TV-Produktionsspecialist

Yh-utbildning 2 år 450 Yh-poäng
Stockholm
80 veckor heltid varav 30 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod: feb–maj 2022. Utbildningen startar hösten 2022.
Utbildningsledare: Nina Broman Körnung nina.kornung@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Stängt i juli. Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Produktion av rörlig media

Att arbeta med TV-produktion innebär att du skapar rörligt innehåll som underhåller eller informerar. Du lär dig att producera för alla digitala plattformar som webbTV, linjärTV och företagsvideo.

Utbildningen ger dig färdigheter i att producera TV i stilar som till exempel reality, studio, reklamfilm och drama.

Stor bredd

Du får lära dig alla delar i en TV- produktion från casting och research till inspelning och efterbearbetning. Du lär dig filma, ta ljud och sätta ljus. Utbildningen passar dig som är kreativ, organiserad samt har ett inre driv  och brinner för content.

Kompetens för att lyckas

Att arbeta med rörlig media handlar om att kunna beröra och väcka känslor. Utbildningen TV-produktionspecialist ger dig den multikompetens som idag krävs för att lyckas i branschen. Du får aktuell kunskap inom utveckling, teknik och produktion av rörlig video och media. Utbildningen kombinerar kurser inom produktion, postproduktion och berättande.

Några av kurserna som ingår är:

 • Beställningsfilm och Reklamfilm
 • Drama
 • Fotografi och kamerateknik
 • Ljud
 • Ljussättning
 • Nyhetsjournalistik
 • Postproduktion och redigering
 • Produktion av content för online-kanaler
 • Projektledning
 • Reality
 • Studio

Specialisten på TV-utbildningar sedan 2004

Medieinstitutet har utbildat hundratals medarbetare inom TV, film och rörligt medie sedan år 2004 och du tittar antagligen på tidigare studenters produktioner dagligen. En stor andel av de som diplomerats på skolan jobbar idag hos de ledande mediehusen i branschen. Välkommen du också.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på något företag i branschen. Produktionsbolag, contentbyråer, tv-kanaler och efterbearbetningsbolag alla tar de emot studenter från vår skola. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Vi följer riktlinjerna från FHM

Utbildningen genomförs utifrån de riktlinjer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.

Efter examen kommer bland annat att kunna arbeta som:

 • TV- och filmproducent
 • Projektledare inom TV och event
 • Producent och redaktör för Webb-TV och sociala medier
 • Fotograf, ljudtekniker, ljussättare
 • Inslagsproducent och castare
 • Redigerare/Klippare

Innehåll

TV-Produktionsspecialist

450 Yh-poäng

Beställningsfilm/Reklam

30p / 6v

Målet med kursen är att du kan producera material för kommersiell produktion oavsett genre, exempelvis beställningsfilm, reklamfilm, informationsfilm eller utbildningsfilm.

Drama

30p / 6v

Du får lära dig hur man producerar drama från grunden. Hur skriver man manus, hur filmar man och hur berättar men en fiktiv historia? Dessa frågor och många fler får du svar på i dramakursen. Du kommer arbeta självständigt till viss del men framförallt kommer du jobba i team med att planera och genomföra en fiktiv dramaproduktion.

Examensarbete

35p / 7v

Efter att ha klarat alla våra kurser kommer vi till examensarbetet. Det är en kurs där du får visa upp allt du lärt dig under de senaste 2 åren. Uppgiften är att planera och genomföra ett projekt inom TV-produktion. Ämne och grupp väljer du själv.

Fotografi och Kamerateknik

20p / 4v

Detta är en av de första kurserna där du lär dig behärska fotografi både tekniskt och konstnärligt. Dvs –  hur man filmar och arbetar med rörlig bild.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven för yrkesrollen.

Ljud

10p / 2v

I denna kurs lär du dig praktisk ljudupptagning. Dessutom får du färdigheter i efterbearbetning av ljud och musik.

Ljussättning

10p / 2v

I denna kurs lär du dig att planera och genomföra ljussättning för rörlig bild utifrån estetisk, genremässig och teknisk standard.

Lärande i Arbete (LIA) 1

75p / 15v

Lia betyder Lärande i arbete. I dagligt tal säger vi ofta praktik. Denna kurs är Lia som genomförs på en arbetsplats i branschen. Du lär dig allt kring praktiskt arbete med en TV-produktion. Du får också insikt  Studenten får kunskaper om närliggande yrkesrollers arbete och ansvarsområden.

Lärande i Arbete (LIA) 2

75p / 15v

Lia betyder Lärande i arbete. I dagligt tal säger vi ofta praktik. Denna kurs är Lia som genomförs på en arbetsplats i branschen. Du lär dig allt kring praktiskt arbete med en TV-produktion. Du får också insikt  Studenten får kunskaper om närliggande yrkesrollers arbete och ansvarsområden.

Nyhetsjournalistik

20p / 4v

Du får grundläggande och fördjupade färdigheter för att arbeta med nyhetsjournalistik, research och inslagsproduktion.

Postproduktion och redigering

25p / 5v

Kursens syfte är att  ge dig kunskaper för all slags postproduktion/efterbearbetning. Vi arbetar i olika programvaror och du lär dig klippa ihop historier som berör.

Produktion av content för onlinekanaler

45p / 9v

Här kommer du få fördjupade färdigheter i att genomföra och utveckla idéer i projektform och producera content som en del av en digital strategi.

Projektledning

20p / 4v

I denna kurs lär du dig att räkna ekonomiskt på ett projekt. Du får en inblick i de juridiska aspekter som finns av en produktion. Du får även lära dig hur man arbetar i grupp och med ledarskap.

Reality

30p / 6v

Realitygenren är stor inom TV idag. Syftet är att lära dig alla roller och uppgifter som finns i en reality produktion. Vi planerar och genomför en egen realityproduktion.

Studio

25p / 5v

Målet med kursen är att ge dig kunskaper inom den teknik, det arbetsflöde och den dramaturgi som används för att producera ett program i en studio. Vi går igenom scenografi, ljussättning, grafik och gör egna studioprogram. Vi har en egen liten studio på skolan. Till det kommer att vi hyr in oss i en riktig studio och filmar ett skarpt projekt.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för TV-produktionsspecialist

 • Engelska 6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Film- och TV-produktion 1
  • Om du saknar betyg i Film- och TV-produktion 1 eller dokumenterad motsvarande kunskap, men uppfyller övrig behörighet kommer du att kallas till ett behörighetsprov i Film- och TV-produktion 1.
  • Vänta inte med att lämna in din ansökan! Du kan komplettera din ansökan med arbetsprover fram till 2 maj – genom att lämna in din ansökan tidigt får du möjlighet att göra behörighetstest och få återkoppling på din dokumentation i god tid.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Arbetsprov

Glitter och Glamour

 • Skapa en film på 15 – 30 sekunder på temat Glitter och Glamour
 • Filmen ska vara redigerad på något sätt.
 • Filmen ska vara ljudlagd med musik.
 • Filmen ska ha en maxstorlek av 25 mb. YH-antagningen kan ta emot max 30 mb/ansökan.
 • Filmen kan vara en mp3, mp4 eller mov-fil.

I arbetsprovet bedöms: bild, redigering, ljud, tolkning av temat och helhetsintryck. Om arbetsprovet ej lämnas in enligt instruktion bedöms det ej i urvalet.

 

Utbildningen TV-Produktionsspecialist  tillämpar stegvis urval.
Steg 1 – Den sammanlagda poängen i steg 1 består av den poäng du tilldelas på arbetsprovet samt den poäng som tilldelas utifrån dina betyg i de gymnasiekurser som ingår i den särskilda behörigheten.

Steg 2 – De 75 behöriga sökande med högst sammanlagd poäng i steg 1 kallas till särskilt prov. Den sammanlagda poängen i steg 2 består av den poäng du uppnår på det särskilda provet samt dina poäng från steg 1. Kallas du inte till särskilt prov i steg 2 behåller du din poäng från steg 1 som din sammanlagda poäng i urvalsprocessen.

Alla behöriga sökande rangordnas efter sin sammanlagda urvalspoäng och antas i turordning. Det innebär att om du inte lämnar in arbetsprov kommer din möjlighet att få en plats på utbildningen att vara liten även om du är behörig.

Terminstider

Terminstider

TV-produktionsspecialist (Stockholm)

År 2020-2022
HT 2020, 17/8 – 08/01, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021, 11/1 – 24/06, 23 veckor, 120 poäng
HT 2021. 9/8 – 14/1, 23 veckor, 115 poäng
VT 2022 17/1 – 17/6 22 veckor 110 poäng

År 2021–2023
Termin 1, 16/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 2, 17/1 – 24/6, 2022, 23 veckor, 115 poäng
Termin 3, 8/8, 2022 – 13/1, 2023, 23 veckor, 115 poäng
Termin 4, 16/1, 2023 – 16/6, 2023, 22 veckor, 110 poäng

LIA-perioder
TV-produktionsspecialist Stockholm

År 2020-2021
LIA 1, 9/8 – 19/11, 2021
LIA 2, 7/3 – 17/6, 2022

År 2021-2023
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-08-08     2022-11-18     15        75
LIA 2. 2023-03-06     2023-06-16     15        75

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-postadress så meddelar vi dig när ansökan öppnar 2021
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /