Professional Video Editor

Yh-program 1,5 år 325 Yh-poäng
Stockholm
60 veckor heltid varav 22 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod: 1 feb–3 maj 2022. Utbildningsstart: hösten 2022.
Utbildningsledare: Camilla Hedén camilla.heden@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00. Stängt i juli) antagning@medieinstitutet.se

Professionell videoredigering

För dig som vill arbeta med att berätta historier med hjälp av video, ljud och grafik. Utbildningen ger dig kompetens att redigera filmat material för tv, reklamfilm, webb, mobil och till viss del filmproduktion.

(Ansökan öppnar i början av februari) Att arbeta som Professional Video Editor innebär att du jobbar med storytelling och redigerar videoinnehåll som informerar, underhåller eller påverkar i olika plattformar. Utbildningen ger dig kompetens att redigera filmat material för tv, reklamfilm,  webb, mobil och till viss del filmproduktion.

Vad får jag lära mig?

Professional Video Editor ger dig specialiserade kunskaper inom allt det teoretiska och framförallt praktiska som med ett samlingsnamn kallas postproduktion. Utbildningen kombinerar kurser inom videoredigering, dramaturgi/storytelling, ljud samt grafisk animation. Kurserna matchar den snabba digitala utvecklingen på arbetsmarknaden. Du lär dig hantera media och alla de programvaror som omgärdar en efterbearbetningsprocess.

Brist på redigerare

Det visuella berättandet växer explosionsartat och det råder idag en brist på kompetenta redigerare. Utbildningen Professional Video Editor är sammansatt för att motsvara exakt de kvalitetskrav som branschen ställer. Detta innebär att det finns goda förutsättningar för att du har ett jobb efter examen.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Vi följer riktlinjerna från FHM

Utbildningen genomförs utifrån de riktlinjer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Professional Video Editor
 • Efterbearbetningsspecialist
 • Redigerare
 • Grafiker och animatör
 • Colorist
 • Ihopsättare / Digital Intake Technican (DIT)

Innehåll

Professional Video Editor

325 Yh-poäng

Arbetsmiljö och hållbar produktion

15p / 3v

Den studerande förbereds för att utifrån ett hållbart perspektiv verka i branschen på kort och lång sikt

Digital bildbehandling

10p / 2v

Kursens syfte är att ge den studerande specialiserade kunskaper för att med relevant programvara färghantera video och bild både tekniskt och estetiskt i yrkesrollen som Professional Video Editor.

Dokumentär

20p / 4v

Kursens syfte är att ge den studerande specialiserade kunskaper och färdigheter för att i projektform utföra klippning och efterbearbetning inom genren dokumentär.

Drama

20p / 4v

Kursens syfte är att ge den studerande specialiserade kunskaper och färdigheter för att i projektform utföra klippning och efterbearbetning inom genren drama

Examensarbete

25p / 5v

Kursens syfte är att den studerande självständigt ska planera och genomföra ett projekt inom postproduktion och efterbearbetning genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Format och distribution

15p / 3v

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i att hantera olika tekniska lösningar och format för distribution och publicering i efterbearbetningsprocessen.

Kamerateknik

10p / 2v

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kompetens för att praktiskt hantera en modern kamera med tillhörande teknisk utrustning för inspelning.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Ljud

10p / 2v

Syftet är att ge den studerande grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter inom hantering av ljud och utförande av ljudbearbetning.

Lärande i arbete 1

40p / 8v

Kursens syfte är att förbereda den studerande för ett självständigt utövande i rollen som Professional Video Editor

Lärande i arbete 2

70p / 14v

Kursens syfte är att förbereda den studerande för ett självständigt utövande i rollen som Professional Video Editor.

Motion graphics

30p / 6v

Kursens syfte är att ge den studerande specialiserade kunskaper och färdigheter i aktuella program och tekniker för att utföra grafik, VFX, compositing och animering i yrkesrollen som Professional Video Editor.

Reality

25p / 5v

Kursens syfte är att ge de studerande kunskaper och färdigheter för att i projektform utföra klippning och efterbearbetning inom genren Reality.

Redigeringsteknik

25p / 5v

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att berättarmässigt hantera klippning av rörlig video med förståelse för helhet och detaljer i yrkesrollen som Professional Video Editor.

Format och distribution

15p / 3v

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i att hantera olika tekniska lösningar och format för distribution och publicering i efterbearbetningsprocessen.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Professional Video Editor

 • Engelska B/6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska B/2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Medieproduktion 1.
  Behörigheten i Medieproduktion 1 gäller främst kunskaper i bild och ljud och hur dessa gemensamt kan bygga upp och förstärka ett budskap. Har du ej läst Medieproduktion 1 så kan du göra ett behörighetsprov för att validera att du har motsvarande kunskaper. Om du blir godkänd på behörighetsprovet så går du vidare till urvalsprov. Lämna in arbetsprovet tillsammans med din ansökan även om du inte har Medieproduktion 1. Alla gör urvalsprovet – även de som har Medieproduktion 1.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Terminstider

År 2021–2022
Termin 1, 6/9, 2021 – 14/1, 2022, 20 veckor, 100 poäng
Termin 2, 17/1 – 24/6, 2022, 22 veckor, 115 poäng
Termin 3, 8/8 – 9/12, 2022, 19 veckor, 90 poäng

År 2022–2023
Start              Slut               veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-23   23                  115
2023-08-14   2024-01-12   24                  120

LIA_perioder

Professional Video Editor Stockholm

År 2021-2022
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-05-02     2022-06-24     8          40
LIA 2. 2022-09-05     2022-12-09     14        70

Arbetsprov

Arbetsprov 2022

Sätt samman fyra bilder som tillsammans berättar en historia.
Berättelsen ska vara på temat ”Cirkus”.

Bilderna ska vara bearbetade och de ska innehålla något grafiskt element. Bilderna behöver inte vara tagna av dig, men respektera upphovsrätten om du använder andras bilder. Lämna in din bildberättelse som pdf.

I arbetsprovet bedöms: bilder, grafik, tolkning av temat, helhetsintryck.

Om arbetsprovet ej lämnas in enligt instruktion bedöms det ej i urvalet.

Utbildningen tillämpar stegvis urval.

Steg 1 Den sammanlagda poängen i steg 1 består av den poäng du tilldelas på arbetsprovet samt den poäng som tilldelas utifrån dina betyg i de gymnasiekurser som ingår i den särskilda behörigheten.

Steg 2 De 75 behöriga sökande med högst sammanlagd poäng i steg 1 kallas till särskilt prov. Den sammanlagda poängen i steg 2 består av den poäng du uppnår på det särskilda provet samt dina poäng från steg 1. Kallas du inte till särskilt prov i steg 2 behåller du din poäng från steg 1 som din sammanlagda poäng i urvalsprocessen.

Det innebär att om du är behörig till utbildningen men inte lämnar in arbetsprov, kommer din chans att få en plats på utbildningen att vara liten.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / the amazing society / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /