Medieinstitutet – från studier till jobb

Medieinstitutet bedriver sedan 2004 yrkeshögskoleutbildningar inom digital strategi, it, media, kommunikation, marknadsföring, medieproduktion, tv, webbutveckling och digitalt lärande. Från starten fram till 2010 så var utbildningsformen KY-utbildning (Kvalificerad Yrkesutbildning), men sedan 2010, när utbildningsformen gjordes om, bedrivs yrkeshögskoleutbildningar, så kallade YH-utbildningar.
Läs mer om yrkeshögskoleutbildning >>

Nära samarbete med företag

Medieinstitutet har ett mycket nära och unikt samarbete med företag och organisationer inom branschen. De företag som aktivt jobbar inom utbildningens yrkesroll är en av de röda trådar som löper genom själva utbildningen – allt från planering av själva utbildningen, till genomförandet, till examinering och anställning efter avslutad utbildningen. Det är också branschens närvaro och aktualitet i utbildningarna som våra studenter alltid lyfter fram som en av de starka fördelarna.

Medieinstitutets kärnkompetens är en gedigen omvärldskunskap och en förmåga att driva utbildningar som kombinerar teori och praktik på ett mycket branschnära och verklighetsnära sätt.

De flesta studenter får jobb inom yrkesrollen

Till hösten 2017 startade vi 16 st yrkeshögskoleutbildningar och vi har sammanlagt ca 900 studenter vid våra utbildningar. Vi har varje år hundratals studenter som gör så kallad LIA (Lärande i Arbete) ute på företag och organisationer. LIA är en del av yrkeshögskoleutbildningarna, vilket är en av de viktiga delarna inom utbildningen.
Läs mer om LIA >>

Våra studenter får en naturlig kontakt med arbetslivet och praktiskt träning inom det område de inriktat sig på. Detta är en av anledningarna till att så många av våra studenter får jobb inom det område de utbildat sig. En vanlig uppskattning hos YH-myndigheten är att 9 av 10 får jobb.

Auktoriserad yrkeshögskola

Medieinstitutet är en av ytterst få yrkeshögskolor som uppfyller alla krav som Almega Utbildningsföretagen ställer för att bevilja en kvalitetsauktorisering. Auktorisationen är en garanti för att vi står för högsta möjliga kvalitet och etik – och är en trygghet för dig som ska gå en YH-utbildning hos oss.

För att erhålla en kvalitetsauktorisation måste följande 8 kriterier uppfyllas:
Kompetensbehov
Relevanta utbildningar
Struktur
Pedagogik
Personell kompetens
Metodutveckling
Resultatuppföljning
Systematiskt kvalitetsarbete

Du som student är betydelsefull

Vi vill att du som student hos oss:

  • Växer som individ, både vad gäller självförtroende, kunskap och kompetens
  • Utvecklar en förmåga till kreativt tänkande och kritiskt granskande
  • Lär dig att se både helheter och upptäcka detaljer
  • Får en bra inblick i branschen och kan knyta egna personliga kontakter

Beroende på hur branschen ser ut skiljer sig arbetssätt och tillvägagångssätt en del mellan våra olika utbildningar, men våra studenter har alltid möjlighet till individuell coaching och samtal. Medieinstitutet är studentens bollplank både vad gäller studierna och framtida arbete.

Läs mer om Medieinstitutet yh-utbildningar >>