 poäng
VT 2022, 17/1 – 13/5, 17 veckor, 85 poäng

År 2021–2023
Termin 1, 6/9, 2021 – 14/1, 2022, 19 veckor, 95poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1, 2023 – 12/5, 2023, 17 veckor, 85 poäng

LIA-perioder

År 2019-2021
LIA 2, 8/2 – 14/5, 2021, 14 veckor

År 2020-2022
LIA 1, 22/3 – 28/5, 2021, 10 veckor
LIA 2, 7/2 – 13/5, 2022, 14 veckor

År 2021-2023
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-03-21     2022-05-27     10        50
LIA 2. 2023-01-30     2023-05-05     14        70

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /