MYH ger toppbetyg till Medieinstitutets utbildning Front End Developer

Vi är oerhört stolta och glada. Medieinstitutets utbildning Front End Developer i Stockholm fick toppbetyg när Myndigheten för yrkeshögskolan gjorde en kvalitetsgranskning 2020.

Myndigheten bedömer att utbildningen uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har mycket hög kvalitet.

Nedan beskrivs kortfattat kvalitetsgranskningens resultat. För att läsa en utförligare beskrivning och för att ta del av myndighetens hela bedömning klicka här 

Myndigheten för yrkeshögskolan gör följande bedömning av utbildningen Front End Developer på Medieinstitutet

1.

Ledningsgruppens ledamöter uppvisar mycket stort engagemang och har mycket god kunskap om det kompetensbehov som finns inom yrkesområdet. De representerar väl det arbetsliv som de studerande utbildas mot och säkerställer yrkesrelevans i utbildningen.

2.

Myndigheten bedömmer att ledningsgruppen på ett föredömligt sätt är kravställare av utbildningens innehåll och kvalitet och att de har effektiva arbetsformer för att kontinuerligt utveckla utbildningen efter branschens behov.

3.

Myndigheten bedömer att utbildningens organisation och resurser ger de studerande mycket goda förutsättningar att nå utbildningens mål. Undervisningen präglas av en god variation av teori, färdighetsträning och reflektion.

4.

Utbildningens upplägg ger de studerande en tydlig progression mot utbildningens mål. Utbildningsledarna säkerställer ett gott pedagogiskt ledarskap. Undervisningen genomförs av en yrkeskunnig och pedagogisk lärarkår som genom ett nära samarbete säkerställer en tydlig röd tråd i utbildningen.

5.

Utbildningsanordnaren har god samverkan med LIA-arbetsplatserna och ett nätverk som erbjuder tillräckligt antal relevanta och kvalificerade LIA-platser genom det kontakter de byggt upp under åren tillsammans med ledningsgruppen.

6.

Myndigheten bedömer att det finns ett väl fungerande system för kvalitetsarbete som genomförs i återkommande faser av planering, genomförande, utvärdering och förbättring.

7.

Utbildningsanordnaren har ett värdegrundsarbete som utgår från mångfald, likabehandling och jämställdhet mellan könen och de arbetar tillsammans med ledningsgruppen aktivt med dessa frågor.

Läs mer om utbildningen Front End Developer här

Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / Avidly / Belly Balance / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / LEIA Health / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /