TV-Produktionsspecialist

Yh-program 2 år 450 Yh-poäng
Stockholm
80 veckor heltid varav 30 veckor LIA / Praktik
Ansökan öppnar feb, 2023. Utbildningsstart aug, 2023.
Utbildningsledare: Camilla Hedén camilla.heden@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00. Stängt i juli) antagning@medieinstitutet.se

Produktion av rörlig media

Att arbeta med TV-produktion innebär att du skapar rörligt innehåll som underhåller eller informerar. Du lär dig att producera för alla digitala plattformar som webbTV, linjärTV och företagsvideo.

Utbildningen ger dig färdigheter i att producera TV i stilar som till exempel reality, studio, reklamfilm och drama.

Stor bredd

Du får lära dig alla delar i en TV- produktion från casting och research till inspelning och efterbearbetning. Du lär dig filma, ta ljud och sätta ljus. Utbildningen passar dig som är kreativ, organiserad samt har ett inre driv  och brinner för content.

Kompetens för att lyckas

Att arbeta med rörlig media handlar om att kunna beröra och väcka känslor. Utbildningen TV-produktionspecialist ger dig den multikompetens som idag krävs för att lyckas i branschen. Du får aktuell kunskap inom utveckling, teknik och produktion av rörlig video och media. Utbildningen kombinerar kurser inom produktion, postproduktion och berättande.

Några av kurserna som ingår är:

 • Beställningsfilm och Reklamfilm
 • Drama
 • Fotografi och kamerateknik
 • Ljud
 • Ljussättning
 • Nyhetsjournalistik
 • Postproduktion och redigering
 • Produktion av content för online-kanaler
 • Projektledning
 • Reality
 • Studio

Specialisten på TV-utbildningar sedan 2004

Medieinstitutet har utbildat hundratals medarbetare inom TV, film och rörligt medie sedan år 2004 och du tittar antagligen på tidigare studenters produktioner dagligen. En stor andel av de som diplomerats på skolan jobbar idag hos de ledande mediehusen i branschen. Välkommen du också.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på något företag i branschen. Produktionsbolag, contentbyråer, tv-kanaler och efterbearbetningsbolag alla tar de emot studenter från vår skola. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Alla studerande på Medieinstitutet får fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum.  Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats hela dagar.

Efter examen kommer bland annat att kunna arbeta som:

 • TV- och filmproducent
 • Projektledare, producent och redaktör inom TV, webb-TV, sociala medier, Drama och event
 • Producent och redaktör för TV, webb-TV, sociala medier, Drama och event
 • Fotograf, ljudtekniker, ljussättare
 • Inslagsproducent och castare
 • Redigerare/Klippare

Innehåll

TV-Produktionsspecialist

450 Yh-poäng

Beställningsfilm/Reklam

25p / 5v

Målet med kursen är att du kan producera material för kommersiell produktion oavsett genre, exempelvis beställningsfilm, reklamfilm, informationsfilm eller utbildningsfilm.

Drama

35p / 7v

Du får lära dig hur man producerar drama från grunden. Hur skriver man manus, hur filmar man och hur berättar men en fiktiv historia? Dessa frågor och många fler får du svar på i dramakursen. Du kommer arbeta självständigt till viss del men framförallt kommer du jobba i team med att planera och genomföra en fiktiv dramaproduktion.

Examensarbete

30p / 6v

Efter att ha klarat alla våra kurser kommer vi till examensarbetet. Det är en kurs där du får visa upp allt du lärt dig under de senaste 2 åren. Uppgiften är att planera och genomföra ett projekt inom TV-produktion. Ämne och grupp väljer du själv.

Fotografi och Kamerateknik

20p / 4v

Detta är en av de första kurserna där du lär dig behärska fotografi både tekniskt och konstnärligt. Dvs –  hur man filmar och arbetar med rörlig bild.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven som frilansade entreprenör i sin kommande yrkesroll.

Ljud

10p / 2v

I denna kurs lär du dig praktisk ljudupptagning. Dessutom får du färdigheter i efterbearbetning av ljud och musik.

Ljussättning

10p / 2v

I denna kurs lär du dig att planera och genomföra ljussättning för rörlig bild utifrån estetisk, genremässig och teknisk standard.

Lärande i Arbete (LIA) 1

75p / 15v

Lia betyder Lärande i arbete. I dagligt tal säger vi ofta praktik. Denna kurs är Lia som genomförs på en arbetsplats i branschen. Du lär dig allt kring praktiskt arbete med en TV-produktion. Du får också insikt  Studenten får kunskaper om närliggande yrkesrollers arbete och ansvarsområden.

Lärande i Arbete (LIA) 2

75p / 15v

Lia betyder Lärande i arbete. I dagligt tal säger vi ofta praktik. Denna kurs är Lia som genomförs på en arbetsplats i branschen. Du lär dig allt kring praktiskt arbete med en TV-produktion. Du får också insikt  Studenten får kunskaper om närliggande yrkesrollers arbete och ansvarsområden.

Nyhetsjournalistik

25p / 5v

Du får grundläggande och fördjupade färdigheter för att arbeta med nyhetsjournalistik, research och inslagsproduktion.

Postproduktion och redigering

30p / 6v

Kursens syfte är att  ge dig kunskaper för all slags postproduktion/efterbearbetning. Vi arbetar i olika programvaror och du lär dig klippa ihop historier som berör.

Produktion av content för kanaler online

35p / 7v

Här kommer du få fördjupade färdigheter i att genomföra och utveckla idéer i projektform och producera content som en del av en digital strategi utanför den ordinarie broadcastmarknaden, såsom företag och organisationer.

Projektledning, arbetsmiljö och hållbar produktion

30p / 6v

Kursens syfte är att förbereda den studerande för att självständigt planera och driva ett eller flera projekt parallellt, med förståelse för grupprocesser och ledarskap, ekonomi, arbetsmiljö, arbetsrätt och hållbarhet.

Reality

35p / 7v

Realitygenren är stor inom TV idag. Syftet är att lära dig alla roller och uppgifter som finns i en reality produktion. Vi planerar och genomför en egen realityproduktion.

Studio

25p / 5v

Målet med kursen är att ge dig kunskaper inom den teknik, det arbetsflöde och den dramaturgi som används för att producera ett program i en studio. Vi går igenom scenografi, ljussättning, grafik och gör egna studioprogram. Vi har en egen liten studio på skolan. Till det kommer att vi hyr in oss i en riktig studio och filmar ett skarpt projekt.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för TV-produktionsspecialist

 • Engelska 6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Film- och TV-produktion 1
  • Om du saknar betyg i Film- och TV-produktion 1 eller dokumenterad motsvarande kunskap, men uppfyller övrig behörighet kommer du att kallas till ett behörighetsprov i Film- och TV-produktion 1.
  • Vänta inte med att lämna in din ansökan! Lämna in din ansökan tidigt så får du möjlighet att göra eventuella behörighetstest och få återkoppling på din dokumentation i god tid.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Arbetsprov

Arbetsprov ansökningsomgång HT 2023

Arbetsprov ska skickas senast sista kompletteringsdag för att ansökan ska vara komplett.

Film Framtid

•  Skapa en film på 15 – 30 sekunder på temat Framtid

•  Filmen ska vara redigerad på något sätt.

•  Filmen ska vara ljudlagd med ett musikstycke.

•  Filmen ska ha en maxstorlek av 25 mb. YH-antagningen kan ta emot max 30 mb/ansökan.

•  Filmen kan vara en mp3, mp4 eller mov-fil.

Terminstider/LIA

År 2021–2023
Termin 1, 16/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 2, 17/1 – 24/6, 2022, 23 veckor, 115 poäng
Termin 3, 8/8, 2022 – 13/1, 2023, 23 veckor, 115 poäng
Termin 4, 16/1, 2023 – 16/6, 2023, 22 veckor, 110 poäng

År 2022–2024
Start              Slut               veckor           YHP
2022-08-15   2023-01-13   22                  110
2023-01-16   2023-06-23   23                  115
2023-08-07   2024-01-12   23                  115
2024-01-15   2024-06-14   22                  110

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-14     2024-01-12     22        110
2024-01-15     2024-06-28     24        120
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-06-13     22        110

LIA-perioder
År 2021-2023
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-08-08     2022-11-18     15        75
LIA 2. 2023-03-06     2023-06-16     15        75

År 2022-2024
.            Start              Slut                     Veckor YHP
LIA 1.  2023-08-07    2023-11-17      15        75
LIA 2.  2024-03-04    2024-06-14      15        75

Ansökan

Antagningsbesked: juni 2023
Utbildningsstart: HT 2023
Frågor: antagning@medieinstitutet.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
 • Arbetsprover
  • Vänta inte med att lämna in din ansökan! Du kan komplettera din ansökan med arbetsprover fram till 3 maj – genom att lämna in din ansökan tidigt får du möjlighet att göra behörighetstest och få återkoppling på din dokumentation i god tid.

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

 

Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /