Fullstack Developer

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Distans
Heltid. Studietid: augusti 2023 --maj 2025
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: 01-02-2024--05-05-2024
Utbildningsledare: Johanna Collander johanna@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00)

Multikompetens inom utveckling

Det är extrem stor efterfrågan på personer som kan programmera i både frontend och backend med fokus på E-handel. Här har du chansen att få spetskompetens till ett riktigt framtidsyrke.

Enormt stor brist på Fullstackutvecklare

Att branschen skriker efter utbildade programmerare är det nog ingen som har missat. Det här är faktiskt den enda utbildningen till Fullstackutvecklare på distans i Sverige. Utbildningen har fokus mot e-handel men även en stor bredd mot andra discipliner.

Vad gör en Fullstackutvecklare?

En fullstackutvecklare är bekväm med att arbeta både med backendutveckling (det som finns bakom) och frontend- (det man ser). Yrkesrollen tillhör de mest efterfrågade inom IT.

Vad lär man sig på YH-programmet?

Allt du behöver kunna för att jobba som Fullstackutvecklare. I kursen Systemutveckling ingår till exempel Node.js och i Databaskursen MongoDB. En mindre del PHP och SQL finns för att tillhandahålla de nödvändiga kunskaperna som behövs i den senare kursen även testning ingår.

Kunskaper efter examen?

Efter godkänd examen har du specialiserade kunskaper inom utformning och programmering av webbplatser, programvara, applikationer, system och databaser i yrkesrollen som Fullstack Developer.

Efterfrågas i alla led och branscher

Den tekniska utvecklingen går snabbt och digitaliseringen driver tillväxten i samhället. Detta för med sig ett enormt stort behov av fullstackutvecklare som kan hantera både frontend- och backendutveckling. Kompetensbristen har också stor effekt långt utanför IT-sektorn. IT-branschen är idag inte en isolerad bransch utan en integrerad del av i princip alla branscher.

E-handel växer med stormsteg

Under pandemin har den ständigt växande e-handeln tagit enorma kliv. Postnord förutspår att e-handeln utgör 25% av den totala handeln redan år 2025, och 40 procent år 2030. Den ökande e-handeln driver på efterfrågan på kompetens inom både frontendoch backend-utveckling, liksom kompetens inom e-handel.

Arbetslivets kompetenskrav på yrkesrollen Fullstackutvecklare

 • Hitta och ta till sig ny information och nya tekniker
 • Kompetens att utveckla mot CMS och externa api:er
 • Producera användarvänliga e-handelsplattformar utifrån grafiskt underlag, api:er och databaser
 • Producera webbsajter som fungerar på valda plattformar, browsers, Responsive Webb Design
 • Självständigt arbeta med utveckling innefattande kravspec, val av tekniker, utvärdering och rapport
 • Självständigt och i grupp genomföra projekt från start till slut med agila arbetsmetoder
 • Utveckla fullstack-applikationer med hjälp av lämpliga programmeringsspråk och databasteknik
 • Utveckla webbplatser med JavaScript och ramverk såsom React
 • Välja rätt typ av databas, api, utvecklingsplattform och/eller CMS utifrån en beställares behov

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett nära samarbete med samarbetsföretag, LIA-företag och ledningsgruppen för utbildningsprogrammet. Bakom utbildningen står bland annat: Volvo Cars Sverige AB, The Farm Interactive AB, Cilbuper IT AB, Plejd AB, Friday Tech Recruitment, Sigma Technology Information AB, Brainforest AB, Denthub AB, Mina Bästa Polare AB, H5 Förnyelsebyrå AB, Fictive Reality AB, iNext AB, Webfolket AB, Centiro Solutions AB, Rivercode AB, Swedcon18 AB, Jobtip AB, Bizlution AB, TietoEVRY AB, The Shipyard AB, Grebban Design AB, Raket Webbyrå AB, Knightec AB, Wallmander & Co AB.

Yrkesroller efter examen

 • E-commerce Fullstack Developer
 • Fullstack Developer
 • Systemutvecklare med inriktning mot e-handel
 • Webbutvecklare

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Det här YH-programmet har även YH-Flexplatser

YH-Flex är en helt ny utbildningsform och vänder sig till dig som redan har betydande kunskaper (ca 50 %) om innehållet i ett YH-program. Genom att vi validerar dina tidigare kunskaper kan du hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.

Så här går det till att söka YH–Flex

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Alla studerande på Medieinstitutet får fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

Utbildningen är på distans

Utbildningen är på distans med cirka 4 fysiska träffar. Det går därför att ansöka till utbildningen oavsett var i Sverige du bor.


Medieinstitutets Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Innehåll

Fullstack Developer

400 Yh-poäng

Agil projektutveckling

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla teorier och metoder för att tillsammans i utvecklingsteam kunna arbeta effektivt och standardiserat för att säkerställa tidsenliga projektleveranser.

Databasteknik

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla tekniker, administration, arkitektur, anpassning, optimering och systemdesign inom databasutveckling för att skapa användarvänliga och optimala webbapplikationer.

Examensarbete

30p / 6v

Syftet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk utveckling, utformning och programmering av webbplatser, programvara, applikationer, system och databaser på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Frontendutveckling

50p / 10v

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker inom webbutveckling för att skapa webbplatser där information kan lagras, hanteras, analyseras och presenteras.

Kompetensportfölj och Entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

LIA 1

50p / 10v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom arbete med utveckling, utformning och programmering av webbplatser, programvara, applikationer, system och databaser.

LIA 2

75p / 15v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom arbete med utveckling, utformning och programmering av webbplatser, programvara, applikationer, system och databaser.

Systemstöd och integration med 3-partssystem

35p / 7v

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper, färdigheter och kompetens för att integrera tredjepartssystem. Dessa system kan vara allt från betalningslösningar till sökmotorer och API:er för sociala medier. Huvudfokus kommer att ligga på att implementera REST-system men andra modeller kommer också att tas upp.

Systemutveckling

45p / 9v

Kursens syfte är att behandla grundläggande tekniker, arkitektur och systemdesign inom backend-webbutveckling för att skapa e-handelsdrivna webbplatser där information kan lagras, hanteras, analyseras och presenteras.

Systemutveckling ramverk

35p / 7v

Om olika typer av programmeringsramverk.
Kursens syfte är att ge kunskap om olika typer av algoritmer och optimeringstekniker inom programmering.
I hur verktyg och ramverk väljs utifrån behov och uppgift.
I hur man väljer rätt algoritmer och plattformar för en särskild uppgift
I hur efterforskningar görs och lämpliga ramverk för ändamålet väljs.

Utveckling mot E-handelsplattformar

30p / 6v

Kursens syfte är att behandla och arbeta mot utveckling inom en vanligt förekommande e-handelsplattform samt att behandla de olika plattformar och kanaler som e- handel förekommer inom, både nuvarande och framtida samt belysa de skillnader som skiljer traditionell handel från e-handel.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Fullstackutvecklare

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Matematik 2
 • Webbutveckling 1

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Reell kompetens

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

1. Behörighetsgivande prov
Anser du att dina befintliga kunskaper motsvarar kraven för Webbutveckling 1 och/eller Matematik 2? Vi erbjuder kostnadsfria behörighetsgivande prov. Lämna in din ansökan så får du länk till anmälan. Proven ges vid flera tillfällen under våren och du väljer själv ett datum som passar dig.

2. Preparandkurs
Webbutveckling 1 innebär att du har färdigheter inom HTML 5, CSS 3, och lättare färdigheter i JavaScript. Saknar du motsvarande kunskaper kan du gå en preparandkurs hos oss. Kursen är webb-baserad och du studerar i den takt som passar dig. Kursen avslutas med att du gör det behörighetsgivande provet i Webbutveckling 1. Lämna in din ansökan så får du länk till kursanmälan.

Om du har läst kursen Webbdesign på gymnasiet uppfyller du formellt behörighetskravet om Webbutveckling 1, men kursen Webbdesign saknar innehåll om CSS 3 och HTML 5. Vi rekommenderar dig därför att du tillägnar dig kunskaper i CSS 3 och HTML 5 innan utbildningsstart för att vara förberedd inför studierna. Du kan tillgodogöra dig grundläggande förkunskaper via exempelvis https://www.khanacademy.org/.

Distansupplägg

Innehåll: Se innehåll ovan
YH-poäng: 400Yh-poäng
Längd: 2 år
Studiestart: augusti 2024
Examen: maj 2026
Studietakt: Heltid
Ansökningsperiod:
feb  2024.
Antagningsbesked: juni, 2024

Distans
Utbildningen bedrivs på distans.

Fysiska träffar
4 stycken obligatoriska träffar/dagar. Träffarna planeras av utbildningsledare och arbetsliv i samverkan. Du kan dock inte räkna med att träffarna placeras i din direkta närhet.

Distansupplägget

Utöver den lärar- och handledarledda tiden består undervisningen av inspelade föreläsningar, flipped classroom-upplägg, gruppdiskussioner och utökat självstudiematerial.

Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:

 • nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
 • tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
 • tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
 • kunna avsätta tid för heltidsstudier (upp till 40 timmar i veckan inkluderat självstudier,  lärarledd tid, gruppdiskussioner, digitala resurser etc.)

LIA (Lärande i arbete)

Medieinstitutet finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner.

Terminstider/LIA

Terminstider
År 2023-2025

Start              Slut               Veckor       YHP
2023-08-28     2024-01-12     20        100
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-04-25     15        75

LIA-perioder

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-09-16   2024-11-22     10                50
2025-01-06   2025-04-18     15                75

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Skicka in din e-postadress så får du tips och råd samt även information när ansökan öppnar för utbildningarna
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / Avidly / Belly Balance / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / LEIA Health / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /