Inspirerande att starta Sveriges första YH-program för blockchainutvecklare

Safello är Sveriges ledande kryptomäklare och har utformat YH-programmet Blockchainutvecklare i samarbete med Medieinstitutet. Cecilia Skarp, från Safello är en uppskattad föreläsare på programmet och här berättar hon vilka utmaningar och möjligheter som blockchain har i framtiden.

Vad gör Safello?

­– Safello är Sveriges ledande kryptomäklare och har sedan 2013 banat väg för att krypto ska bli en självklar del av samhället. Vårt mål är att göra krypto tillgängligt för alla. Vi erbjuder ett säkert och enkelt sätt att köpa, sälja och förvara kryptovalutor genom identifiering med bank ID och betalningsalternativ som Swish.

Vilka utmaningar har branschen?

– Volatilitet och säkerhet! De bolag som inte är väl pålästa och ägnar sig åt aktiv omvärldsbevakning av krypto-sfären riskerar att fallera om dem inte kan hänga med och anpassa sig i ett snabbt föränderligt landskap. Därför är superviktigt att bygga flexibla system och att ha koll inte bara på tekniken och marknaden utan även på de legala ramverken, för att vara medveten om sina skyldigheter och rättigheter inom de jurisdiktioner som man är verksam inom. Vidare så är säkerhet A och O inom utbildningsområdet och att alltid ligga steget före illvilliga aktörer är en kontinuerlig kamp. Jag förutser också att kvantdatorer kommer att ställa allt högre nya krav på utvecklare inom överskådlig framtid, i takt med att dem blir allt mer vanligt förekommande och lättillgängliga.

Det kommer att gynna branschen och Sverige som helhet, tror jag.

– En annan utmaning är att hitta rätt medarbetare med rätt kompetens, då krypto är så pass ny företeelse i kombination med krav på kunskap inom marknaden, regleringar och teknik. Låt oss heller inte sticka under stol med att det förekommer mycket “teknobabbel” inom det historiskt sett mycket homogena arbetsområdet blockchainutveckling, som kan ha lett till att många har undvikit att söka sig till det. Jag tror dock att detta kommer att förändras till det bättre! Det gladde mig oerhört att få leda kursen Introduktion till Blockchaintekniken då jag noterade att eleverna kommer från alla sorters bakgrunder och att de kombinerar ett tekniskt intresse med en god verbal förmåga. Det kommer att gynna branschen och Sverige som helhet, tror jag.

Vilka yrkesroller behövs?

– För vår verksamhet behövs utvecklare, ekonomer, jurister, designers, marknadsförare, affärsutvecklare med flera. Eftersom krypto är relativt nytt så har det inte funnits möjlighet att utbilda sig enbart inom ämnet. Vi har många teammedlemmar med olika utbildnings och yrkesbakgrund och dessa jobbar bland annat inom vårt finansiella utredningsteam, operationsteam eller supportteam som erbjuder kundtjänst för Safellos över 300 000 användare.

För branschen som helhet förutspår vi att helt nya yrkesroller kommer att skapas…

– För branschen som helhet förutspår vi att helt nya yrkesroller kommer att skapas i takt med en utvecklares dagliga arbete förmodligen skiftar karaktär under de kommande decennierna. Att kunna nyttja AI som ett verktyg eller rentav en samarbetspartner i arbetet tror vi kommer kommer att bli allt viktigare, då ChatGPT t.ex. behärskar Java, Python, C++, and JavaScript. Därmed kommer en utvecklares kreativa vision och korrektur-kunskaper att kunna bli viktigare än att kunna koda själv, vilket får oss att spekulera kring att maskininlärning en dag är en standardiserad del av utbildningar för mänskliga utvecklare.

…behov inom corporate governance blir större än tidigare…

Vilka framtida behov har ni?

– Vi har alltid behov av duktiga medarbetare för att driva ny innovation inom kryptobranschen, både på den tekniska, affärsmässiga och operativa sidan. Kommande reglering från EU (MICA) ställer krav på alla aktörer som verkar inom krypto att ha ett tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva verksamhet vilket gör att behov inom corporate governance blir större än tidigare. Detta välkomnar Safello mycket för branschen som helhet.

Hur samarbetar ni med Medieinstitutet?

– Mycket väl, haha! Safello tillfrågades om att utforma och leda kursen Intro till Blockchaintekniken som en del av Sveriges första YH-kurs för blockkedjeutvecklare. Att jag som gästlärare ombads sitta med i ledningsgruppen för programmet talar för att ett långsiktigt och ömsesidigt givande samarbete är både möjligt och önskvärt.

Varför ska man sitta med i ledningsgrupper?

– Att sitta med i ledningsgruppen ger en ovärderlig chans att utforma relevanta utbildningar för reella behov hos både studenter och arbetsgivare.

Vad ska man tänka på som student?

– Ett intresse för tekniken kombinerat med ett logiskt tankesätt är allra viktigast och passion kan trumfa formell utbildning. Nyfikenhet och en vilja att lära sig är en grundförutsättning men denna distanskurs kräver också viss disciplin, då utbildningen i synnerhet och branschen i allmänhet är flexibel vilket kräver en förmåga att tänka och arbeta självständigt enligt devisen – frihet under ansvar.

Hur ser ni som företag på LIA-praktik?

– Lärande I Arbete på yrkeshögskolor är en fantastisk utbildningsmetod som gynnar både elever, företag och Sverige som helhet.

Har du något råd till andra bolag?

– Ta chansen och led en YH-utbildning om ni kan.

Här kan du läsa mer om YH-programmet Blockchainutveklcare

Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /