För dig som vill arbeta med TV-produktion i ett nära samarbete med kanaler & produktionsbolag

På utbildningen TV-produktionsspecialist får du den multikompetens och helhetssyn som krävs för att klara av att leverera mot TV-branschen.

OBS! Utbildningen startar inte hösten 2018

Du som student kan se fram emot en utbildning med ett entreprenöriellt förhållningssätt, många olika typer av skarpa projekt, samt ett första steg in i arbetslivet.

Produktion och utveckling av dagens och framtidens TV-marknad

Utbildningen erbjuder den breda multikompetens som krävs idag för att kunna hävda sig i TV-branschen. Detta innefattar bland annat kunskap och färdigheter inom områden som teknik, projekthantering, journalistik, projektbudgetering, drama, reality och beställningsuppdrag. Utbildningen arbetsmetodik bygger sitt på ett drivet entreprenörskap tillsammans med en stor dos kreativitet. Du kommer att arbeta i redaktion där din arbetsgrupp delas upp i olika specifika yrkesroller, vilket innebär en verklighetsanpassad situation. Du kommer researcha och casta dina egna program, intervjuobjekt, skådespelare, tillstånd och praktikplatser. Det innebär att de kunskaper som förvärvas under föreläsningar och handledning kommer testas i verkliga skarpa situationer. Ett axplock av det du kommer lära dig under utbildningen innefattar:

 • Projektledning av TV-produktioner
 • Inspelning och produktion av TV-program
 • TV-studioproduktion
 • Kamerateknik och fotografi
 • Ljudteknik och efterbearbetningsproduktion
 • Redigering och postproduktion
 • Animation av video och grafik
 • Dramaproduktion
 • Nyhetsproduktion
 • Realityproduktion
 • Journalistiskt arbete
 • Entreprenörskap och affärsutveckling inom media
 • Genomförande av uppdrag inom webb-TV, reklam, mobil-TV och beställningsfilm
 • Pitchning och införsäljning
 • Teknikhantering

Läs gärna mer om kunskaper och färdigheter efter avslutad utbildning och titta gärna närmare på utbildningens innehåll. Läs gärna mer i reportaget från branschtidningen Monitor om utbildningen.

För att kunna spegla hela Sverige, söker TV-branschen särskilt efter mångfald i sina medarbetares bakgrunder, såväl kulturellt och språkligt, som vad gäller kunskaper och erfarenheter.

TV-branschen och den audiovisuella industrin har under det sista decenniet växt till en viktig del av det svenska näringslivet. Produktionsbolagen är i stort behov av kompetent personal inom alla delar av produktionen. Andelen svenskproducerade program har vuxit och blivit allt viktigare i kanalernas utbud, inte minst den webb exklusiva delen. Idag har även andra stora företag börjat producera eget utbud i sina egna kanaler, t.ex. Aftonbladet, Splay och stora företag som Handelsbanken, Volvo m fl. Det krävs en helhetssyn och multikompetens för att klara av att leverera produktion av rörlig bild till de olika plattformar som finns idag, och de som kommer i framtiden. Detta ställer krav på teknik- och projekthantering i produktionsledet. Som student på utbildningen TV-produktionsspecialist kommer du arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt, ofta tillsammans med branschen, bland annat genom olika typer av skarpa projekt. Ödmjukhet, samarbets- och analysförmåga är även viktiga kompetenser för att lyckas med kommersiella och publika produktioner. Branschens utveckling och det ökade antalet sändningstimmar har lett till ett behov av människor som är drivna, självständiga och har många egna idéer.

TV-produktionsspecialist ger dig möjlighet att arbeta med många olika generar, yrkesroller och arbetsplatser

Efter avslutad utbildning kommer du jobba med allt från till exempel Reporter, Fotograf/Redigerare, Produktionsassistent, Regissör, Manusbearbetare, Inslagsproducent, Projektledare, Castare och mycket mer.