Medieinstitutet har bedrivit yrkesutbildningar sedan 2004

Medieinstitutet bedriver sedan 2004 professionella yrkesutbildningar inom digital strategi, it, media, kommunikation, marknadsföring, medieproduktion, tv, webbutveckling och digitalt lärande. Från starten fram till 2010 så var utbildningsformen KY-utbildning (Kvalificerad Yrkesutbildning), men sedan 2010 när utbildningsformen gjordes om, bedriver Medieinstitutet Yrkeshögskoleutbildningar, så kallade YH-utbildningar.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett mycket nära och unikt samarbete med företag och organisationer inom branschen. De företag som aktivt jobbar inom utbildningens yrkesroll är en av de röda trådar som löper genom själva utbildningen – allt från planering av själva utbildningen, till genomförandet, till examinering och anställning efter avslutad utbildningen. Det är också branschens närvaro och aktualitet i utbildningarna som våra studenter alltid lyfter fram som en av de starka fördelarna.

Medieinstitutets kärnkompetens är en gedigen omvärldskunskap och en förmåga att driva utbildningar som kombinerar teori och praktik på ett mycket branschnära och verklighetsnära sätt.

De flesta studenter får jobb inom branschen

Till hösten 2016 startade 12 st yrkeshögskoleutbildningar och vi kommer sammanlagt att ha ca 700 studenter vid våra utbildningar. Vi har varje år hundratals studenter som gör så kallad LIA (Lärande i Arbete) ute på företag och organisationer. LIA är en del av yrkeshögskoleutbildningarna, vilket är en av de viktiga delarna inom utbildningen.

De kunskaper och kompetenser våra studenter får på utbildningen testas i olika typer av projektarbeten, både enskilt och i grupp. Projekten bedöms av professionella yrkespersoner och blir även studenternas arbetsprover och case att ta med sig in i branschen, till exempel vid LiA-perioderna där studenterna får pröva sina kunskaper i praktiken.

Våra studenter får en naturlig kontakt med arbetslivet inom det område de inriktat sig på. Detta är en av anledningarna till att så många av våra studenter får jobb inom det område de utbildat sig. En vanlig uppskattning hos YH-myndigheten är att 9 av 10 får jobb.

För oss är du som student väldigt betydelsefull och vi vill att du hos oss

  • Växer som individ, både vad gäller självförtroende, kunskap och kompetens
  • Utvecklar en förmåga till kreativt tänkande och kritiskt granskande
  • Lär dig att se både helheter och upptäcka detaljer
  • Får en bra inblick i branschen och kan knyta egna personliga kontakter

Beroende på hur branschen ser ut skiljer sig arbetssätt och tillvägagång en del mellan våra olika utbildningar, men våra studenter har alltid möjlighet till individuell coaching och samtal. Medieinstitutet är studentens bollplank både vad gäller studierna och framtida arbete.