Onlinemarknadsförare

Yh-utbildning 1,5 år 320 Yh-poäng
Malmö | Stockholm
64 veckor heltid varav 20 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod: feb–maj 2022. Utbildningen startar hösten 2022.
Utbildningsledare Stockholm: Ida Tilemo ida@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Malmö: Elisa Kvennborn elisa@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Distans: Camilla Escobar camilla@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Stängt i juli. Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Sveriges bredaste utbildning i digital marknadsföring

YH-utbildningen för dig som vill jobba med sökmarknadsföring, digital annonsering, innehållsmarknadsföring, medieplanering och kampanjkoordination i digitala medier.Ingen ny distansklass startar 2021.

Utbildningen fokuserar på att förstå det digitala ekosystemet i sin helhet. Sedan ett par år tillbaka är internet den största marknadsföringskanalen i Sverige och som digital marknadsförare idag och framåt är det extremt viktigt att förstå hur de digitala kanalerna samverkar och driver varandra.

Alla viktiga kanaler

Som en av få utbildningar i Sverige går vi igenom hela det digitala marknadsföringslandskapet och täcker in alla digitala tekniker och kanaler som behövs för att kunna driva trafik, försäljning och konvertering i digitala medier. Detta kommer ställa stora krav på dig som student då branschen är under ständig utveckling. Utbildningen erbjuder dessutom, dig som student, ett första steg in i arbetslivet.

Fördjupad kunskap om hur man marknadsför i digitala mediekanaler

Under ett och ett halvt år kommer du tränas och utbildas inom verktygen, begreppen och strategierna som används inom digital marknadsföring.

Detta innefattar bland annat:

 • Sökmotoroptimering/SEO – arbeta, analysera och styra de parametrar som påverkar det organiska och lokala sökresultatet.
 • SEM/PPC – Planera och utföra annonskampanjer i sökmotorer, innehålls- och displaynätverk och sociala medier. Exempelvis Google Sök, Facebook, Youtube, Google Shopping, m.fl.
 • Google Ads & Analytics – branschverktyg inom annonsering och webbanalys, branschcertifieringar ingår.
 • Digital annonsering – kanaler och köpmodeller för digital annonsering
  – Affiliate marketing, Display advertising, Programmatic advertising / Real-time bidding.
 • CRO/konverteringsoptimering och webbanalys – analys och effektivisering av marknadsföring i digitala kanaler, A/B-testning, etc.
 • Content marketing, Native advertising och Influencer marketing – innehålls- & spridningsstrategi, branded content, ambassadörer, kanalval, etc.
 • Medieplanering och kampanjkoordination – medielandskapet, mediaplan, kanalval/strategi, kostnadsestimat och lönsamhet, campaign management, campaign planning, etc.

Mediemarknaden är digitaliserad

Den snabba tillväxten inom digital marknadsföring har tvingat och forcerat marknaden till ett högt krav på närvaro i digitala medier, såväl inom marknadsföring, kundvård, kommunikation, mobil anpassning, sociala kanaler och inte minst annonsering i digitala kanaler. Tillväxten är självklart i stor utsträckning ett resultat av allt högre efterfrågan på digitala produkter/tjänster, samt allt högre närvaro i digitala kanaler och framförallt mobila enheter som smartmobiler och surfplattor.

Utbildningen kommer ställa krav på dig som student, men i gengäld kommer din spetskompetens att vara hett eftertraktad på arbetsmarknaden.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Vi följer riktlinjerna från FHM

Utbildningen genomförs utifrån de riktlinjer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Onlinemarknadsförare
 • SEO/SEM/PPC-konsult
 • Marknadskampanjkoordinator digitala medier
 • Online Marketing Assistant
 • Digital Specialist
 • Paid Media Manager
 • Social Media Advertising Specialist
 • Digital Media Planner

Innehållet i kursplanen nedan kan avvika något mellan olika utbildningsorter.

Innehåll

Onlinemarknadsförare

320 Yh-poäng

Digital analys (Stockholm, Göteborg)

15p / 3v

I Stockholm är kursen på 25 YHP

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom de verktyg, system och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva mätning- och analysarbete i yrkesrollen som onlinemarknadsförare.

Kursen ger färdigheter i att

• Bedöma resultat av insatser och beteende i onlinemedier genom aktuella verktyg och system inom digital analys

• Konfigurera och säkerställa funktionalitet och genomförande inom mätning- och analysuppsättning i onlinemedier

Införsäljning och konsultation (Göteborg)

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i den konsultativa arbetsprocessen inom yrkesrollens samt inom införsäljning och presentationsteknik.

Kunskaper

• Införsäljning
•  Presentationsteknik
• Brief, avstämning och slutrapport

Färdigheter i att

• Rådgiva och kommunicera i olika marknadsföringsåtgärder med förståelse för både yrkesrollen krav och strategi för införsäljning och konsultation

Kompetensportfölj och Entreprenörskap (Stockholm, Göteborg, Malmö)

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Kunskaper:

 • Om olika metoder och tekniker för instudering och inhämtning av kunskap.
 • Om vilka delar av arbetsmarknaden som är relevanta med utgångspunkt i önskad karriärväg inom yrkesrollen.
 • Om värdegrund, jämställdhet, mångfald och likabehandling
 • I kompetensinventering.
 • I entreprenöriell metod.

Färdigheter:

 • I att aktivt förhålla sig till den egna utvecklingen i yrkesrollen.
 • I att bedöma sin egen förmåga och identifiera behov av fortsatt träning.
 • I att kommunicera sin kompetens i enlighet med branschkrav och förväntningar.
 • Att tillämpa entreprenörskap som redskap i yrkesrollen Onlinemarknadsförare.

Kompetenser:

Att reflektera över det egna lärandet och sin professionella utveckling i yrkesrollen som Onlinemarknadsförare.

Att identifiera och hantera egna värderingar som kan påverka samverkan med medarbetare och uppdragsgivare i arbetslivet.

Marknadsföring och onlinestrategi (Göteborg)

40p / 8v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper för marknadskommunikation i teorin och hur det praktiskt appliceras i dagens mediemix.

Kunskaper
• I grundläggande marknadsföring
• Om marknadsföringsjuridik
• I marknadsplanering

Färdigheter i att
• Upprätta en marknadsplan för en organisation med förståelse för dagens mediemix och digitala landskap
• Planera marknadsföringsåtgärder i onlinemedier med hänsyn till kunden i alla steg av kundresan/köpbeteendet
• Utarbeta en kanalstrategi för onlinemedier med tydliga syften och mål

Kompetens att
• Bedriva marknadsföring i/för en organisation

Examensarbete (Stockholm, Göteborg, Malmö)

30p / 6v

I Malmö är denna kurs 25 Yhp.

Den studerande utformar och genomför ett examensprojekt med handledare och utvärderare från branschen med mångårig erfarenhet inom området.

Projektet ska innebära ett genomförande av marknadsföring i någon form. Det kan också innebära svaret på en viss frågeställning eller en undersökning i form av best practice eller liknande.

Projektet innehåller:

 • Projektidé
 • Projektbrief
 • Avstämning av brief
 • Projektproduktion
 • Mellanredovisning
 • Slutredovisning
 • Skriftligt arbete på svenska med engelsk summary
 • Projektpresentation

Lärande i Arbete 1 (Stockholm, Göteborg, Malmö)

50p / 10v

Den studerande ska erhålla en introduktion till branschen, men också kunna utföra relevanta arbetsuppgifter utifrån de kunskaper som hen fått fram till LIA1 startar. Hen ska få en inblick i den egna yrkesrollen, men även relaterade yrkesroller. Hen får möjlighet att knyta kontakter och orientera sig inför LIA2. Praktikplatserna utgörs av företag med stort onlinefokus, t ex e-handel, digitala mediebyråer och traditionella mediebyråer, eller företag med internet som primär försäljningskanal.

 • Marknadsföring och införsäljning
 • Webbteknik
 • Digitala affärer

Lärande i Arbete 2 (Stockholm, Göteborg, Malmö)

50p / 10v

Under LIA 2 ska den studerande också knyta viktiga kontakter inför anställning efter slutförd utbildning. Praktikplatserna utgörs av företag med stort onlinefokus, t ex e-handel, digitala mediebyråer och traditionella mediebyråer, eller företag med internet som primär försäljningskanal.

Medieplanering, display och online video (Göteborg)

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som står till buds inom display, online video och medieplanering.

Kunskaper

• I funktionalitet inom display och online video
• I mätbegrepp och terminologi inom display, online video och medieplanering
• I verktyg, system och arbetsmetodiker inom display, online video och medieplanering

Färdigheter i att

• Genomföra marknadsföring och medieplanering inom display och online video med hjälp av de verktyg, system och arbetsmetodiker som står till buds.

Social, content och influencer marketing (Göteborg)

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som finns inom social, content och influencer marketing.

Kunskaper
• I funktionalitet inom social, content och influencer marketing
• I mätbegrepp och terminologi inom social, content och influencer marketing
• I verktyg, system och arbetsmetodiker inom social, content och influencer marketing.

Kompetens att
• Bedriva marknadsföring i sociala medier, med innehållsmarknadsföring, annonsering och influencers med hjälp av branschledande verktyg, system och arbetsmetoder inom onlinemarknadsföring.

Sökmotoroptimering/marknadsföring – SEO/SEM (Stockholm, Göteborg, Malmö)

40p / 8v

I Malmö är denna kurs på 35 Yhp.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som finns inom sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring. Målet med kursen är även att den studerande certifierar sig i annonsplattformen Google Ads.

Kunskaper
• I funktionalitet inom sökmotorer
• I mätbegrepp och terminologi inom sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring • I verktyg, system och arbetsmetodiker inom sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring

Färdigheter i att
• Genomföra marknadsföring i sökmotorer med hjälp av de verktyg, system och arbetsmetodiker som står till buds.
• Genomföra marknadsföring i sökmotorer utifrån analys, estimering och optimering

Kompetens att
• Bedriva marknadsföring i sökmotorer med hjälp av branschledande verktyg, system och arbetsmetoder inom onlinemarknadsföring.

Webbteknik (Stockholm, Göteborg, Malmö)

15p / 3v

I Malmö är denna kurs 25 Yhp.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i olika webbtekniker, i synnerhet klientsidans teknologier och förståelse inom serverside-teknologi.

Kunskaper
• Om spårning och identifiering i digitala plattformar.
• Om digitala plattformars uppbyggnad och konstruktion. • I klientsidans och serversidans märkspråk och skriptspråk.
• I terminologi och begrepp inom digitala plattformar.

Färdigheter i att
• Tolka, implementera och modifiera kod och skript i webbplattformar.
• Tolka, implementera och modifiera spårning och identifiering i olika webbplattformar.

Kompetens att
• Bedriva webbtekniska moment inom marknadsförings- och strategiarbete i onlinemedier.

Automation & Programmatic advertising (Malmö)

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom automation och programmatic advertising.

Kunskaper
• i hur marketing automation kan användas för att skapa leads.
• i verktyg, system och arbetsmetodiker inom programmatic advertising.

Kompetenser 
• att bedriva automations processer och programmatic advertising med hjälp av branschledande verktyg, system och arbetsmetoder inom onlinemarknadsföring.

Digital marknadsföring & annonsering (Malmö)

40p / 8v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i aktuella och relevanta verktyg, system och arbetsmetodiker inom social, content, influencer marketing och e-postmarknadsföring.

Kunskaper

• I funktionalitet inom marknadsföring & annonsering i sociala medier, content & influencer marketing samt epostmarknadsföring.
• I mätbegrepp och terminologi inom inom marknadsföring & annonsering i sociala medier, content & influencer marketing samt e-postmarknadsföring.
• I verktyg, system och arbetsmetodiker inom marknadsföring & annonsering i sociala medier, content & influencer marketing samt e-postmarknadsföring.

Kompetenser
Att bedriva marknadsföring i sociala medier, med innehållsmarknadsföring, annonsering och influencers med hjälp av branschledande verktyg, system och arbetsmetoder inom onlinemarknadsföring.

Marknadsföring & Affärsjuridik (Malmö)

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om marknadskommunikation affärsjuridik med relevans för yrkesrollen samt förmåga att praktiskt applicera kunskaperna på dagens mediemix och digitala landskap.

Kunskaper
• Om marknadsföringsjuridik och GDPR.
•I grundläggande marknadsföring. I marknadsplanering.
• I målgruppsanalys.

Färdigheter
• I att upprätta en marknadsplan för en organisation utifrån förståelse för dagens mediemix och digitala landskap.
• I att planera marknadsföringsåtgärder i onlinemedier med hänsyn till kunden i alla steg av kundresan och köpbeteendet.
• I att utarbeta en kanalstrategi för onlinemedier med tydliga syften och mål.

Medieplanering, Strategi & Införsäljning (Malmö)

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i aktuella och relevanta verktyg, system och arbetsmetodiker inom medieplanering, digital kanalstrategi och införsäljning.

Kunskaper
• I mätbegrepp och terminologi inom digital kanalstrategi och medieplanering.
• I verktyg, system och arbetsmetodiker inom digital kanalstrategi och medieplanering.
• I införsäljning. I presentationsteknik specifik för yrkesrollen som onlinemarknadsförare.

Kompetenser
•Att bedriva strategier och medieplanering med hjälp av branschledande verktyg, system och arbetsmetoder inom onlinemarknadsföring.
• Att kommunicera och sälja in valda strategier för olika intressenter på ett företag och dess kunder.

Webbanalys, Konverteringoptimering & Testning (Malmö)

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom de verktyg, system och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva mätning- och analysarbete, konverteringsoptimering och testning i yrkesrollen som onlinemarknadsförare.

Kunskaper
• Om arbetsmetodiker inom webbanalys, konverteringsoptimering och testning.
• I aktuella branschledande verktyg och system inom mätning och analys, konverteringsoptimering och testning.
Färdigheter
• I att bedöma resultat av insatser och beteende i onlinemedier genom aktuella verktyg och system inom webbanalys.
• I att konfigurera och säkerställa funktionalitet och genomförande inom mätning- och analysuppsättning i onlinemedier.
• I att analysera och bedöma åtgärder för konverteringsoptimering för onlinemedier.
• I att använda tester och testverktyg för att bedöma bästa strategier för onlinemarknadsföring.
• I att genomföra marknadsföring i sociala medier utifrån analys, estimering och optimering

Strategisk Marknadsföring (Stockholm)

20p / 4v

Efter genomförd kurs ska den studerande ha följande kunskaper om

• Grundläggande marknadsföring
• Marknadsföringsjuridik
• Marknadsplanering

Färdigheter i att

• Upprätta en marknadsplan för en organisation med förståelse för dagens mediemix och digitala landskap.
• Planera marknadsföringsåtgärder i onlinemedier med hänsyn till kunden i alla steg av kundresan/köpbeteendet

Kompetens att
• Bedriva marknadsföring i/för en organisation

Presentation och pitch (Stockholm)

10p / 2v

Efter genomförd kurs ska den studerande ha följande kunskaper om:

• Tekniker för presentation
• Införsäljning av marknadsföringstjänster utifrån given brief
• Offertskrivning

Färdigheter i att

• Ge råd och kommunicera olika marknadsföringstjänster med förståelse för yrkesrollen krav
• Leverera en pitch för vald marknadsföringstjänst

Kompetens att

• Presentera och kommunicera marknadsföringsåtgärder gentemot kund i yrkesrollen som onlinemarknadsförare

Content marketing och ads (Stockholm

35p / 7v

Efter genomförd kurs ska den studerande ha följande kunskaper om:

• Funktionalitet inom content marketing och ads
• Distribution av innehåll i olika digitala kanaler och plattformar
• Mätbegrepp och terminologi inom content marketing och ads
• Vanliga verktyg, system och arbetsmetodiker

Mediestrategi och kampanjplanering (Stockholm)

35p / 7v

Efter genomförd kurs ska den studerande ha följande kunskaper om

• Mediestrategi
• Kampanjframtagning och kampanjprocessen
• Mätbegrepp inom mediestrategi och kampanjhantering
• Terminologi inom mediestrategi och kampanjhantering
• Vanliga verktyg, system och arbetsmetodiker inom mediestrategi och kampanjplanering

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Särskild behörighet för Onlinemarknadsförare

 • Engelska 6/B, eller motsvarande dokumenterad kunskap

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Onlinemarknadsförare (Malmö)
År 2019-2020
HT 2019 19/8 – 10/1 21 veckor 105 poäng
VT 2020 13/1 – 26/6 24 veckor 120 poäng
HT 2020 10/8 – 18/12 19 veckor 95 poäng

År 2020-2021
HT 2020, 17/8 – 08/01, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021, 11/1 – 25/06, 24 veckor, 120 poäng
HT 2021, 9/8 – 17/12, 19 veckor, 95 poäng

År 2021–2022
Termin 1, 16/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 2, 17/1 – 24/6, 2022, 23 veckor, 115 poäng
Termin 3, 8/8 – 16/12, 2022, 19 veckor, 95 poäng

Onlinemarknadsförare (Stockholm)
År 2019-2020
HT 2019 19/8 – 10/1 21 veckor 105 poäng
VT 2020 13/1 – 26/6 24 veckor 120 poäng
HT 2020 10/8 – 18/12 19 veckor 95 poäng

År 2020-2021
HT 2020, 17/8 – 08/01, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021, 11/1 – 25/06, 24 veckor, 120 poäng
HT 2021, 9/8 – 17/12, 19 veckor, 95 poäng

År 2021–2022
Termin 1, 16/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 2, 17/1 – 24/6, 2022, 23 veckor, 115 poäng
Termin 3, 8/8 – 16/12, 2022, 19 veckor, 95 poäng

Onlinemarknadsförare (Göteborg)
År 2019-2020
HT 2019 19/8 – 10/1 21 veckor 105 poäng
VT 2020 13/1 – 26/6 24 veckor 120 poäng
HT 2020 10/8 – 18/12 19 veckor 95 poäng

År 2020-2021
HT 2020, 17/8 – 08/01, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021, 11/1 – 25/06, 24 veckor, 120 poäng
HT 2021, 9/8 – 17/12, 19 veckor, 95 poäng

Onlinemarknadsförare Distans
2020-2022
VT 07/12, 2020 – 18/06, 2021, 28 veckor, 140 poäng
HT  09/08, 2021 – 14/01, 2022, 23 veckor, 115 poäng
VT 17/01, 2022 – 15/04, 2022, 13 veckor, 65 poäng

LIA-perioder

Distans
2020-2021
LIA 1, 6/9-12/11, 2021, 10 veckor
LIA 2, 7/2-9/4, 2022, 10 veckor

Stockholm
År 2020-2021
LIA 1, 1/3-10/5, 2021, 10 veckor
LIA 2, 4/10-10/12, 2021, 10 veckor

År 2021-2022
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-03-07     2022-05-13     10        50
LIA 2. 2022-10-03     2022-12-09     10        50

Göteborg
2020-2022
LIA 1, 8/2-18/4, 2021, 10 veckor
LIA 2, 4/10-12/12, 2021, 10 veckor

Malmö
2020-2022
LIA 1, 17/5-3/9, 2021, 10 veckor
LIA 2, 27/9-3/12, 2021, 10 veckor

År 2021-2022
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-05-16     2022-09-02     10        50
LIA 2. 2022-09-26     2022-12-02     10        50

 

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /