Webbkommunikatör sociala medier

Yh-utbildning 2 år 400 Yh-poäng
Malmö Stockholm
80 veckor heltid varav 26 veckor LIA / Praktik
Ansökan är stängd. Utbildningsstart 24 08 2020
Utbildningsledare Stockholm: Alexandra Stormbom alexandra@medieinstitutet.se
Utbildningsledare Malmö: Linn Lazim linn@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@medieinstitutet.se

Lär dig effektiv digital kommunikation

Sociala medier blir en allt viktigare kanal för både företag och organisationer. På denna utbildning får du lära dig hur du kommunicerar effektivt på webben.

Professionell kommunikation på webben och i digitala medier

Under utbildningen kommer du lära dig hantera det skrivna ordet, journalistiska principer, sociala medier, bild och form. Samtidigt lär du dig hantera CMS-system och hur du skapar sökordsoptimerade texter. Utbildningen erbjuder dessutom dig som student ett första steg in i arbetslivet.

Distanssäkrad utbildning

Om behov uppstår kan vi erbjuda alla våra teoretiska utbildningar på distans i höst. Du kommer då följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs mer här

Lär dig skapa kommunikation för alla kanaler och behov

På utbildningen Webbkommunikatör sociala medier kommer du få kompetens för att utforma kommunikation på bred front. Du kommer att lära dig allt från att skriva pressmeddelanden till att sköta ett företags interna och externa kommunikation såväl som dess sociala medier. Stort fokus kommer läggas på det skrivna ordet, men följs samtidigt upp av de färdigheter du får i publiceringsverktyg, bildbehandling, projektledning med mera. Allt för att du ska kunna möta de behov som efterfrågas på arbetsmarknaden. Under utbildningen kommer du bland annat lära dig:

 • Att skriva webbtexter som skapar kommunikation med företagets/organisationens målgrupper (blogg, nyhetsbrev, intranät med mera)
 • Att genomföra en målgruppsanalys
 • Skriva säljande texter för online/webbcopy
 • Att publicera på webben via CMS (t.ex. EpiServer och WordPress)
 • Att kunna hantera de senaste relevanta molntjänsterna
 • Att ansvara för och driva en företagsblogg
 • Enklare fotografering, filmning, redigering
 • Bildbehandling
 • Att arbeta i team med exempelvis agila utvecklingsmetoder
 • Att anpassa innehåll efter plattform (mobil, surfplatta, webb)
 • Att skriva sökmotoroptimerade texter som driver trafik/dialog till företagets webbplats
 • Vanligt förekommande programvaror i branschen
 • Att presentera och sälja in idé/projekt/företag, såväl muntligt som skriftligt
 • Försäljningsprocessen

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Auktoriserat utbildningsföretag

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Webbkommunikatör
 • Content Manager
 • Webbredaktör
 • Kommunikatör digitala kanaler
 • Community Manager
 • Innehålls- och flödesredaktör
 • Social Media Manager

 

Utbildningens innehåll kan variera lite beroende på vilken ort du studerar.

Innehåll

Webbkommunikatör sociala medier

400 Yh-poäng

Affärsmannaskap

20p / 4v

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad kunskap i olika processer och metoder inom affärsmannaskap och entreprenörskap i yrkesrollen som webbkommunikatör.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper för att självständigt kunna driva idéarbete och presentera/pitcha det färdiga resultatet för kund eller medarbetare.

Examensarbete

35p / 7v

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla ett konsultativt arbetssätt genom att självständigt lösa en eller flera komplexa frågeställningar.

Den studerande kan välja att göra en förstudie/beslutsunderlag eller att producera en digital kampanj.

Kommunikation

30p / 6v

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter i kommunikation avseende digitala/sociala medier i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska få de grunder som krävs för att praktiskt kunna genomföra effektiv kommunikation utifrån bestämda syften och mål samt mot olika målgrupper i olika digitala kanaler och på olika plattformar.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

LIA 1

30p / 6v

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad kunskap i yrkesrollen som webbkommunikatör. Även att förankra kunskaper som hen har fått fram till LIA-starten.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter inom strategisk innehållsproduktion avseende digital kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Studenten ska på ett självständigt sätt, under handledning, utföra relevanta arbetsuppgifter inom digital marknadsföring/kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör.

LIA 2

50p / 10v

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad färdighet i digital kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör. Även att förankra förvärvade kunskaper och färdigheter som hen har fått fram till LIA-starten.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kompetens strategisk innehållsproduktion avseende digital kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Studenten ska omsätta kunskaper och färdigheter till praktisk nytta och självständigt kunna utföra relevanta arbetsuppgifter inom kommunikation, marknadsföring och sociala medier.

LIA 3

50p / 10v

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad kunskap och färdighet i yrkesrollen som webbkommunikatör. Även att förankra kunskaper som hen har fått fram till LIA-starten.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla, förankra och fördjupa kompetens inom strategisk innehållsproduktion avseende digital kommunikation i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Studenten får lära sig att på ett självständigt sätt jobba som Webbkommunikatör, Content Manager, Webbredaktör, Kommunikatör digitala kanaler, Marknadskommunikatör, Social Media Manager och Community Manager eller vad den aktuella yrkesrollen kommer att kallas de följande åren.

Marknadsföring i digitala kanaler

30p / 6v

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad kunskap för olika processer inom marknadsföring i digitala kanaler i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper inom marknadsföring och marknadskommunikation i teorin och hur det praktiskt appliceras i dagens digitala landskap.

Operativ projektledning

20p / 4v

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad förståelse för olika processer inom projektledning i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper för att aktivt kunna bidra med kunskap i såväl teorin som i praktiken projektgrupper eller som projektledare. Ansvara för, driva och genomföra ett eller flera mindre projekt parallellt.

Praktiskt skrivande

55p / 11v

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter i praktiskt skrivande för digitala kanaler i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter för att kunna anpassa sitt skrivande efter givna förutsättningar, i digitala kanaler och med olika syften i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Färdigheter:

 • I att skriva journalistiska texter
 • I att skriva sökmotoroptimerade texter
 • I att skriva anpassat för olika digitala kanaler, syften, mål och målgrupper
 • I att skriva texter för intern och extern kommunikation
 • I att skriva på uppdrag
 • I att skriva säljande texter och webbcopy
 • I att skriva texter med syfte att konvertera
 • I att kunna bearbeta en text och ge feedback

Kompetenser:

Att självständigt producera digitalt textinnehåll efter givet mål, syfte, målgrupp och anpassat efter olika digitala kanaler i yrkesrollen som Webbkommunikatör – sociala medier.

Producera för digitala kanaler

70p / 14v

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupade färdigheter i digital produktion i yrkesrollen som webbkommunikatör.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna producera, publicera och vidareutveckla olika typer av innehåll, skräddarsytt för olika kanaler, syften, mål och målgrupper.

Kunskaper:

 • I förutsättningar för publicering av innehåll på de dominerande sociala kanalerna och plattformarna
 • I grundläggande kunskaper i annonsering/sponsring av innehåll i sociala medier
 • Om förutsättningar för Paid Social, SEM, Google Ads etc
 • Om aktuella CMS
 • Om Facebook Business Manager
 • I produktion av rörligt innehåll
 • Om trender inom området rörlig bild
 • Om produktion av ljud, ex podcasts
 • I grunder i fotografi och bildredigering

Färdigheter:

 • I att redigera bilder
 • I enklare redigering av rörlig bild i olika program
 • I att publicera innehåll i olika CMS och på olika plattformar
 • Att kunna anpassa och optimera olika typer av innehåll för olika sociala medier och plattformar
 • I att löpande analysera och vidareutveckla innehåll för bättre effekt
 • I att beställa innehåll eller delar av innehåll
 • I att kunna producera bild
 • I att kunna producera rörlig bild
 • I att kunna producera ljud/podd

Kompetenser:

 • Ansvara för att skapa och redigera textbaserat eller visuellt innehåll i olika publiceringssystem i relevanta kanaler inom digital produktion i yrkesrollen som Webbkommunikatör – sociala medier
 • Självständigt kunna verka som kommunikatör med ansvar för en eller
  flera kanaler inom digital produktion.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Webbkommunikatör – sociala medier

 • Engelska B/6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska C/3,  eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Medieproduktion 1.
  Behörigheten i Medieproduktion gäller främst grundläggande kunskaper i bildhantering och layout. Det särskilda provet på plats på Medieinstitutet, validerar att du har kunskaper motsvarande Medieproduktion 1. Det spelar ingen roll var du har tillgodogjort dig dessa kunskaper det viktiga är att du klarar provet. Alla gör provet – även de som har Medieproduktion 1 då det även är en del av urvalet.

 

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Webbkommunikatör sociala medier (Malmö)

År 2019-2021
HT 2019 26/8 – 10/1 20 veckor 100 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 10/8 – 8/1 22 veckor 110 poäng
VT 2021 11/1 – 23/4 15 veckor 75 poäng

År 2020-2022
HT 2020, 24/8 – 08/01, 20 veckor, 100 poäng
VT 2021, 11/1 – 18/06, 23 veckor, 115 poäng
HT 2021. 9/8 – 14/1, 23 veckor, 115 poäng
VT 2022 17/1 – 22/4 14 veckor 70 poäng

Webbkommunikatör sociala medier (Stockholm)

År 2019-2021
HT 2019 26/8 – 10/1 20 veckor 100 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 10/8 – 8/1 22 veckor 110 poäng
VT 2021 11/1 – 23/4 15 veckor 75 poäng

År 2020-2022
HT 2020, 24/8 – 08/01, 20 veckor, 100 poäng
VT 2021, 11/1 – 18/06, 23 veckor, 115 poäng
HT 2021. 9/8 – 14/1, 23 veckor, 115 poäng
VT 2022 17/1 – 22/4 14 veckor 70 poäng

LIA-perioder

Webbkommunikatör sociala medier (Stockholm)
År 2018-2020
LIA 1 28/1 – 8/3 2019, 6 veckor
LIA 2 26/8 – 1/11 2019 10 veckor
LIA 3 10/2 – 24/4 2020 10 veckor

År 2019-20201
LIA 1 27/1 – 6/3 2020, 6 veckor
LIA 2 24/8 – 30/10 2020 10 veckor
LIA 3 8/2 – 16/4 2021, 10 veckor

Webbkommunikatör sociala medier (Malmö)
År 2019-2021
LIA 1 17/2-27/3 2020, 6 veckor
LIA 2 21/09-27/11 2020, 10 veckor
LIA 3 1/2-9/4 2020, 10 veckor

År 2020-2022
LIA 1, 1/2-12/3 2021, 6 veckor
LIA 2, 20/9-26/11, 2021, 10 veckor
LIA 3, 7/2 -8/4 2022, 10 veckor

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här

Var är alla webbutvecklare?

E-handeln växer explosionsartat och man räknar med en fördubbling de kommande fem åren. Därför finns det ett enormt behov av webbutvecklare med spetskompetens inom e-handel och som förstår branschens utmaningar och tekniska system.
Till våra Mi Stories
Vi samarbetar med bland andra
Actionist / Antrop / BerntzonBylund / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / F&B Factory / Fröjd / Google / Gullers Grupp / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / Maverick by Sigma / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nine Yards / Pyramid / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / Stendahls / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /