Onlinemarknadsförare

Yh-utbildning 1,5 år 320 Yh-poäng
Göteborg Malmö Stockholm
64 veckor heltid varav 20 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod 15 feb-17 maj 2020. Utbildningsstart 17 08 2020
Utbildningsledare Stockholm: Krister Widell krister@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Göteborg: Patrick Stenholm patrick@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Malmö: Jonathan Burns jonathan.burns@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (09.00-15.00 vardagar) antagning@medieinstitutet.se

Sveriges bredaste utbildning i digital marknadsföring

Utbildningen för dig som vill jobba med sökmarknadsföring, digital annonsering, innehållsmarknadsföring, medieplanering och kampanjkoordination i digitala medier.

Utbildningen fokuserar på att förstå det digitala ekosystemet i sin helhet. Sedan ett par år tillbaka är internet den största marknadsföringskanalen i Sverige och som digital marknadsförare idag och framåt är det extremt viktigt att förstå hur de digitala kanalerna samverkar och driver varandra.

Distanssäkrad utbildning

Om behov uppstår kan vi erbjuda alla våra teoretiska utbildningar på distans i höst. Du kommer då följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs mer här

Som en av få utbildningar i Sverige går vi igenom hela det digitala marknadsföringslandskapet och täcker in alla digitala tekniker och kanaler som behövs för att kunna driva trafik, försäljning och konvertering i digitala medier. Detta kommer ställa stora krav på dig som student då branschen är under ständig utveckling. Utbildningen erbjuder dessutom, dig som student, ett första steg in i arbetslivet.

Fördjupad kunskap om hur man marknadsför i digitala mediekanaler

Under ett och ett halvt år kommer du tränas och utbildas inom verktygen, begreppen och strategierna som används inom digital marknadsföring.

Detta innefattar bland annat:

 • Sökmotoroptimering/SEO – arbeta, analysera och styra de parametrar som påverkar det organiska och lokala sökresultatet.
 • SEM/PPC – Planera och utföra annonskampanjer i sökmotorer, innehålls- och displaynätverk och sociala medier. Exempelvis Google Sök, Facebook, Youtube, Google Shopping, m.fl.
 • Google Ads & Analytics – branschverktyg inom annonsering och webbanalys, branschcertifieringar ingår.
 • Digital annonsering – kanaler och köpmodeller för digital annonsering
  – Affiliate marketing, Display advertising, Programmatic advertising / Real-time bidding.
 • CRO/konverteringsoptimering och webbanalys – analys och effektivisering av marknadsföring i digitala kanaler, A/B-testning, etc.
 • Content marketing, Native advertising och Influencer marketing – innehålls- & spridningsstrategi, branded content, ambassadörer, kanalval, etc.
 • Medieplanering och kampanjkoordination – medielandskapet, mediaplan, kanalval/strategi, kostnadsestimat och lönsamhet, campaign management, campaign planning, etc.

Mediemarknaden är digitaliserad

Den snabba tillväxten inom digital marknadsföring har tvingat och forcerat marknaden till ett högt krav på närvaro i digitala medier, såväl inom marknadsföring, kundvård, kommunikation, mobil anpassning, sociala kanaler och inte minst annonsering i digitala kanaler. Tillväxten är självklart i stor utsträckning ett resultat av allt högre efterfrågan på digitala produkter/tjänster, samt allt högre närvaro i digitala kanaler och framförallt mobila enheter som smartmobiler och surfplattor.

Utbildningen kommer ställa krav på dig som student, men i gengäld kommer din spetskompetens att vara hett eftertraktad på arbetsmarknaden.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Onlinemarknadsförare / Internetmarknadsförare
 • SEO/SEM/PPC-konsult
 • Marknadskampanjkoordinator digitala medier
 • Online Marketing Assistant
 • Digital Specialist
 • Paid Media Manager
 • Social Media Advertising Specialist
 • Digital Media Planner

Innehållet i kursplanen nedan kan avvika något mellan olika utbildningsorter.

Innehåll

Onlinemarknadsförare

320 Yh-poäng

Marknadsföring och försäljning

40p / 8v

Kursen ger den studerande grunden i marknadsföring, marknadsplanering och marknadsstrategiskt arbete med fokus på de digitala marknadsföringskanalerna. Den studerande får även kunskaper om lagar och förordningar inom både marknadsföring och digitala kanaler.

Delmoment i kursen är:

 • Grundläggande marknadsföring
 • Marknadsföringsjuridik
 • Marknadsplanering
 • Införsäljning

Webbteknik

25p / 5v

Kursblocket ska ge tekniska kunskaper i hur Internet fungerar och hur en
webbsajt är uppbyggd, vanligen förekommande programvaror/tekniker.

Ur innehållet:

 • Webbteknik
 • Webbkodning och webbspråk
 • Tag management, spårning/scripts och 3-part mätning

Digitala affärer

115p / 23v

Dessa kurser avviker något på utbildningen i Malmö

Kursblocket ger den studerande omfattande tekniker & strategier inom marknadsföring i digitala medier. Vilka kanaler, verktyg & redskap som står till buds och hur man använder dem effektivt.

Delmoment i kursen:

 • Sökmotoroptimering / SEO
 • PPC-annonsering / Google Ads
 • Social media / content marketing
 • Social media advertising
 • Mediaplanering
 • E-postmarknadsföring, leads & marketing automation
 • Webbanalys
 • Konverteringsoptimering
 • Programmatic bying/advertising
 • Digital kanalstrategi

Branschcertifiering

10p / 2v

I samarbete med Google Partners ska den studerande certifiera sig i Google Ads och Analytics: Den som genomför certifiering i Google Ads och Google Analytics innehar på så sätt ett certifikat som de flesta byråer respektive företag kräver att yrkesrollen och yrkesprofessionen ska inneha.

 • Ett internationellt bevis på goda teoretiska kunskaper i Google Ads och Analytics
 • Fördjupad kunskap om verktygen Google Ads och Analytics
 • Möter branschen krav på dokumenterade kunskaper i Google Ads och Analytics.

Examensarbete

30p / 6v

Den studerande utformar och genomför ett examensprojekt med handledare och utvärderare från branschen med mångårig erfarenhet inom området.

Projektet ska innebära ett genomförande av marknadsföring i någon form. Det kan också innebära svaret på en viss frågeställning eller en undersökning i form av best practice eller liknande.

Projektet innehåller:

 • Projektidé
 • Projektbrief
 • Avstämning av brief
 • Projektproduktion
 • Mellanredovisning
 • Slutredovisning
 • Skriftligt arbete på svenska med engelsk summary
 • Projektpresentation

Lärande i Arbete 1

50p / 10v

Den studerande ska erhålla en introduktion till branschen, men också kunna utföra relevanta arbetsuppgifter utifrån de kunskaper som hen fått fram till LIA1 startar. Hen ska få en inblick i den egna yrkesrollen, men även relaterade yrkesroller. Hen får möjlighet att knyta kontakter och orientera sig inför LIA2. Praktikplatserna utgörs av företag med stort onlinefokus, t ex e-handel, digitala mediebyråer och traditionella mediebyråer, eller företag med internet som primär försäljningskanal.

 • Marknadsföring och införsäljning
 • Webbteknik
 • Digitala affärer

Lärande i Arbete 2

50p / 10v

Under LIA 2 ska den studerande också knyta viktiga kontakter inför anställning efter slutförd utbildning. Praktikplatserna utgörs av företag med stort onlinefokus, t ex e-handel, digitala mediebyråer och traditionella mediebyråer, eller företag med internet som primär försäljningskanal.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Onlinemarknadsförare

Ingen särskild behörighet för utbildningen till Onlinemarknadsförare.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Lia perioder hittar du här

Onlinemarknadsförare (Malmö)
År 2019-2020
HT 2019 19/8 – 10/1 21 veckor 105 poäng
VT 2020 13/1 – 26/6 24 veckor 120 poäng
HT 2020 10/8 – 18/12 19 veckor 95 poäng

År 2020-2021
HT 2020, 17/8 – 08/01, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021, 11/1 – 25/06, 24 veckor, 120 poäng
HT 2021, 9/8 – 17/12, 19 veckor, 95 poäng

Onlinemarknadsförare (Stockholm)
År 2018-2019
HT 2018 20/8 – 11/1 21 veckor 105 poäng
VT 2019 14/1 – 28/6 24 veckor 120 poäng
HT 2019 12/8 – 20/12 19 veckor 95 poäng

År 2019-2020
HT 2019 19/8 – 10/1 21 veckor 105 poäng
VT 2020 13/1 – 26/6 24 veckor 120 poäng
HT 2020 10/8 – 18/12 19 veckor 95 poäng

År 2020-2021
HT 2020, 17/8 – 08/01, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021, 11/1 – 25/06, 24 veckor, 120 poäng
HT 2021, 9/8 – 17/12, 19 veckor, 95 poäng

Onlinemarknadsförare (Göteborg)
År 2019-2020
HT 2019 19/8 – 10/1 21 veckor 105 poäng
VT 2020 13/1 – 26/6 24 veckor 120 poäng
HT 2020 10/8 – 18/12 19 veckor 95 poäng

År 2020-2021
HT 2020, 17/8 – 08/01, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021, 11/1 – 25/06, 24 veckor, 120 poäng
HT 2021, 9/8 – 17/12, 19 veckor, 95 poäng

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här
Vi samarbetar med bland andra
Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / F&B Factory / Fröjd / Google / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nine Yards / Pyramid / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /

Var är alla webbutvecklare?

E-handeln växer explosionsartat och man räknar med en fördubbling de kommande fem åren. Därför finns det ett enormt behov av webbutvecklare med spetskompetens inom e-handel och som förstår branschens utmaningar och tekniska system.
Till våra Mi Stories