Professional Video Editor

Yh-utbildning 1,5 år 300 Yh-poäng
Stockholm
60 veckor heltid varav 22 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod: feb–maj 2022. Utbildningen startar hösten 2022.
Utbildningsledare: Catrine Forsman catrine@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Stängt i juli. Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Professionell videoredigering

För dig som vill arbeta med att berätta historier med hjälp av video, ljud och grafik.

Att arbeta som Professional Video Editor innebär att du jobbar med storytelling och redigerar videoinnehåll som informerar, underhåller eller påverkar i olika plattformar. Utbildningen ger dig kompetens att redigera filmat material för tv, reklamfilm,  webb, mobil och till viss del filmproduktion.

Vad får jag lära mig?

Professional Video Editor ger dig specialiserade kunskaper inom allt det teoretiska och framförallt praktiska som med ett samlingsnamn kallas postproduktion. Utbildningen kombinerar kurser inom videoredigering, dramaturgi/storytelling, ljud samt grafisk animation. Kurserna matchar den snabba digitala utvecklingen på arbetsmarknaden. Du lär dig hantera media och alla de programvaror som omgärdar en efterbearbetningsprocess.

Brist på redigerare

Det visuella berättandet växer explosionsartat och det råder idag en brist på kompetenta redigerare. Utbildningen Professional Video Editor är sammansatt för att motsvara exakt de kvalitetskrav som branschen ställer. Detta innebär att det finns goda förutsättningar för att du har ett jobb efter examen.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Vi följer riktlinjerna från FHM

Utbildningen genomförs utifrån de riktlinjer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Professional Video Editor
 • Efterbearbetningsspecialist
 • Redigerare
 • Grafiker och animatör
 • Colorist
 • Ihopsättare / Digital Intake Technican (DIT)

Innehåll

Professional Video Editor

300 Yh-poäng

Digital bildbehandling

10p / 2v

Kursens syfte är att ge den studerande specialiserade kunskaper för att med relevant programvara färghantera video och bild både tekniskt och estetiskt i yrkesrollen som Professional Video Editor.

Digital effekt och grafisk animation

25p / 5v

Kursen ger kunskaper om de arbetsmetoder, verktyg, tekniker och programvaror som används för att arbeta med grafisk animation och specialeffekter.

Dramaturgi/Storytelling

30p / 6v

Kursen ger kunskaper om bildkomposition, berättarmetoder, gestaltning och tempo samt kunskaper i dramaturgi för storytelling inom de vanligaste genrerna.

Examensarbete

20p / 4v

Kursens syfte är att den studerande självständigt ska planera och genomföra ett projekt inom postproduktion och efterbearbetning genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Format, kamerateknik och distribution för olika plattformar

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande utvecklar färdigheter i filhantering, formathantering, kamerahantering och distributionslösningar.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Ljud

20p / 4v

Kursen ger kompetens för att hantera alla typer av ljud, musik och effekter i efterbearbetningsprocessen.

Lärande i Arbete (LIA) 1

40p / 8v

Kursen ger kompetens för att med handledarstöd eller visst handledarstöd arbeta med postproduktion

Lärande i Arbete (LIA) 2

70p / 14v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom postproduktion och efterbearbetning.

Projekthantering

10p / 2v

Kursen ger kompetens för att hantera och organisera processerna i ett efterbearbetningsflöde inklusive rollen som digital intake technican (DIT).

Videoredigering

45p / 9v

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att berättarmässigt hantera klippning av rörlig video med förståelse för helhet och detaljer.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Professional Video Editor

 • Engelska B/6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska B/2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Medieproduktion 1.
  Behörigheten i Medieproduktion 1 gäller främst kunskaper i bild och ljud och hur dessa gemensamt kan bygga upp och förstärka ett budskap. Har du ej läst Medieproduktion 1 så kan du göra ett behörighetsprov för att validera att du har motsvarande kunskaper. Om du blir godkänd på behörighetsprovet så går du vidare till urvalsprov. Lämna in arbetsprovet tillsammans med din ansökan även om du inte har Medieproduktion 1. Alla gör urvalsprovet – även de som har Medieproduktion 1.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Terminstider

År 2020-2021
HT 2020, 7/9 – 8/1, 18 veckor, 90 poäng
VT 2021, 11/1 – 18/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2021, 9/8 – 17/12, 19 veckor, 95 poäng

År 2021–2022
Termin 1, 6/9, 2021 – 14/1, 2022, 20 veckor, 100 poäng
Termin 2, 17/1 – 24/6, 2022, 22 veckor, 115 poäng
Termin 3, 8/8 – 9/12, 2022, 19 veckor, 90 poäng

LIA_perioder

Professional Video Editor Stockholm
År 2020-2021
LIA 1, 26/4 – 18/6, 2021, 8 veckor
LIA 2, 13/9 – 17/12, 2021, 14 veckor

År 2021-2022
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-05-02     2022-06-24     8          40
LIA 2. 2022-09-05     2022-12-09     14        70

Arbetsprov

Arbetsprov 2022
Information om arbetsprovet inför ansökningen 2022, kommer.

I arbetsprovet bedöms: bilder, grafik, tolkning av temat, helhetsintryck. Om arbetsprovet ej lämnas in enligt instruktion bedöms det ej i urvalet.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-postadress så meddelar vi dig när ansökan öppnar 2021
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /