Front End Developer

Yh-utbildning 2 år 400 Yh-poäng
Distans Göteborg Malmö Stockholm
80 veckor heltid varav 26 veckor LIA / Praktik
Distans: ansökan öppen tom 1/11.
Utbildningsledare Stockholm: Alexandra Stormbom alexandra@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Göteborg: Mikela Andersson mikela@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Malmö: Peter Jacobsen peter@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Distans: Ida Tilemo ida@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Avancerad webbutveckling med fokus på form och funktion

För dig som vill arbeta med modern webbutveckling från ide till färdig webbplats för olika plattformar och enheter.

Ansökningsperiod
Distans: Ansökan är öppen tom 1 nov 2020.
Stockholm, Malmö, Göteborg: Fullt

Du kommer att få lära dig allt inom webbproduktion från tanke till färdig webbplats för olika plattformar och enheter. Efterfrågan är hög och vår Front End-utbildning ger dig extremt goda möjligheter i arbetslivet.

Nyhet. Nu startar vi även en distansklass!

Efterfrågan på kompetens inom området är mycket stort. Därför startar vi nu även en distansklass i december. Ansökan öppnar snart.

Om behov uppstår kan vi även erbjuda våra klassrumsbundna utbildningar på distans  så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar det. Du kommer då följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum.

Stor efterfrågan

Idag är mobilen och plattan de vanligaste enheterna för att komma i kontakt med ett företag och dess webbplats. Det ställer stora krav på anpassning till den nya tekniken och efterfrågan på Front End utvecklare växer. Behovet är stort hos såväl webbyråer, kommunikationsbyråer som hos IT-konsulter, men även bland företag i andra branscher.

Professionell webbutveckling med höga krav

Utbildningen Front End Developer ger dig kompetensen att använda den webbteknik som krävs för att producera avancerade webbplatser. Du tränas i allt från webbdesign, användbarhet/UX till CSS och JavaScript. Utbildningen inkluderar allt från ett brett spektrum av programmeringsspråk till kunskaper i utveckling av responsiv design och mobila webbapplikationer.

Du kommer ha kompetensen att:

 • Ansvara för webbutveckling med CSS, HTML och JavaScript
 • Arbeta med målgruppsanpassad webbutveckling med hänsyn till användbarhet, tillgänglighet och UX
 • Utveckla, anpassa och testa webblösningar för olika webbläsare och plattformar.
 • Webbutveckling med fokus på olika API:er och ramverk
 • Projektmetodik och arbetsmetodik för utvecklare

Ämnena vi läser är verkligen kopplade till arbetslivet och vi blir uppdaterad på det senaste inom branschen. Jessica Tennfors, student

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på ett branschföretag. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Auktoriserat utbildningsföretag

Nära samarbete med branschen

Utbildningen har ett tätt samarbete med några av branschen mest framgångsrika företag.

Toppbetyg av Myndigheten för yrkeshögskolan

Vi är oerhört stolta och glada. Medieinstitutets utbildning Front End Developer i Stockholm fick toppbetyg när Myndigheten för yrkeshögskolan gjorde en kvalitetsgranskning 2020. Läs mer här

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Front End Developer
 • Webbutvecklare
 • Webbprogrammerare
 • Gränssnittsutvecklare

Läs intervju med Jessica Tennfors Student på Front End Developer

Utbildningens innehåll kan variera lite beroende på vilken ort du studerar på. Utbildningen kommer dock alltid vara 2 år och 400 yh-poäng.

Innehåll

Front End Developer

400 Yh-poäng

HTML och CSS

20p / 4v

(Kursen i Malmö är på 15 YHP)

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att kunna ta fram fungerande webbplatser, samt att behandla tillgänglighetsanpassning av webben.

Målet med kursen är att den studerande ska få en helhetsförståelse för hur man bygger syntaktiskt korrekta webbplatser med hänsyn tagen till att webbplatsen ska fungera på olika typer av enheter och för olika behov, samt förmåga att i yrkesrollen som Front End Developer återskapa webbplatser utifrån en given design, som fungerar på olika typer av enheter och för olika personer.

 • Om korrekt syntax för skapandet av HTML- och CSS-dokument.
 • Om vad tillgänglighetsanpassning för webben innefattar.
 • Om betydelsen av validering och standardisering.
 • I att skapa webbplatser med hjälp av de webbtekniker som finns på
  klientsidan.
 • I hur man analyserar och tillgänglighetsanpassar webbplatser utifrån gällande riktlinjer och lagkrav.
 • I hur webbplatser anpassas till olika typer av digitala enheter.
 • I hur webbplatsen anpassas för sökmotoroptimering.
 • I att skapa syntaxmässigt korrekta webbplatser med hjälp av grundläggande webbteknik.
 • I att validera och tillgänglighetsanpassa webbplatser.
 • I att skapa webbplatser för olika sorters digitala enheter.
 • I att använda relevanta tekniker för att förbättra den skrivna koden.
 • I att använda relevanta verktyg och tekniker för att undersöka sökmotorvänligheten på en webbplats.
 • Att använda verktyg, metoder och tekniker inom webbutveckling för att i praktiken planera och genomföra produktion av responsiva webbplatser med hjälp av modern webbteknik.
 • Att analysera en webbplats utifrån ett tillgänglighetsperspektiv samt rådande lagstiftning.
 • Att använda verktyg och tekniker för att optimera utvecklingsfasen av webbplatser.

Projektarbete med agila metoder

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla teorier och metoder för att tillsammans i utvecklingsteam kunna arbeta effektivt och standardiserat för att säkerställa tidsenliga projektleveranser.

Målet med kursen är att den studerande ska få förståelse för olika
personlighetstyper, roller i grupper, presentationstekniker och
arbetsmetoder som underlättar projektarbete i små och stora team samt förmåga att i yrkesrollen som Front End Developer agera såväl som projektledare som projektdeltagare.

 • Om olika typer av projektformer, såväl agila som traditionella.
 • Om hur en projektmetodik påverkar projektets utfall.
 • Om sin egen roll och beteendets inverkan på en arbetsgrupp
 • I hur man arbetar i grupp med agila metoder
 • I att leda arbetet i projektgrupper
 • I att analysera projektets utfall utifrån vald arbetsmetod
 • I att genomföra projektarbeten i team med agila arbetsmetoder
 • I att jämföra traditionella och agila projektarbetsmetoder
 • I att förklara för- och nackdelar med olika typer av projektmetoder
 • I att välja ut rätt metod för rätt uppgift
 • Att använda agila arbetsmetoder för att genomföra projekt inom utsatta
  tidsramar
 • Att planera tekniska projekt utifrån en agil arbetsmetodik

Dynamisk webbutveckling

45p / 9v

(Kursen i Malmö är på 50 YHP)

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att skapa webbplatser där information kan lagras, hanteras, analyseras
och presenteras.

Målet med kursen är att den studerande ska få en helhetsförståelse för användarflöden i webbapplikationer, kunna hantera och lagra information om användare samt förmåga att i yrkesrollen som Front End Developer ta
fram fungerande, databasdrivna webbapplikationer.

 • Om grundläggande programmering i ett webbutvecklingsspråk
 • Om databaser
 • Om programstruktur för hantering av användare och användardata I ett programmeringsspråk för webben
 • I databasdesign och normalisering av databaser
 • I planeringen av att skapa dynamiska webbapplikationer
 • I att programmera användardrivna webbplatser I att planera och genomföra större databasdrivna programmeringsprojekt
 • I att välja ut och anpassa databaser utifrån den givna uppgiften
 • Att planera och genomföra framtagandet av användar- och databasdrivna webbapplikationer
 • Att optimera och anpassa databaser utifrån projektbehov
 • Att använda agila arbetsmetoder för att genomföra programmeringsprojekt inom utsatta tidsramar

Grafiska verktyg för gränssnittsdesign

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla grundläggande branschverktyg inom digital formgivning, för att kunna återskapa skapa webbproduktioner utifrån en
given design.

Målet med kursen är att den studerande ska få en helhetsförståelse för det digitala skapandeflödet, från initial formgivning till att överföra formen i kod, och skapa interaktiva upplevelser, samt förmåga att i yrkesrollen som Front End Developer kunna ta fram interaktiva, fungerande webbplatser utifrån givna designramar.

 • Om branschaktuella verktyg som används för digital formgivning
 • Om färglära, typografi och läsbarhet för webben I användningen av digitala formgivningsverktyg för webben
 • I enklare bildretusch och –manipulation
 • I hur en digital design omvandlas till en fungerande webbplats
 • I att extrahera och anpassa grafiska element, färger och typografi till olika typer av enheter
 • I att välja och motivera val av grafiska element utifrån läsbarhet och tillgänglighet
 • I att skapa webbplatser utifrån grafiska riktlinjer I att motivera val av färger, typsnitt, bilder och rörlig media utifrån dess budskap
 • Att skapa en designidentisk webbplats utifrån en given grafisk design
 • Att välja korrekta grafiska element till en webbplats utifrån en grafisk profil för att förstärka och förenkla en webbplatsupplevelse
 • Att på ett icke-förstörande sätt använda branschverktyg för bildhantering
  Att anpassa projektstruktur och omfattning utifrån den grafiska formen

JavaScript - Grundscript

45p / 9v

(Kursen i Malmö är på 65 YHP)

Kursens syfte är att behandla aktuella webbtekniker för att skapa interaktiva, användarcentrerade webbplatser med hjälp av klientteknik.

Målet med kursen är att fördjupa den studerandes kunskaper inom webbprogrammering och att skapa en helhetsförståelse för de olika delarna som en webbplats byggs upp utav samt förmåga att i yrkesrollen som Front
End Developer ta fram fungerande, interaktiva webbapplikationer med klientsidesteknik.

 • Om grundläggande programmering i JavaScript
 • Om aktuella ramverk och hjälpmedel inom JavaScript
 • Om felsökningstekniker
 • Om programmeringsmetodik
 • I hur interaktiva webbplatser programmeras med hjälp av JavaScript, HTML och CSS
 • I hur versionshantering används för att arbeta i projekt i grupp I hur ett metodiskt tillvägagångssätt används för att felsöka och förbättra
  webbapplikationer
 • I att planera och genomföra projekt inom utsatta tidsramar med hjälp av modern klientsidesteknik
 • I att välja och motivera val av tekniker och arbetsmetoder för att genomföra avancerade projekt såväl självständigt som i grupp
 • Att självständigt kunna planera och genomföra projekt inom utsatta tidsramar med hjälp av modern klientsidesteknik
 • Att ta fram interaktiva och användarvänliga webbplatser
 • Att driva och utveckla större projekt, såväl självständigt som i grupp, för att skapa dynamiska webbplatsupplevelser

JavaScript - Fördjupning

60p / 12v

(Kursen i Malmö är på 45 YHP)

Kursens syfte är att fördjupa kunskaperna inom olika typer av webbteknik samt att göra den studerande bekant med datalogiska modeller för
utveckling av webbapplikationer.

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskaper om ramverk, designmodeller och programmeringsideologier för att självständigt kunna utforska och genomföra projekt utifrån tekniska kravspecifikationer samt förmåga att i yrkesrollen som Front End Developer kunna använda arbetsmetoder och –tekniker för att skapa avancerade, användarcentrerade och interaktiva webbapplikationer med avancerad och experimentell webbteknik.

 • Om aktuella ramverk, designmönster och programmeringsideologier inom JavaScript
 • Om externa tjänster för prestandaoptimering, såväl lagring som leverans
 • Om tredjepartsplattformar för webbutveckling, t.ex. olika CMS-system
 • Om kommunikation med tredjepartstjänster (API:er)
 • Om marknadsutbudet kring tekniker och tjänster för prestandaoptimering I hur man använder och väljer ut olika typer av ramverk för att skapa ändamålsenliga webbplatsupplevelser
 • I dokumentation och användning av tredjepartstjänster för att utöka
  webbplatsfunktionaliteten
 • I att motivera val av tekniker och metoder för att ta fram användarvänliga, designade och prestandaoptimerade webbplatser
 • I att i grupp kunna arbeta med att ta fram webbplatser inom givna tidsramar och med effektiva arbetsmetoder
 • Att utveckla webbplatser med hjälp av tillgängliga tekniker som behandlats under utbildningen
 • Att analysera och förbättra webbplatser utifrån tekniska premisser och begräsningar

Arbetsmetodik för utvecklare

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla arbetsmetoder och verktyg som är relevanta för utvecklarrollen, däribland fördjupning i olika typer av verktyg och programvara som kan användas för att skapa väl fungerande
webbplatsupplevelser.

Målet med kursen är att den studerande ska få grundläggande kunskaper i verktyg som kan förekomma i utvecklarrollen, t.ex. inom bild-, ljud- och videoredigering liksom arbetsmetoder och tekniker för felsökning, ärendehantering, budgetering och annat verksamhetsanknutet. Därutöver ska den studerande få kännedom om enhetstester och tekniker för att utvärdera kod samt förmåga att i yrkesrollen som Front End Developer
kunna analysera och motivera val av verktyg och arbetsmetoder mot
bakgrund av effektivitet, användarvänlighet, budget och tidsramar.

 • Om verktyg och program på arbetsmarknaden som underlättar
  produktionen av webbplatser och kringliggande digitalt material
 • Om bakomliggande motiveringar till val av arbetsverktyg och –metoder Om budgetering och planering av projekt inom webb och omkringliggande verksamhetsområden
 • I hur man producerar och redigerar digitalt innehåll för användning på webbplatser
 • I hur man motiverar och väljer verktyg för digital produktion
 • I att skapa, förändra och förbättra digitalt material och digitala upplevelser som kompletterar webbplatsens helhetsupplevelse för slutanvändaren
 • I att presentera och analysera skapandeprocessen av digitalt material
 • I att analysera behov, budget och rimlighet i framtagandet av digitalt material
 • Att planera, genomföra och presentera digitala projekt med budget och verktygsval i fokus
 • Att motivera val av kompletterande tekniker till webbplatsproduktion för att skapa genomtänkta helhetsupplevelser av webbplatser
 • Att självständigt hantera, producera och redigera digitalt material till
  webbplatser

UX/Usability

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla grundläggande teorier och arbetsmetoder för att kunna ta fram användarvänliga och väl fungerande webbplatser utifrån beteendevetenskapliga teorier.

Målet med kursen är att den studerande ska få grundläggande kunskaper i user experience, användbarhet och kommunikation samt förmåga att i
yrkesrollen som Front End Developer kunna analysera och motivera
designbeslut mot bakgrund av målgruppsundersökningar, personas och användbarhetstester.

 • Om definitionen av lätthanterliga och lättbegripliga gränssnitt
 • Om målgruppsanalyser och användartester
 • Om verktyg för gränssnittstestning och –utvärdering (wireframes)
 • I hur man tar fram personas
 • I hur man gör målgruppsanalyser och genomför användartester
 • I att skapa, förändra och förbättra designförslag utifrån användartestresultat I att presentera, analysera och revidera gränssnittsskisser (wireframes)
 • I att analysera målgrupper och skapa personas
 • Att planera, genomföra och presentera projekt med användbarhet i fokus
 • Att skriva rapporter och presentera slutsatser utifrån målgruppsanalyser och personas
 • Att självständigt sätta upp och planera för gränssnittsanalyser

LIA 1

50p / 10v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Front end developer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom aktuella och relevanta webbtekniker för utveckling av webbplatser och –tjänster.

 • Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med HTML, CSS, JavaScript och andra webbtekniker samt de arbetsmetoder och –verktyg som är relevanta för utvecklarrollen.
 • Kursen ger yrkespraktiska kunskaper i webbutveckling med hjälp av HTML, CSS, JavaScript, backend-programmeringsspråk, databashantering och arbetsmetodik.
 • Kursen ger praktiska färdigheter i att hantera för yrkesrollen aktuella arbetsmetoder och verktyg samt förekommande ramverk och tekniker inom webbutveckling.
 • Kursen ger praktiska färdigheter i att utföra webbutveckling.
  Kursen ger kompetens att med handledarstöd eller visst handledarstöd bedriva webbutveckling i yrkesrollen som Front End Developer.

Examensarbete

30p / 6v

(Kursen i Malmö är på 20 YHP)

Kursens syfte är att den studerande i projektform ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Målet med kursen är att den studerande i en webbproduktion ska påvisa uppnådda färdigheter och kompetenser i de verktyg och tekniker som gåtts
igenom under utbildningen.

 • Om arbetssätt och verktyg samt tillvägagångssätt som krävs för att genomföra ett branschrelevant projekt
 • Om vikten av projektavstämningar, målbild och att hålla deadlines
 • Om rapportskrivning och sammanfattningar på engelska I hur presentationer och pitchar genomförs
 • I hur man jobbar mot en kravspecifikation
 • I hur man planerar och genomför ett projekt och alla de delar som ingår i ett projekt
 • I hur man redovisar och presenterar såväl brief som slutresultat
 • I att presentera och genomföra en idé med verktyg och tekniker relevanta för utvecklarrollen
 • I att arbeta i projekt och använda agila arbetsmetoder
 • Att planera, genomföra och presentera webbprojekt
 • Att skriva projektrapporter på såväl svenska som engelska och presentera slutsatser utifrån dokumenterad arbetsgång, målgruppsanalyser och personas
 • Att självständigt sätta upp och planera för projekt från start till mål

LIA 2

80p / 16v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Front end developer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla och fördjupa
specialiserad yrkespraktisk kompetens inom aktuella och relevanta
webbtekniker för utveckling av webbplatser och –tjänster.

 • Kursen ger kunskaper om yrkesrollens och den specifika arbetsplatsens praktiska arbete med HTML, CSS, JavaScript och andra webbtekniker samt de arbetsmetoder och –verktyg som är relevanta för utvecklarrollen.
 • Kursen ger yrkespraktiska kunskaper i webbutveckling med hjälp av HTML, CSS, JavaScript, backend-programmeringsspråk, databashantering och arbetsmetodik.
 • Kursen ger praktiska färdigheter i att hantera för yrkesrollen aktuella arbetsmetoder och verktyg samt förekommande ramverk och tekniker inom webbutveckling.
 • Kursen ger praktiska färdigheter i att utföra webbutveckling.
 • Kursen ger kompetens att med visst handledarstöd eller självständigt
  bedriva webbutveckling i yrkesrollen som Front End Developer.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Front End Developer

 • Matematik B/2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Webbutveckling 1, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du Webbutveckling 1?

Webbutveckling 1 innebär att du har färdigheter inom HTML 5, CSS 3, och lättare färdigheter i JavaScript. Har du grundläggande behörighet och särskild behörighet i Matematik 2/B men saknar Webbutveckling 1? Lugn, du kan komma in ändå. Lämna in en ansökan till utbildningen så kommer du bli erbjuden olika alternativ. Läs mer nedan.

1. Behörighetsgivande prov
Anser du att dina befintliga kunskaper motsvarar kraven för Webbutveckling 1? Då kan du göra ett kostnadsfritt prov och få behörighet att söka din utbildning på Medieinstitutet. Mer information om detta och tips på självstudier får du när du lämnat in din ansökan.

2. Preparandkurs
Saknar du behörighet i webbutveckling 1 kan du gå en preparandkurs på distans hos oss. Kursen består av tre kvällar, 3,5 timmar per tillfälle. Kursen avslutas med ett prov som avgör om du kan anses som behörig i ämnet.

Grundläggande behörighet för samtliga Yh-utbildningar

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

 

Terminstider

Front End Developer Distans

2020-2022
VT  07/12, 2020, – 18/06, 2021, 28 veckor, 140 poäng
HT  23/08, 2021 – 14/01, 2022, 21 veckor, 105 poäng
VT  17/01, 2022 – 01/07, 2022, 24 veckor, 120 poäng
HT  08/08, 2022 – 23/09, 2022, 7 veckor, 35 poäng

Front End Developer (Göteborg)

År 2019-2021
HT 2019 16/9 – 10/1 17 veckor 85 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 17/8 – 8/1 21 veckor 105 poäng
VT 2021 11/1 – 23/5 19 veckor 95 poäng

År 2020-2022
HT 2020 14/9 – 8/1 2021 17 veckor 85 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
HT 2021 16/8 – 14/1 2022 22 veckor 110 poäng
VT 2022 17/1 – 20/5 18 veckor 90 poäng

Front End Developer (Stockholm)

År 2019-2021
HT 2019 16/9 – 10/1 17 veckor 85 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 17/8 – 8/1 21 veckor 105 poäng
VT 2021 11/1 – 23/5 19 veckor 95 poäng

År 2020-2022
HT 2020 14/9 – 8/1 2021 17 veckor 85 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
HT 2021 16/8 – 14/1 2022 22 veckor 110 poäng
VT 2022 17/1 – 20/5 18 veckor 90 poäng

Front End Developer (Malmö)

År 2019-2021
HT 2019, 16/9 – 10/1, 17 veckor 85 poäng
VT 2020, 13/1 – 19/6, 23 veckor 115 poäng
HT 2020, 17/8 – 8/1, 21 veckor 105 poäng
VT 2021, 11/1 – 23/5, 19 veckor 95 poäng

År 2020-2022
HT 2020, 14/9 – 8/1, 2021, 17 veckor, 85 poäng
VT 2021, 11/1 – 18/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2021, 16/8 – 14/1, 2022, 22 veckor, 110 poäng
VT 2022, 17/1 – 20/5, 18 veckor, 90 poäng

LIA-perioder

Front End Developer (Stockholm)
År 2019-2021
LIA 1, 5/10 – 11/12, 2020 10 veckor
LIA 2, 25/1 – 14/5, 2020 16 veckor

Front End Developer (Göteborg)
År 2019-2021
LIA 1, 21/9-27/11, 2020, 10 veckor
LIA 2, 1/2-21/5, 2021, 16 veckor

Front End Developer (Malmö)
År 2019-2021
LIA 1, 21/9-27/11, 2020,
LIA 2, 18/1-07/5, 2021

Upplägg Distans

Distansutbildningen
Innehåll, antal yh-poäng och längden är identisk med de ortsbundna utbildningarna.

Innehåll: Se innehåll ovan
YH-poäng: 400Yh-poäng
Längd: 2 år
Terminsstart: 7 december

Informationen nedan gäller endast distansutbildningen.

Distans
Utbildningen bedrivs på distans.

Fysiska träffar
Cirka 9 dagar vid 7 tillfällen på totalt 54 timmar. Dessa planeras utifrån LIA (Lärande i arbete). Träffarna planeras av utbildningsledare och arbetsliv i samverkan och kan i stor utsträckning genomföras gruppvis utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Distansupplägget
I genomsnitt kommer den lärar- och handledarledda tiden uppgå till 12 timmar per vecka. Den lärar- och handledarledda tiden kommer att varvas med inspelade föreläsningar, flipped classroom-upplägg, gruppdiskussioner och utökat självstudiematerial.

LIA (Lärande i arbete)
Medieinstitutet finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. Vid antagningen kommer utbildningsledaren för utbildningen därutöver att tillsammans med ledningsgruppen starta upp ett utökat nätverk utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Ansökan 2020

Ansökningsperiod
Distans:
Ansökan öppen tom 1 nov 2020
Terminsstart: Distans 7 december
Frågor om antagningen skickar du till antagning@medieinstitutet.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
 • Inget arbetsprov. Du behöver inte bifoga något arbetsprov för att söka utbildningen. Men om vi har fler sökande än antal platser kommer du bli kallad till ett särskilt prov när ansökningsperioden är avslutad.

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

 

Var är alla webbutvecklare?

E-handeln växer explosionsartat och man räknar med en fördubbling de kommande fem åren. Därför finns det ett enormt behov av webbutvecklare med spetskompetens inom e-handel och som förstår branschens utmaningar och tekniska system.
Till våra Mi Stories
Vi samarbetar med bland andra
Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / F&B Factory / Fröjd / Google / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nine Yards / Pyramid / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /