Medieinstitutet får toppbetyg på alla utbildningar som kvalitetsgranskats

Kvalitet lönar sig. Medieinstitutet får toppbetyg på de tre utbildningar som hittills kvalitetsgranskats av Myndigheten för yrkeshögskolan. De fina resultaten gäller våra utbildningar Front End Developer, Professional Video Editor och TV-produktionsspecialist.

Efter kvalitetsgranskningen bedömer Myndigheten för Yrkeshögskolan att samtliga utbildningar uppfyller de fastställda kvalitetskriterierna och har mycket hög kvalitet.

Nedan finns en sammanfattning av kvalitetsgranskningens resultat. För att läsa hela rapporten för de olika utbildningarna klicka här 

Myndigheten för yrkeshögskolan gör följande bedömning av utbildningarna

1.

Ledningsgruppens ledamöter uppvisar mycket stort engagemang och har mycket god kunskap om det kompetensbehov som finns inom yrkesområdet. De representerar väl det arbetsliv som de studerande utbildas mot och säkerställer yrkesrelevans i utbildningen.

2.

Myndigheten bedömmer att ledningsgruppen på ett föredömligt sätt är kravställare av utbildningens innehåll och kvalitet och att de har effektiva arbetsformer för att kontinuerligt utveckla utbildningen efter branschens behov.

3.

Myndigheten bedömer att utbildningens organisation och resurser ger de studerande mycket goda förutsättningar att nå utbildningens mål. Undervisningen präglas av en god variation av teori, färdighetsträning och reflektion.

4.

Utbildningens upplägg ger de studerande en tydlig progression mot utbildningens mål. Utbildningsledarna säkerställer ett gott pedagogiskt ledarskap. Undervisningen genomförs av en yrkeskunnig och pedagogisk lärarkår som genom ett nära samarbete säkerställer en tydlig röd tråd i utbildningen.

5.

Utbildningsanordnaren har god samverkan med LIA-arbetsplatserna och ett nätverk som erbjuder tillräckligt antal relevanta och kvalificerade LIA-platser genom det kontakter de byggt upp under åren tillsammans med ledningsgruppen.

6.

Myndigheten bedömer att det finns ett väl fungerande system för kvalitetsarbete som genomförs i återkommande faser av planering, genomförande, utvärdering och förbättring.

7.

Utbildningsanordnaren har ett värdegrundsarbete som utgår från mångfald, likabehandling och jämställdhet mellan könen och de arbetar tillsammans med ledningsgruppen aktivt med dessa frågor.

Läs mer om Front End Developer

Läs mer om Professional Video Editor

Läs mer om TV-produktionsspecialist

Vi samarbetar med bland andra
+46social / 56K Digital / Actionist / Antrop / Avidly / Belly Balance / BerntzonBylund / Cilbuper IT AB / Dagny / Dear Friends / Designkontoret Silver & Identity Works / Det. / Doberman / Essity / Estrella / Excellence Management / F&B Factory / Fröjd / Google / Göteborgs Universitet / Grebban Design AB / Gullers Grupp / Helsingborg Design LAB / Involve / IVEO / JMWGolin / King / Le Pacte / LEIA Health / MediaCom / Microsoft / Minnesota / MQ / New Republic / Nexer / Nexer Recruit / Nine Yards / One.com / Plejd AB / Pyramid / Salgado / Scream / Seventy / Spotlight / Stendahls / the amazing society / Topvisible / VASS Productions / W Communications / Wenderfalck / Westander /