Webbanalys – företagets viktigaste insikter för att den digitala organisationen ska överleva

 

Utbildning för dig som vill få spetskompetens inom webbanalys, data-driven marknadsföring, konverteringsoptimering och digitalt affärsmannaskap.

 

Den här utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

En webbanalytiker arbetar med att analysera och klarlägga digitala beteenden, vare sig det gäller en besökare på en webbplats eller kartlägga hur företaget kunder orienterar sig i det digitala landskapet. En webbanalytikers uppgift sträcker sig från att samla in data till att analysera data om digitala beteende till att ta ut de mätvärden och nyckelindikatorer på att företagets försäljning, kommunikation och affärsstrategi är effektiv i digitala kanaler.

Lär dig analysera och förstå företagens absolut viktigaste mätpunkter och insikter för ett effektivt digitalt affärsmannaskap

Då fler och fler företag blir ”data-drivna”, med andra ord tar sina affärsbeslut utifrån analys och statistik om hur den potentielle kunden beter sig, krävs en yrkesroll som

 • klarar av att teknisk samla in och bearbeta data i webbanalysverktyg
 • kan ta ut de mätvärden och indikatorer som driver försäljning och konvertering
 • kan implementera insikter och data i företagets organisation så att rätt person får ta del av rätta data

Kunskapen kan delas in i två stora delar – den ena handlar om förståelse för mätdata, trafik, försäljningar, annonsering, interaktion, beteenden, med mera – den andra delen är teknik- och verktygsorienterad och går igenom de mätverktyg och program som används i branschen för att handgripligen mäta och förstå hur besökaren och kunden beter sig och hur du tekniskt påverkar och styr programmen för att få ut rätt data med rätt konfiguration. Du kommer att få gedigna kunskaper i viktiga branschverktyg som t.ex. Adobe Analytics (SiteCatalyst) och Google Analytics – med möjlighet att skaffa dig värdefull certifiering.

Exempel ur innehållet:

 • Webbanalys – köpprocesser, kommunikationsmål, digital strategi, trafikanalys, attribution, signifikanstestning, etc.
 • Spårningsteknik – spårningskod, javascript, tracking, tag management-verktyg som Google Tag Manager och Adobe Tag Management, etc.
 • Konvertering – konverteringsoptimering, A/B-testning och multivariata tester, testverktyg som t.ex. Optimizely, etc.
 • Mätetal och mätpunkter – analys av stora datamängder, ta fram relevanta KPI (Key Performance Indicator), begrepp och funktioner
 • Analysverktyg / tracking system – Google Analytics, Adobe Analytics (SiteCatalyst) etc.
 • Digital marknadsföring – SEM & SEO, display, retargeting, content marketing, digital annonsering, prisjämförelse, etc.
 • Webbteknik – HTML, Javascript, jQuery, Local storage och cookies, DOM/BOM, SQL, etc.
 • Rapportering och presentation – visualisering av data, presentation av data, den data-drivna organisationen, etc.

Läs gärna mer om kunskaper och färdigheter efter avslutad utbildning och titta gärna närmare på utbildningens innehåll.

Webbanalytiker en yrkesroll som ökar i takt med att digitala marknadsinvesteringar får allt större betydelse

Webbanalytiker är yrkesroll som har en gigantisk tillväxt de kommande åren då fler och fler företag har en allt större digital närvaro och på så sätt får ett allt större behov av att kartlägga de digitala kanalerna och hur kunderna rör sig i det digitala ekosystemet. Denna kompetens eftersöks av såväl digitala byråer, konsultföretag inom internetmarknadsföring, men i hög grad också av företagens marknadsavdelningar.

Möjlighet att jobba med allt från webbanalys till konverteringsoptimering

Efter utbildningen kommer du ha spetskompetens inom webbanalys och digitalt affärsmannaskap. Exempel på yrkesroller du kan sikta in dig på är Webbanalytiker, Konverteringsspecialist, Digital traffic optimizer, Kampanjanalytiker med mera.