toppbild10

Närma dig branschen med oss

På Medieinstitutet är båda företagen engagerade i utbildningarna. Dessutom deltar de i form av gästföreläsningar, studiebesök och projektarbeten mm. De är också representerade i flera av utbildningarnas ledningsgrupper.

toppbild6

Ansök nu – senast 30 april!

Medieinstitutet i Sverige AB växer digitalt. Medieinstitutet genomför professionella yrkesutbildningar inom media, kommunikation, design, data, marknadsföring, tv och reklam. Vi kommer ha drygt 500 studerande till hösten 2014. Tillsammans med vår systerskola inom turism (www.tec.se) har vi till hösten nästan 800 studerande. Trycket på ansökningar till våra utbildningar har ökat med 50% Medieinstitutets utbildningar är […]