Webbkommunikatör sociala medier

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Göteborg | Malmö
80 veckor heltid varav 26 veckor LIA / Praktik
Utbildningsledare Malmö: Stina Mårtensson stina@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Göteborg: Karin Åman karin@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00. Stängt i juli) antagning@medieinstitutet.se

Social Media Manager, Webbredaktör, Content Manager.

En bred YH-utbildning som lär dig hur du effektivt kommunicerar mot olika målgrupper på webben och i sociala medier. Efter utbildningen kan du bland annat jobba som Webbredaktör, Content Manager och Social Media Manager.

Professionell kommunikation på webben och i digitala medier

Utbildningen är väldigt bred och du får lära dig att hantera det skrivna ordet, journalistiska principer, sociala medier, bild och form. Samtidigt lär du dig hantera CMS-system och hur du skapar sökordsoptimerade texter (SEO).

Lär dig anpassa budskap för alla kanaler och behov

På utbildningen Webbkommunikatör sociala medier kommer du få kompetens för att utforma kommunikation för små och stora målgrupper. Du kommer att lära dig allt från att skriva pressmeddelanden till att sköta ett företags interna och externa kommunikation såväl som dess sociala medier. Stort fokus kommer läggas på det skrivna ordet, men följs samtidigt upp av de färdigheter du får i publiceringsverktyg, bildbehandling, projektledning med mera. Allt för att du ska kunna möta de behov som efterfrågas på arbetsmarknaden. Under utbildningen kommer du bland annat lära dig:

 • Att skriva webbtexter som skapar kommunikation med företagets/organisationens målgrupper (blogg, nyhetsbrev, intranät med mera)
 • Genomföra en målgruppsanalys
 • Skriva säljande texter för online/webbcopy
 • Publicera på webben via CMS (t.ex. EpiServer och WordPress)
 • Kunna hantera de senaste relevanta molntjänsterna
 • Ansvara för och driva en företagsblogg
 • Enklare fotografering, filmning, redigering
 • Bildbehandling
 • Arbeta i team med exempelvis agila utvecklingsmetoder
 • Anpassa innehåll efter plattform (mobil, surfplatta, webb)
 • Att skriva sökmotoroptimerade texter som driver trafik/dialog till företagets webbplats
 • Vanligt förekommande programvaror i branschen
 • Presentera och sälja in idé/projekt/företag, såväl muntligt som skriftligt
 • Försäljningsprocessen

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum.  Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats hela dagar.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Webbkommunikatör
 • Content Manager
 • Webbredaktör
 • Kommunikatör digitala kanaler
 • Community Manager
 • Content producer
 • Digital kommunikatör
 • Social Media Manager

 

Utbildningens innehåll kan variera lite beroende på vilken ort du studerar.

Innehåll

Webbkommunikatör sociala medier

400 Yh-poäng

Text och bild i sociala medier

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska kunna producera, redigera och publicera text och foto i/för olika sociala medier samt ha kunskap om de vanligt förekommande sociala medierna.

 

Rörlig bild

25p / 5v

Kursens mål
Studenten ska efter avslutad kurs ha kompetenser för att:
– Producera och publicera olika typer av kortare video till definierad kanal och syfte.

Ha färdigheter i:
– Att filma med kamera och mobiltelefon
– Enklare redigering av rörlig bild i program som till exempel Premiere och iMovie
– Att texta filmklipp
– Att skriva manus till slideshow
– Anpassa filmens format för olika sociala medier
– Arbeta i program för digitala effekter till exempel After Effects

Sociala medier-strategi

30p / 6v

Målet med kursen är att de studerande ska kunna genomföra digital marknadsföring, sociala medier-strategier och analyser. Efter avslutad kurs ska de studerande kunna göra insamling, presentation och analys av data genom att använda branschledande verktyg som tex google analytics och datastudio samt använda det i rollen som webbkommunikatör.

Studenten ska efter avslutad kurs ha kompetenser för att:
– Ta fram en sociala medier-strategi
– Marknadsföra innehåll i sociala medier, mäta, följa upp och genomföra ändringar

Ha färdigheter i:
– Att föreslå en strategi för sociala medier i dominerande sociala medieplattformar
– Att marknadsföra/sponsra innehåll på sociala medier
– Att genomföra webbanalyser
– Att använda datastudio

CMS

20p / 4v

Kursens mål och syfte:
Syftet med kursen är att den studerande ska få en introduktion till hur publicering på vanligt förekommande CMS fungerar samt att den studerande ska få kompetens att skriva sökordsoptimerade texter och webcopy.

Studenten ska efter avslutad kurs ha kompetenser för att:
– Självständigt producera webbsida och publicera innehåll på två vanligt förekommande CMS, exempelvis säljande och sökordsoptimerade texter.

Kampanjplanering och Pitch

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska planera en kampanj och kunna hålla olika typer av presentationer, i grupp och individuellt.

Studenten ska efter avslutad kurs ha kompetenser för att:
– Utveckla en kampanj och pitcha den till kund
– Självständigt genomföra en hisspitch

Intern- och kriskommunikation

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska kunna kommunicera internt på företag och kunna kommunicera i kris.

Studenten ska efter avslutad kurs ha kompetenser för att:
– Arbeta med internkommunikation
– Kommunicera i kris

Ha färdigheter i:
– Välja relevanta kommunikationsvägar för internkommunikation
– Välja rätt kommunikationsvägar för kriskommunikation

Kommersiellt skrivande

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska kunna skriva olika kommersiella texter med syfte att konvertera och som lockar till läsning.

Studenten ska efter avslutad kurs Ha färdigheter i:
– Att skriva pressmeddelande
– Att skriva nyhetsbrev
– Att skriva nativetexter
– Att skriva content marketing

Ljud och layout

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska ha producerat en podcast och gjort en affisch. Den studerande kommer genomföra hela processen med idé, skriva manus, spela in, redigera och lägga till intro/outro samt göra en layout för affisch.

Studenten ska efter avslutad kurs ha kompetenser för att:
– Producera en podcast
– Producera en enklare affisch

Ha färdigheter i:
– Att använda program för redigering av ljud
– Att spela in en podcast
– Spela in intro/outro
– design för trycksaker

Kompetensportfölj och Entreprenörskap

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Studenten ska efter avslutad kurs ha kompetenser för att:
– Att reflektera över det egna lärandet och sin professionella utveckling i yrkesrollen som Webbkommunikatör Sociala Medier.

Kursen lär dig färdigheter i:
– Metod och teknik för instudering och inhämtning av kunskap
– Värdegrund, jämställdhet, mångfald och likabehandling
– Kompetensinventering
– CV och LIAsök/Jobbsök
– Skillnaden mellan beställare och byrå

Kommunikation och marknadsföring

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska få de grunder som krävs för att praktiskt kunna genomföra effektiv kommunikation utifrån bestämda syften och mål samt mot olika målgrupper i olika digitala kanaler och på olika plattformar.

Studenten ska efter avslutad kurs ha kompetenser för att:
– Formulera en digital kommunikationsstrategi för en organisation
– Formulera en enklare marknadsföringsstrategi

Ha färdigheter i:
– Att segmentera ett företags olika målgrupper
– Att genomföra företags-/konkurrensanalys
– Att göra målgruppsanalyser och omvärldsanalyser
– Formulera syften och mål med kommunikationen
– Varumärkeskommunikation
– Kanalval baserat på mål, syfte och målgrupp
– Formulera syften och mål med kommunikationen

Redaktionellt skrivande

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter för att kunna anpassa sitt skrivande efter givna förutsättningar som redaktör för webb och tryckta medier.

Studenten ska efter avslutad kurs ha kompetenser för att:
– Värdera källors relevans och tillförlitlighet
– Producera olika typer av redaktionella texter

Ha färdigheter i:
– Att skriva en objektiv notis, med nyhetsstruktur och relevant information
– Att göra intervjuer, söka information och gestalta genom intervju.
– Att skriva debattartikel subjektivt, argumentationstekniskt med egen tes
– Att skriva Replik, formulera motargument
– Att formulera en relevant och objektiv text.
– Att skriva reportage
– Storytelling, att utveckla ett personligt språk och ett kreativt berättande exempelvis för blogg, sociala medier, krönika, recension mm

Projektledning

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande praktiskt ska kunna delta i agila och traditionella projekt. Efter avslutad kurs ska den studerande förstå skillnader mellan agila och traditionella projekt och avgöra vilken metodik som passar bäst i vilka situationer.

Studenten ska efter avslutad kurs ha kunskaper
– I skillnader och likheter mellan traditionell och agil projektledning
– I olika roller i projekt
– Om olika projektfaser: planering, genomförande, uppföljning

Examensarbete

30p / 6v

Kursens mål och syfte:
Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla ett konsultativt arbetssätt genom att självständigt lösa en eller flera komplexa frågeställningar.

Den studerande kan välja att göra en förstudie/beslutsunderlag eller att producera en digital kampanj

Kompetenser:
-Att skriftligt och muntligt samt med ett konsultativt arbetssätt utreda och presentera en lösning utifrån uppdragsgivarens förfrågan, antingen förstudie eller digital kampanj

– Att ta helhetsansvar för ett konsultuppdrag i yrkesrollen som Webbkommunikatör.

-Att fördjupat och självständigt arbeta med förstudie eller digital kampanj.

 

 

LIA 1

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom strategisk innehållsproduktion avseende digital kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör.

När kursen LIA 1 startar ska den studerande ha kunskaper och färdigheter från de genomgångna kursblocken.

Det innebär att den studerande måste ha gått igenom de examinerande momenten med lägst betyg godkänt för att uppfylla kraven för genomförande av kursen LIA1.

LIA 2

50p / 10v

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad färdighet i digital kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör. Även att förankra förvärvade kunskaper och färdigheter som hen har fått fram till LIA-starten.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens strategisk innehållsproduktion avseende digital kommunikation i yrkesrollen som  webbkommunikatör.

Om LIA1 gjort på beställarsidan är det önskvärt att LIA 2 göras på leverantörssidan (eller tvärtom) då båda perspektiven är efterfrågade i den framtida yrkesrollen som Webbkommunikatör.

LIA 3

50p / 10v

LIA 3 innebär att den studerande på ett självständigt sätt ska jobba som Webbkommunikatör, Content Manager, Webbredaktör, Kommunikatör digitala kanaler, Marknadskommunikatör, Social Media Manager och Community Manager eller vad den aktuella yrkesrollen kommer kallas de följande åren.

Praktiskt projektarbete

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetenser genom att koppla ihop kunskaper, färdigheter och kompetenser från följande kurser:
– Text och bild i sociala medier 20-yhp
– Redaktionellt skrivande 15-yhp
– CMS 20-yhp
– Projektledning 10-yhp
– Kommunikation och marknadsföring 20-yhp

Detta medför att teori appliceras i verkligheten genom ett projekt. Efter avlutad kurs har den studerande förståelse för hur olika moment kan höra ihop samt fått ytterligare erfarenhet i uppgifter kopplade till yrkesrollen.

Ekonomi & juridik

10p / 2v

Kursens mål är att de studerande ska lära sig grundläggande projektekonomi och kunna göra en enklare projektbudget samt få kunskaper om för yrkesrollen relevanta lagar och regler.

Kursen ger dig färdigheter i:
– Vad man i yrkesrollen kan och inte kan göra enligt lagar kopplade till publicering på nätet.
– Utformning av enklare projektbudget.
– Förståelse för de ekonomiska sammanhangen för ett projekt

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet som är specifik för utbildningen.

Särskild behörighet för Webbkommunikatör – sociala medier

 • Engelska 6 eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska 3 eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Medieproduktion 1 eller motsvarande dokumenterad kunskap
  • Om du saknar betyg i Medieproduktion 1 eller dokumenterad motsvarande kunskap men uppfyller övrig behörighet kommer du att kallas till ett behörighetsprov i Medieproduktion 1.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng)
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Webbkommunikatör sociala medier (Malmö)

År 2021–2023
Termin 1, 23/8, 2021 – 14/1, 2022, 21 veckor, 105 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 8/8, 2022 – 13/1, 2023, 23 veckor, 115 poäng
Termin 4, 16/1 – 21/4, 2023, 14 veckor, 70 poäng

År 2022–2024
Start              Slut               veckor           YHP
2022-08-22   2023-01-13   21                  105
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-07   2024-01-12   23                  115
2024-01-15   2024-04-19   14                  70

Webbkommunikatör sociala medier (Göteborg)

År 2021–2023
Termin 1, 23/8, 2021 – 14/1, 2022, 21 veckor, 105 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 8/8, 2022 – 13/1, 2023, 23 veckor, 115 poäng
Termin 4, 16/1 – 21/4, 2023, 14 veckor, 70 poäng

År 2022–2024
Start              Slut               veckor           YHP
2022-08-22   2023-01-13   21                  105
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-07   2024-01-12   23                  115
2024-01-15   2024-04-19   14                  70

Webbkommunikatör sociala medier (Stockholm)

År 2021–2023
Termin 1, 23/8, 2021 – 14/1, 2022, 21 veckor, 105 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 8/8, 2022 – 13/1, 2023, 23 veckor, 115 poäng
Termin 4, 16/1 – 21/4, 2023, 14 veckor, 70 poäng

LIA-perioder

Stockholm

År 2021-2023
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-01-31     2022-03-11     6          30
LIA 2. 2022-08-29     2022-11-04     10        50
LIA 3. 2023-02-06     2023-04-14     10        50

Malmö

År 2021-2023
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-01-31     2022-03-11     6          30
LIA 2. 2022-09-12     2022-11-18     10        50
LIA 3. 2023-02-06     2023-04-14     10        50

År 2022-2024
.           Start                  Slut                  Veckor YHP
LIA 1.  2023-02-20    2023-03-31       6        30
LIA 2.  2023-09-11    2023-11-17       10        50
LIA 3.  2024-02-05    2024-04-12       10        50

Göteborg

År 2021-2023
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-02-21     2022-04-01     6          30
LIA 2. 2022-09-19     2022-11-25     10        50
LIA 3. 2023-02-06     2023-04-14     10        50

År 2022-2024
.           Start                  Slut                  Veckor YHP
LIA 1.  2023-02-20    2023-03-31       6        30
LIA 2.  2023-09-11    2023-11-17       10        50
LIA 3.  2024-02-05    2024-04-12       10        50

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här
Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / the amazing society / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /