Online Video Producer

Yh-utbildning 1,5 år 320 Yh-poäng
Stockholm
64 veckor heltid varav 20 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod: feb–maj 2022. Utbildningen startar hösten 2022.
Utbildningsledare: Camilla Escobar camilla@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Stängt i juli. Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Produktion och distribution av Online Video

Utbildningen Online Video Producer är framtagen för dig som vill ha specialiserade kunskaper inom produktion av rörlig video och hur man marknadsför dem i digitala mediekanaler.

Behovet av video och rörligt media är extremt stort, samtidigt som det är brist på utbildade Online Video Producers. De flesta företag i Sverige idag behöver någon form av video och rörligt media. Både i sin interna och externa kommunikation. Det innebär både korta så kallade ”teasers” på 15 sek som rullar i Sociala Medier, men även längre reklamfilmer eller utbildningsfilmer som ligger på exempelvis Youtube. En växande marknad är även livestreaming som du också får lära dig.

Utbildningen innehåller bland annat  kurser inom produktionsteknik (foto, ljus, ljud och klippning), marknadsföring, distribution och konceptutveckling med fokus på digitala plattformar. Du kommer bland annat lära dig redigera i Premiere pro samt arbeta med After Effects. Du kommer även lära dig producera material med både GH5-kameror samt mobiltelefoner.

Vad gör en Online Video Producer?

I dagens mediesamhälle är online video en naturlig del av vår vardag. Vi tittar ständigt på filmer i våra mobiler, plattor och datorer. Som Online Video Producer är det ditt arbete att filma och klippa video men även kunna marknadsföra den, både via ägda, köpta och förtjänade media. För att lyckas i din yrkesroll behöver du vara social och kunna arbeta i grupp.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Produktion, inspelning, kamera, ljud och ljus – produktion av rörligt material, fotografisk teknik kombinerat med konstnärlig vision och storytelling.
 • Marknadskommunikation och marknadsföring – både i teorin, strategiskt och operativt.
 • Online distribution – hur fungerar ägd, köpt och förtjänad media? Hur arbetar man med sociala medier, beteenden online och distributionsstrategier?
 • Postproduktion för digitala plattformar – redigering och klippning av digital video med olika programvaror.  Du lär dig att skapa content i rätt format för rätt plattform. Att kunna använda dramaturgiska och tekniska processer inom efterbearbetning.
 • Konceptutveckling online video – Hur berättar man en historia online för sin målgrupp? Du lär dig utveckla olika koncept beroende på digital kanal. Vad är branded content och vilka verktyg och metoder finns för att skapa dramaturgi.

Branschen utvecklas snabbt

Vi konsumerar mer ”rörlig video” än någonsin idag genom våra telefoner, plattor och datorer. Till exempel Youtube når idag fler tittare i Sverige än någon av de traditionella TV-kanalerna, och playtjänsterna växer med 30 procent om året. Online video och branded content är den snabbast växande reklamkanalen med en fördubbling av intäkterna de senaste 3 åren.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Vi följer riktlinjerna från FHM

Utbildningen genomförs utifrån de riktlinjer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Online Video Producer
 • Webproducent onlinevideo
 • Influencer- & Youtube-producent
 • Digital och sociala medier marknadsförare med fokus på video
 • Producent beställningsfilm, informationsfilm, utbildningsfilm, reklamfilm

Innehåll

Online Video Producer

320 Yh-poäng

Distribution för onlineplattformar

30p / 6v

Det finns många digitala plattformar; hemsida, youtube, facebook, twitch och instagram bland annat. Vi lär dig vilken plattform du ska använda när, hur långa filmer ska vara, hur ska de se ut och hur du mäter antal klick och starter.

Examensarbete

20p / 4v

Detta är den sista kurs du går och vi kallar den ”kronan på verket”. Du ska visa vad du kan och arbeta självständigt och professionellt. I denna kurs sätter du ihop en grupp själv tillsammans med klasskamrater. Många grupper blir anlitade av företag som blir gruppens kund. I examensarbeteskursen producerar du en film – från ax till limpa samt sätter ihop en marknadsföringsplan.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Konceptutveckling och digital content

30p / 6v

Syftet med denna kurs är att du lär dig idégenerering och konceptutveckling. Du lär dig relevanta metoder för att utveckla idéer och koncept samt att producera content avsett för webben. Du kommer kunna pitcha och presentera koncept för företag.

Lärande i Arbete (LIA) 1

50p / 10v

LIA är när studerande går ut på praktik. Du utför arbetsuppgifter på ett företag där du använder dina förvärvade kunskaper du fått i skolan. På Lia använder du dina praktiska färdigheter så som produktion, efterbearbetning, distribution och marknadsföring. Du går under yrkesrollen online video producer på företaget.

Lärande i Arbete (LIA) 2

50p / 10v

LIA är när studerande går ut på praktik. Du utför arbetsuppgifter på ett företag där du använder dina förvärvade kunskaper du fått i skolan. På Lia använder du dina praktiska färdigheter så som produktion, efterbearbetning, distribution och marknadsföring. Du går under yrkesrollen online video producer på företaget.

Marknadsföring

20p / 4v

Kursens syfte är att du lär dig praktisk marknadsföring inom det digitala området.

Postproduktion för digitala plattformar

40p / 8v

I denna kurs lär du dig klippa och redigera i professionella programvaror. Vi går även in på olika specialprogram som tex after effects. Vidare lär du dig hur man berättar en historia genom dramaturgiska grepp.

Produktion – Inspelning, kamera, ljud och ljus

50p / 10v

Detta är en av de första kurserna vi genomför. Du lär dig hantera en kamera, ta ljud och att ljussätta. Allt för att kunna göra en  onlinevideoproduktion. Dessutom utvecklar du  kompetens för att planera och genomföra en inspelning samt att kombinera tekniskt kunnande med konstnärlig vision.

Projektledning & Affärsmannaskap

20p / 4v

Denna kurs består av två delar. Dels lär du dig hur man driver projekt, hur man budgeterar ett projekt och hur man genomför de olika produktionsleden. Den andra delen handlar om affärsmannaskap, dvs vilka typer av företag finns, hur arbetar man med ledarskap och organisation i stora och små grupper och hur ser juridiken ut inom området. Vem har rättigheter till musik och filmat material?

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Online Video Producer

 • Engelska 6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska 2, alternativt SAS2 eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Medieproduktion 1. Behörigheten i Medieproduktion gäller främst grundläggande kunskaper i text, bild och ljud i samverkan samt att kommunicera budskap till en specifik målgrupp.
 • Om du saknar betyg i Medieproduktion 1 eller dokumenterad motsvarande kunskap men uppfyller övrig behörighet kommer du att kallas till ett behörighetsprov i Medieproduktion 1.
 • Vänta inte med att lämna in din ansökan! Du kan komplettera din ansökan med arbetsprover fram till 2 maj – genom att lämna in din ansökan tidigt får du möjlighet att göra behörighetstest och få återkoppling på din dokumentation i god tid.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Utrustning

För att klara av utbildningen behöver du en egen bärbar dator

 • Processor: Intel I7
 • Helst bör datorn ha ett dedikerat grafikkort
 • Datorhårddisk: SSD 128–500 Gb
 • Primärminne: 16 Gb, eller mer
 • Skärmstorlek: 12–15 tum.
 • Extern hårdisk
 • Lasermus

Terminstider

Online Video Producer (Stockholm)

2020-2021
HT 2020, 17/8 – 08/01, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021, 11/1 – 25/06, 24 veckor, 120 poäng
HT 2021, 9/8 – 17/12, 19 veckor, 95 poäng

År 2021–2022
Termin 1, 16/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 2, 17/1 – 24/6, 2022, 23 veckor, 115 poäng
Termin 3, 8/8 – 16/12, 2022, 19 veckor, 95 poäng

LIA-perioder

Online Video Producer
År 2020-2021
LIA 1 19/4 – 24/6, 2021, 10 veckor
LIA 2 11/10 – 17/12, 2021, 10 veckor

År 2021-2022
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-04-19     2022-06-22     10        50
LIA 2. 2022-10-03     2022-12-16     10        50

Arbetsprov

Arbetsprov 2022
Information om arbetsprovet inför ansökningen 2022, kommer senare.

Om arbetsprovet ej lämnas in enligt instruktion bedöms det ej i urvalet.

Utbildningen Online Video Producer tillämpar stegvis urval.

Steg 1 Den sammanlagda poängen i steg 1 består av den poäng du tilldelas på arbetsprovet samt den poäng som tilldelas utifrån dina betyg i de gymnasiekurser som ingår i den särskilda behörigheten.

Steg 2 De 75 behöriga sökande med högst sammanlagd poäng i steg 1 kallas till särskilt prov. Den sammanlagda poängen i steg 2 består av den poäng du uppnår på det särskilda provet samt dina poäng från steg 1. Kallas du inte till särskilt prov i steg 2 behåller du din poäng från steg 1 som din sammanlagda poäng i urvalsprocessen.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /